RELATEREDE ARTIKLER

Har vi råd til private banker? Lokalpolitikere går ind i den globale kamp Neoliberalismens korrupte verden Bankunionen til debat Spekulation mod kronen – hvad er det socialistiske svar? Hvornår vender krisen? Finanskrisen i EU IMF-erklæringer, som de europæiske ledere ikke bryder sig om Hvorfor sparer de op? Tag det tilbage Teorien om kapitalismens lange bølger Argentinas eksempel fra 2001 Krisen i Europa – venstrefløjens alternativer Anti-kapitalistiske veje ud af krisen EU-topmødets aftale er uacceptabel Har socialister et fælles europæisk svar på krisen? Krisen i Europa – og de antikapitalistiske svar En anden verden er mulig – men ikke ved at reformere EU og holde fast i euroen! S og SF på afveje i Fair Løsning 2020 Et internationalistisk overgangsprogram på vej til et antikapitalistisk Europa En venstrefløjsstrategi for Europa En europæisk strategi for venstrefløjen? Derfor er keynesianisme ikke svaret Keynes går ikke igen Nationalisér banksektoren – brug kreditten til at skabe arbejdspladser og økonomisk tryghed Hvem skal betale? Rejs krav om behovsstyret produktion Meningen med den græske krise Omstil den skrantende bilindustri til klimavenlig produktion Er krisen slut? Velfærd uden vækst? Socialdemokratiske og antikapitalistiske kriseløsninger En social og politisk polarisering Hver dag nye ofre Den kommende kapitalistiske konsensus Enhedslisten og den økonomiske krise Om styrkeforhold, agitation og meget andet Enhedslisten og finanskrisen Nyliberalismens krise Grøn ny kurs For en løsning af krisen på arbejderklassens betingelser ’Krisen bliver forstærket af klima- og fødevarekrisen’ Giftig kapitalisme Finanskrisen i Danmark Til kamp for en spekulationsfri finanssektor! Finanskrisen forandrer amerikansk politik Deres krise, vores konsekvenser Har kapitalismen fået fnat? Del 1 Har kapitalismen fået fnat? Del 2 Finanskrise – en åbning for kapitalismekritik De privatiserer gevinsterne og nationaliserer tabene Den nye kinesiske kapitalisme Regeringens redning er asocial Hundreder af millioner sulter Kapitalismen efter den amerikanske boligkrise En økonomi smurt i gæld At erobre magten, ikke bare danne regering Plan B – et opgør med EUs sparepolitik Corbyn og udfordringen for venstrefløjen Antiimperialisme og den syriske revolution Michael Löwy diskuterer Pave Frans´ hyrdebrev, økosocialismen og enheden på venstrefløjen i Europa Venstrefløjen og krisen ”Venstrefløjen i regering” Den økonomiske og økologiske krise Fem egyptiske partier danner venstrefront Historiske landvindinger under angreb Die Linkes succes i Nordrhein-Westfalen Krisen i Europa og arbejderklassens svar Højreekstremisten Wilders overtager oppositionsrollen fra det Socialistiske Parti International Viewpoint Enhedslisten, klimakampen og antikapitalismen Enhedslistens politiske rolle Stor fremgang til venstrefløjen Så er valget overstået – og nogle spørgsmål trænger sig på Rød-grønne til valg uden entusiasme Venstrefløjen gik tilbage Venstrefløjen sejrede Antikapitalistisk stemme i EU-valget Historisk forandring af det politiske landskab Nyt antikapitalistisk parti stormer frem Uro ulmer i SF På randen af parlamentarisk sump 11 teser om hvordan den italienske venstrefløjs krise kan imødegås Splittet venstrefløj tabte alt Fremgang for venstrefløjen

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Venstrefløj | Økonomi

21.11.09 | IIRE

Tip en ven      |    Print  

Debat: Internationalt seminar om krisen og marxistisk økonomi

36 deltagere, økonomer og ikke-fagfolk fra Europa, Afrika, Asien og Latinamerika deltog i 3-dages arrangement.

Den 2-4 oktober afholdt IIRE (International Institute of Research an Education) sit første internationale ”Seminar om den Globale Økonomiske Krise”. 36 deltagere, økonomer og ikke-fagfolk fra Europa, Afrika, Asien og Latinamerika deltog i 3-dages arrangementet. Seminaret var åbent for forskellige tendenser på venstrefløjen.

Seminarets formål var at analysere karakteren og konsekvenserne af den aktuelle globale økonomiske krise, set fra politiske aktivisters synsvinkel og at styrke det globale netværk af marxistiske økonomer. Alle indlæggene vil – i nærmest fremtid – blive tilgængelige på podcast via IIRE's hjemmeside. På nuværende tidspunkt er det muligt at downloade alle indlæggene i mundtlig form i en fil (på originale sprog, mere end 5000 MB).

