RELATEREDE ARTIKLER

Ti forslag til at stække EU En Plan B for Europa Alan Thornett om fremtiden efter Brexit Plan B – et opgør med EUs sparepolitik Fuldt hus til Plan B-konference 5000 mod CETA og TTIP Yanis Varoufakis´ fantasipolitik Offensive against the EU from left Fødevarer eller finanser? For enhed og solidaritet i Europa, mod racisme og social dumping Brexit er en katastrofe, men kampen fortsætter British ”no” will strengthen the resistance against the EU austerity policy (Også) venstrefløjen er uenige om ”remain” or ”leave” TTIP sætter løn- og arbejdsforhold under pres Bankunionen til debat Internationalisme fra neden mod Fort Europa Plan B for Europa? Det stemmer vi om Demokrati mod finans-kolonialisme ”Forandringen kommer ikke fra EU-parlamentet” EU’s militærudgifter er “elefant i glashus” IMF-erklæringer, som de europæiske ledere ikke bryder sig om Nu også protester i Danmark den 13.-14 marts BLOCKUPY Frankfurt Aftaler fortsætter Vestsaharas kolonistatus Krisen i Europa – venstrefløjens alternativer Anti-kapitalistiske veje ud af krisen EU-topmødets aftale er uacceptabel Har socialister et fælles europæisk svar på krisen? Europa mod nedskæringer Stop betalingerne- slet gælden – nationaliser bankerne under arbejderkontrol – ud af eurozonen og EU nu! Krisen i Europa – og de antikapitalistiske svar Et internationalistisk overgangsprogram på vej til et antikapitalistisk Europa En venstrefløjsstrategi for Europa En europæisk strategi for venstrefløjen? Historiske landvindinger under angreb Ta' med til euro-demo i Bruxelles Den internationale situation sommeren 2010 Krisen i Europa og arbejderklassens svar Meningen med den græske krise Postarbejdere kommer til at betale for privatisering Knebent flertal for ansøgning om medlemskab Venstrefløjen gik tilbage Faglig venstrefløj stiller op i EU-valget Kampen mod EU – nytter den? »Vi kan vinde den anden folkeafstemning om Lissabontraktaten« Faglig mobilisering i støbeskeen Enhedslisten og EU-domstolen EU efter det irske Nej Efter det irske nej Irerne stemte nej til Lissabon-traktaten Irland stemmer i juni En irriterende sten i EU-skoen At erobre magten, ikke bare danne regering Corbyn og udfordringen for venstrefløjen Antiimperialisme og den syriske revolution Michael Löwy diskuterer Pave Frans´ hyrdebrev, økosocialismen og enheden på venstrefløjen i Europa Venstrefløjen og krisen ”Venstrefløjen i regering” Den økonomiske og økologiske krise Fem egyptiske partier danner venstrefront Die Linkes succes i Nordrhein-Westfalen Højreekstremisten Wilders overtager oppositionsrollen fra det Socialistiske Parti International Viewpoint Internationalt seminar om krisen og marxistisk økonomi Enhedslisten, klimakampen og antikapitalismen Enhedslistens politiske rolle Stor fremgang til venstrefløjen Så er valget overstået – og nogle spørgsmål trænger sig på Socialdemokratiske og antikapitalistiske kriseløsninger Rød-grønne til valg uden entusiasme Venstrefløjen sejrede Historisk forandring af det politiske landskab Nyt antikapitalistisk parti stormer frem Uro ulmer i SF På randen af parlamentarisk sump 11 teser om hvordan den italienske venstrefløjs krise kan imødegås Splittet venstrefløj tabte alt Fremgang for venstrefløjen

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: EU | Venstrefløj

02.04.09 | Åge Skovrind

Tip en ven      |    Print  

Fælles kampagne: Antikapitalistisk stemme i EU-valget

Det Nye Antikapitalistiske Parti i Frankrig får følgeskab af socialistiske organisationer i andre lande i en fælles kampagne frem til valget til EU-Parlamentet i juni.

