RELATEREDE ARTIKLER

Hvad Oktober 1917 kom til at betyde Fra Oktober til i dag Revolution på familiefronten Brød, sex og verdenskrig Seksuelle relationer og klassekamp Revolution i børnehøjde Opstanden, der bragte tre århundreders zar-styre til fald Sådan blev scenen sat for en revolution Ernst Thälmann og den tyske kommunismes tragedie Trotskij på banen Marshallhjælpen – hvad gik den ud på? I Ukraine hyldes jødemordere Påskeoprøret i Irland 1916 Rosa Luxemburg i vores tid Michael Löwy diskuterer Pave Frans´ hyrdebrev, økosocialismen og enheden på venstrefløjen i Europa Det kommunistiske Partis Manifest Clara Zetkins kamp for enhedsfronten Hvorfor er Putin bange for Trotskij? Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig ”Vort blod har samme farve!” Kapitalismens verdenskrig og kampen imod den Ernest Mandel og den marxistiske teori om bureaukratiet Arbejderenhed og feminisme på Kominterns kongres Da verden gik amok The Spirit of '45 Rådsdemokrati vs. parlamentarisme Dannelsen af Fjerde Internationale Ingen fredelig vej til socialisme Da Galgebakken sagde nej til huslejestigninger Den spanske borgerkrig sat i rammer Historien om en revolutionær Nogle få bemærkninger om regeringsspørgsmålet Danske jøder evakueret Rosa Luxemburg – en ørn Aktivisten Poul Møller – nu hædret med både medalje og orden Den »svenske revolution« i 1917 ”Man må aldrig give op” De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted En snak over en kasse efterladte papirer Hvad er Socialdemokratiet? Jagten på den historiske Lenin Karl Marx og Første Internationale Er marxismen ansvarlig for stalinismen? Islam og demokrati Fascismens Italien En fabriksarbejders livshistorie Revolutionen i Tønder 1918-19 Revolutionær, reformistisk og stalinistisk politik Perspektiver for Palæstina Internationalens nødvendighed Var PET-oplysninger årsag til attentat? Kommission med skyklapper Kommissionen der brugte 10 år Reaktion eller revolution Revolution i Tyskland Der er slået en revne. Lad os gøre den bredere »Mere plads i dag til en anti-kapitalistisk venstrefløj end dengang« Alliancen mellem arbejdere og studerende er afgørende Intelligent slubbert på visit Den røde terror Den hvide terror Borgerkrigens tunge arv Stalinismen, nazismen og det daglige folkemord Den rensende revisionismes diskrete charme PET-Kommissionen gemmer sig Behov for en undersøgelse PET-bog med pletter PET – magtens redskab mod enhver opposition Konspirationsteori - hvad i alverden? Tyrkiet - hvad sker der? Kæmpende uddannelsesbevægelse - hvordan bygger vi op? Offentlig ansat – til at forvalte et sygt system Enhedslistens faglige politik - national arbejderromantik eller klassekamp? Det arabiske forår FØLSOM FRONT på Påskeseminaret Migration og arbejde Feminisme er klimakamp Tsipras, Sanders, Corbyn Kampen om kroppen Sådan (for)ledes landet Påskeseminar 2017 Program for Socialistisk Arbejderpolitik Program for Socialistisk Arbejderpolitik, del 3 Program for Socialistisk Arbejderpolitik, del 2 Program for Socialistisk Arbejderpolitik En mangeårig aktivist er død ”Den dejligste frikadelle” Er der mænd, der hader kvinder? Socialistisk Påskeseminar 2015 Individuel gæld i Danmark Enhedslistens parlamentariske taktik under Thorning-regeringen – status og perspektiver Enhedslistens parlamentariske taktik under Thorning-regeringen – status og perspektiver Enhedslisten - fra vælgerforening til klassekamps-parti SAP skifter navn Succes på alle planer SAPs arbejde for at opbygge Enhedslisten Den politiske situation og Enhedslistens opgaver Nordsø-olien: Regeringen svigter igen et opgør med VKO-politikken Flere søger til SAP Fra kongens til håndens København Regeringens fallit kræver bevægelse, organisering og alternativ SAP’s bidrag til Enhedslistens programdebat Socialistisk Påskeseminar FNs rolle i krig og imperialisme 10 gode grunde til at blive medlem af SAP Det kan SAP bruges til Klassekampen under S-R-SF-regeringen Use the election victory to put pressure on the government and to build the Red-Green Alliance. Brug valgsejren til at presse regeringen og opbygge Enhedslisten Rekordstor deltagelse på påskeseminar Nej til imperialistisk krig i Libyen Med Helle ved roret Optimisme på Fjerde Internationales verdenskongres Enhedslisten på venstrekurs Verdenskongres 2010 Rødt påskeseminar – for hele familien SAP’s påskeseminar 2009 Enhedslisten – et stærkt redskab i klimakampen Enhedslisten kan gøre en forskel – også i Velfærdskampen