Læs også Anders Hadbergs artikel, som mere grundigt præsenterer diskussionerne på seminart. 

Tre hovedspørgsmål var gennemgående i weekendens forskellige møder. For det første: hvad er krisens natur eller krisens årsager? For det andet: hvad er de sociale, økonomiske og politiske konsekvenser? Endelig: hvad er sammenhængen mellem den aktuelle økonomiske krise og den globale miljø- og fødevarekrise. Et grundigt blik på Keynesianismen, Ernest Mandel's bidrag om lange bølger og økonomiske cyklusser og et (selv-)kritisk syn på diskussion og propaganda var aktiviteter, som krydrede debatterne.

Seminaret blev afsluttet med et velbesøgt offentlig møde om krisen. Gæstetalere var (nu afdøde) Chris Harman fra SWP (England) og IIRE-støtterne Michel Husson fra det Franske Nationale Institut for Statistiske og Økonomiske Studier og Claudio Katz  fra University of Buenos Aires.

Bliver kapitalismen reddet

Francois Chesnais (Frankrig) åbnede seminaret med en indledning om den rolle som den såkaldte ”finansialisering” af økonomien har i den globale krise. Han slog fast at krisen hverken kan rubriceres som finansiel eller ”finansialiseret”. Den aktuelle krise har snarere sine dybe rødder i kapitalakkumulationsprocessen, som – idet den åbenbarer sine modsætninger – burde lede os til at se på produktivitetens dynamik, profitraten og dens fordeling. Diskussionen som fulgte udløste en debat om over-akkumulation versus under-forbrug som forklaringsmodeller for krisen.

Ozlem Onaran (Tyrkiet), Claudio Katz (Argentina) og Bruno Jetin (Frankrig) fremlagde rapporter om situationen i Europæiske, Latinamerikanske og Asiatiske økonomier. Debatterne beredte vejen for den dybere forståelse af hvordan krisen er blevet opfattet og håndteret i forskellige regioner. Deltagerne konkluderede at et væsentligt kendetegn ved krisen er manglen på tendenser til afkobling mellem lande og kontinenter. På den anden side er der samordnede og næsten eenstemmige bestræbelser på at redde kapitalismen.

Mandel og lange bølger

Michel Husson (Frankrig) og Klaus Engert (Tyskland) analyserede krisen indenfor rammen af teorien om de lange bølger. Ifølge denne teori, udviklet af IIRE's grundlægger Ernest Mandel, er det muligt at anvende vigtige indre faktorer, f.eks. relateret til kapitalens logik og dens indre modsætninger til at forklare det generelle fald i akkumulationen, som begyndte i 1970'erne og som endnu ikke er afsluttet. Denne diskussion åbner muligheden for at der kan opstå en ny bølge af økonomisk vækst og kapitalistisk akkumulation afhængig af ydre faktorer som f.eks. en radikal forandring af styrkeforholdet mellem klasserne.

Eric Toussaint (Belgien) understregede at der ikke er nogen automatisk sammenhæng mellem på den en side det faktum at krisen er blevet betalt af arbejderklassen og den brede befolkning på på den anden side øgede sociale kampe. Politiske, ideologiske og organisatoriske faktorer vil også spille en rolle i udviklingen af kampene.

Klima- og fødevarekrise

Esther Vivas (Spanien) og Daniel Tanuro (Belgien) tilførte en fundamental analytisk dimension med deres indlæg: Den økonomiske krise kan betragtes adskilt fra den globale miljø- og fødevarekrise. Vivas fremlagde fødevarekrisens årsager: Den nuværende model for landbrugsproduktion er i stor udstrækning årsag til klimaforandringerne. Tanuro demonstrerede hvordan den herskende klasses svar på klimaforandringerne er utilstrækkelige, urealistiske, irrationelle og endog sætter os i endnu større farer. Han argumenterede for at øko-socialister skulle kæmpe for stop for unødvendig produktion, omskoling af arbejdere i de berørte sektorer og udvikling af en ny model for landbrugsproduktion, styret af radikale anti-kapitalistiske målsætninger.

Alt i alt, afslørede analyserne at krisen er en systemkrise at de, der betaler for den, er arbejderklassen og den brede befolkning og at det nu, mere end nogensinde, er nødvendigt af skabe et frigørende, globalt, anti-kapitalistisk og øko-socialistisk projekt.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 26

En ny parlamentarisk taktik for Enhedslisten?

Frem mod valget i 2011 var en af Enhedslistens paroler, at partiet ville ”trække socialdemokraterne til venstre”. På trods af at Enhedslisten fik det bedste valg for venstrefløjen i mange årtier, var det dog svært at se effekten af forsøget på at ”trække” i S. Tvært imod gennemførte Thorning-regeringerne en grundlæggende borgerlig politik, der øgede uligheden, videreførte de borgerlige regeringers økonomiske politik, solgte DONG, angreb lærerne og meget andet. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.