Med beslutningen om en fælles kampagne og en intention om at stille op til EU-valget er samarbejdet mellem en række antikapitalistiske partier i Europa løftet op på et højere niveau. De fleste af deltagerne har gennem flere år diskuteret med hinanden på møder i den Europæiske Antikapitalistiske Venstrefløj (EACL).
Da de mødtes i december 2008 var det på en baggrund, som på flere punkter adskilte sig fra tidligere, og som var med til at accelerere samarbejdet: Succesen for det nye franske parti, den økonomiske krise og de sociale bevægelser mod EU-regeringernes kapitalistiske redningsplaner. Ikke mindst diskussionerne om situationen i Grækenland viste, at der ikke var tale om et enkeltstående tilfælde.

Den fælles udtalelse fra mødet er underskrevet af 13 organisationer fra ni lande.
Disse er:
• Belgien: Ligue communiste révolutionnaire-Socialistische Arbeiderspartij (LCR-SAP)
• Frankrig: Ligue communiste révolutionnaire (LCR), nu opløst og en del af NPA
• Grækenland: ENANTIA (Forenet Antikapitalistisk Venstre), SEK, OKDE-Spartakos
• Italy: Sinistra Critica (Kritisk Venstre)
• Ireland: People before profits
• Polen: Polska Partia Pracy (det Polske Arbejderparti)
• Spanien: Izquierda Anticapitalista (IA)
• Storbritannien: Socialist Party (SP), Socialist Resistance, Socialist Workers Party (SWP)
• Sverige: Socialistiska Partiet (SP)


I udtalelsen hedder det blandt andet:
”Vi afviser EU-regeringernes politik, som redder banker og ikke mennesker. Dette Europa er ikke vores, sådan som det tydeligt kom til udtryk i nej’et til den Europæiske Forfatning i folkeafstemningerne i Frankrig, Holland og Irland.
Vi foreslår en antikapitalistisk redningsplan, som – snarere end de tusindvis af afskedigelser som arbejdsgiverne planlægger, giver prioritet til jobskabelse, foreslår en fuldstændig nationalisering af bank- og kreditsystemet under arbejder- og folkelig kontrol og tilgodeser sociale behov.
Problemet er ikke finansvæsenets udskejelser eller at behovet for en bedre styring, men at bryde med kapitalismen og dens logik.
Under disse betingelser, og med hensyntagen til de særlige forhold i hvert enkelt land, er vi enige m at opbygge en koordineret og fælles modstand til arbejdsgivernes angreb, og på samme tid at skabe betingelser for et politisk alternativ og en antikapitalistisk pol, som bygger på folkelig mobilisering, forsvarer et Europa, som tilgodeser arbejdernes og folkets behov, og som afviser enhver støtte til eller deltagelse i social-liberale, socialdemokratiske eller centrumvenstre-regeringer.”

Nej til regeringsdeltagelse
Afvisningen af støtte eller deltagelse i socialdemokratiske eller centrum-venstreregeringer har haft en umiddelbar konsekvens i Frankrig, hvor det Nye Antikapitalistiske Parti har diskuteret muligheden for en fælles opstilling til EU-valget med det franske kommunistparti og andre på venstrefløjen. Men NPA har insisteret på, at en fælles liste kun er aktuel, hvis det sker på et grundlag, som klart siger nej til deltagelse i en socialdemokratisk ledet regering, og hvis aftalen samtidig strækker sig frem til kommunalvalget i 2010. Her indgår kommunisterne traditionelt altid en alliance med socialisterne. Kommunistpartiet vil heller ikke afvise at støtte eller deltage i en regering med Socialisterne, selv om dette nødvendigvis vil blive en pro-kapitalistisk regering.

Med et flertal på 76 procent af de 600 delegerede besluttede NPA’s første kongres i februar dermed reelt at opstille på sin egen liste. 16 procent stemte for en fælles front med kommunistpartiet.

NPA har siden opstillet sine kandidater og er gået i gang med kampagnen. Flere meningsmålinger giver NPA omkring 9 procent af stemmerne, mere end nogen anden liste på venstrefløjen. Det vil sandsynligvis give valg i nogle af de syv kredse, hvor NPA opstiller. Af politiske grunde opstiller partiet ikke i den ottende kreds – Frankrigs oversøiske kolonier i Caraibien og Stillehavet.

Spanien: Manu Chao støtter
Også i andre lande bliver der opstillet kandidater på en antikapitalistisk liste, selv om sandsynligheden for valg ikke forekommer stor.