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Historie | Socialistisk Arbejderpolitik | PET-Kommissionen

29.08.09 | Michael Voss

Tip en ven      |    Print  

PET : SAP og det politiske politi

I en fyldt 3F-sal i det københavnske nordvestkvarter gav et bredt udvalg af de PET-overvågede deres kommentar til PET-kommissionens meget omtalte beretning i 16 bind.

Høringen fandt sted den 17. August og var arrangeret af PET-komiteen, som består bl.a. af en række venstrefløjsaktivister og advokat Bjørn Elmquist, som var ordstyrer og den, der opsummerede dagen.

Et udvalg af organisationer, der er blevet overvåget gennem årene af efterretningstjenesten, holdt oplæg. Fra fagforeninger over partier til solidaritetsorganisationer. Blandt dem også medlemmer af Socialistisk Arbejderparti (SAP).

SAP var årsagen til at Folketinget i 1999 måtte nedsætte en kommission til kulegravning af PET efter afslørende tv-udsendelser om Anders Nørgaard, der havde infilteret SAP for at spionere for PET.

Her følger indlægget fra Michael Voss fra SAPs foretningsudvalg på PET-komiteens høring. Alle indlæg - 16 i alt - bliver senere udgivet i en bog som svar på PET-kommissionens rapport

----

I 1972 blev jeg medlem af SAP’s forgænger RSF, og jeg er stadig medlem af SAP. I hele denne periode og i hvert fald til 1991 har PET som et politisk politi:
- aflyttet SAP’s lokaler
- aflyttet SAP’s og SAP-medlemmers telefoner
- sendt agenter ind i SAP (alene 1980-89: fem)
- ladet agenterne rapportere, stjæle papirer og affotografere navnelister – og ikke kun navnelister på medlemmer, men også studiekredsdeltagere, som ikke var og aldrig blev medlemmer - og allerværst set ud fra et demokratisk synspunkt: de har indsamlet og arkiveret lister over mennesker, hvis politiske forbrydelse ifølge PET var, at de skrev under på, at SAP gerne måtte stille op til folketingsvalg
- forsøgt at chikanere og bremse RSF’s og SAP’s aktiviteter

Jeg vil her trække tre vigtige pointer frem.

Første pointe: På intet tidspunkt i de mindst 30 år gav denne overvågning og registrering politiet anledning til at rejse sigtelse mod SAP eller mod grupper af SAP’ere.

Anden pointe: Der var overtrædelser af love og politivedtægter blandt SAP-aktiviteterne i perioden. F.eks. deltog vi i fysiske faglige blokader, blokaderne i forbindelse med Byggeren, Initivgruppens besættelser for at få et Ungdomshus. Men det var alt sammen aktiviteter, som SAP på samme tid klart og tydeligt offentligt argumenterede for, at vi gennemførte. Vores formål var jo netop at overbevise flest muligt om, at disse aktiviteter var vigtige og at få flest muligt med i dem.

Tredje pointe: Omfanget af PET’s overvågning, registrering og chikane af SAP er stadig af ukendt omfang. Det har Kommissionens ikke afklaret på trods af sin 10 år lange arbejdsperiode.
I stedet er rapportenen blanding af mangel på kildekritik og manglende vilje til at bore i uklare PET-forklaringer, regelret hvidvaskning af PET plus almindelig sjusk.

Lad mig give et par eksempler:
- Kommissionen konstaterer, at PET makulerede en stor del af materialerne om SAP kort tid efter, at PET havde fået af vide, at en af deres agenter i SAP ville blive afsløret i TV. Men Kommissionen gjorde intet for at bore i denne makulering og i det påfaldende tidspunkt.

- Kommissionen vælger til gengæld at grave videre ud over den periode, de er sat til at undersøge, nemlig til 1989. Her finder de i PET-arkiverne nogle udokumenterede rygter om stærkt ulovlige aktiviteter i SAP i 1990 og 1991. Aktiviteter, som ligger latterligt langt fra alt andet om SAP i rapporten og fra alt, hvad SAP stod og står for.
F.eks. siger rygterne, at man i SAP planlagde en befrielsesaktion for Blekingegadebandens medlemmer under en fangetransport. Disse rygter viderekolporterer Kommissionen ukritisk over flere sider. Det virker uvilkårligt, som om Kommissionen har følt sig pinligt berørt på PET’s vegne over overvågningen af SAP og krampagtigt har forsøgt at finde noget, der kunne legitimere den – om så de skulle gå ud over kommissoriet.

- Hverken når det gælder disse mærkværdige historier eller nogle af de andre PET-opfattelser af SAP har Kommissionen fundet det relevant at tale med de overvågede. Intet medlem af RSF og SAP er citeret for udtalelser omkring RSF og SAP i perioden fra 1972-1991. Det er ikke så underligt, eftersom intet ledende medlem af SAP fra denne periode er blevet interviewet – trods gentagne tilbud fra SAP om at stille op. Ukritisk har Kommissionen slugt PET-kilderne, mens de har nægtet at bruge SAP-kilderne.

Hvorfor overvågede PET SAP?
Når nu resultatet af SAP-overvågningen år efter år var lig nul - Ingen afsløring af hemmelige aktiviteter, ingen sigtelser – hvorfor blev de så ved?

Fordi PET arbejdede og fik lov til at arbejde og tilsyneladende blev pålagt at arbejde inden for en bestemt systembevarende ideologi - i direkte strid med de officielle vedtagne demokratiske principper og spilleregler.
Ifølge denne PET ideologi var (og er?) det f.eks. samfundsskadeligt:
- at anvende traditionelle faglige kampskridt som strejker og blokader og at være imod det fagretslige system
- at argumentere, organisere og demonstrere imod USA’s og NATO’s globale strategi og konkrete aktiviteter (Bemærk: At et flertal i befolkningen eller et flertal i Folketinget er modstandere af USA’s og NATO’s aktuelle handlinger, gør det ikke mindre samfundsskadelig ifølge PET-ideologien)
- at argumentere, organisere, demonstrere og strejke mod det kapitalistiske samfundssystem og for et andet, et socialistisk samfundssystem.

Ifølge PET-ideologien er den slags normale demokratiske aktiviteter politisk skadelige og dermed illegitime lig og dermed ulovlige. Derfor var det PET’s opgave at overvåge, registrere og helst standse den slags aktiviteter.
Det er et udslag af den ideologi, at PET arkiverede rapporter om 1. Maj-demonstrationer under ”ulovligheder”.

PET var – og er? – et politisk politi. Det får vi glimt af i Kommissionsrapporten – men også kun glimt. Mere kunne eller ville eller turde Kommissionen desværre ikke.
 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 25

Økonomiaftale 2018: Afviklingen af den kommunale velfærd fortsætter

Aftalen om kommunernes økonomi i 2018 er endnu et skridt i den langsomme afvikling af den borgernære velfærd. For aftalen løfter godt nok serviceudgifterne med 300 mio. kr., men alene næste år skønnes udgifterne fra flere ældre og børn at stige med 1,3 mia. kr. Altså vil det reale ressourceforbrug per bruger falde. Samtidig giver aftalen 300 mio. kr. til skattelettelser – noget der åbenlyst vil gavne de rigeste kommuner. Regeringen formår dermed at presse kommunerne i stadig mere borgerlig og asocial retning: Mindre velfærd, flere skattesænkninger. Behovet for et kommunalt oprør er stadig påtrængende. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.