I Spanien har organisationen Izquierda Unida dannet kampagnekomiteer i alle større byer, og man er i fuld gang med at indsamle de nødvendige 15.000 underskrifter for at blive opstillingsberettiget. Udover den økonomiske krise, som i Spanien har ført til et dramatisk opsving i arbejdsløsheden det sidste år, har organisationen haft fokus på kampen for fri og gratis abort og deltaget aktivt i en bred bevægelse blandt de universitetsstuderende mod en række reformer.

Izqueirda Anticapitalista, som blandt andet tæller medlemmer af Fjerde Internationale, forlod sidste år venstrealliancen Izquierda Unida i frustration over dennes dårlige resultater, manglende evne til at mobilisere og politiske reformisme. Det er lykkedes IA at vinde en del nye medlemmer og opstillingen til EU-valget bakkes op af en støtteerklæring fra 1.200 bevægelsesaktivister, akademikere og kulturpersonligheder. Blandt sidstnævnte er den kendte musiker Manu Chao, som i mange år har været en kendt stemme i den internationale bevægelse for global retfærdighed.

Partisamarbejde i Belgien
I Belgien har Fjerde Internationales sektion i den fransktalende del af landet (LCR) aftalt en fælles opstilling med Socialistisk Kampparti (PSL). PSL tilhører en international trotskistisk strømning, Committtee for a Workers Internatioonal (CWI). Deres tilhængere i Frankrig er en del af NPA. Men der er ikke tale om en belgisk kopi af det franske erfaring, understreger Ataulfo Riera et Céline Caudron fra LCR.

»Det er en aftale, som udgør et – lille – skridt fremad, på vejen til den nødvendige enhed på den radikale venstrefløj. En aftale som blandt andet sikrer, at vi undgår en total splittelse blandt de opstillede lister, og som giver et positivt signal til en bredere kreds af befolkningen, på baggrund af en tilpas klar politisk brod mod kapitalismen og den Europæiske Union,« skriver de.

De to organisationer er i gang med at indsamle de nødvendige 5.000 underskrifter for at kunne opstille. De så gerne, at samarbejdet blev bredere, men en henvendelse til kommunistpartiet (PCB) og det eks-maoistiske Arbejderparti (PTB) har ikke båret frugt.

… og i Sverige
I Sverige er Socialistiska Partiet (Fjerde Internationales sektion) gået sammen med Rättvisepartiet Socialisternea (RS) om en fælles opstilling. Det ligner processen i Belgien, idet RS også tilhører CWI-strømningen.

”Med det franske Nye Antikapitalistiske Parti som vigtig inspirationskilde har vi besluttet at fremføre et antikapitalistisk kandidatur i årets EU-valg. Med det vil vi sprede den voksende europæiske modstand mod massearbejdsløshed og nedskæringer og fremhæve behovet for at bryde med kapitalismens ødelæggende regime.”
Med de ord præsenteres forsøget på også i Sverige at forankre den nye antikapitalisme, som i krisens spor vinder gehør i Europa.

Alex Fuentes fra Socialistiska Partiet har deltaget i diskussionerne om et svensk kandidatur for den nye europæiske kampagne. Han siger:
”Vi skal blive en del af den voksende europæiske antikapitalistiske bevægelse, som går til kamp mod massearbejdsløshed, klimakrise, sociale nedskæringer og fattigdom. Vi skal tage ved lære af de europæiske erfaringer fra Frankrig, Grækenland, Island og andre steder, hvor folk har besluttet, at nu kan det være nok. ”

Listen vil være åben for andre interesserede, og de to organisationer er indstillet på, at også uafhængige kandidater kan blive opstillet.

”Vores kandidatur skal ses som en opfordring til at følge eksemplet fra Europa og gøre modstand. Hvis bare vi kan formidle lidt af den kamp og opposition mod kapitalismens krise, som nu begynder at forandre det europæiske politiske landskab, så har vi brugt EU-valget på en god måde,” siger Alex Fuentes til den svenske avis Internationalen.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 26

En ny parlamentarisk taktik for Enhedslisten?

Frem mod valget i 2011 var en af Enhedslistens paroler, at partiet ville ”trække socialdemokraterne til venstre”. På trods af at Enhedslisten fik det bedste valg for venstrefløjen i mange årtier, var det dog svært at se effekten af forsøget på at ”trække” i S. Tvært imod gennemførte Thorning-regeringerne en grundlæggende borgerlig politik, der øgede uligheden, videreførte de borgerlige regeringers økonomiske politik, solgte DONG, angreb lærerne og meget andet. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.