14.04.17 | Arne Lund

Tip en ven      |    Print  

Efter Uber: Kamp mod social dumping fortsætter

Så slap vi omsider af med Uber. Et folketingsflertal satte en stopper for et eksperiment udi den tvivlsomme deleøkonomi, der vist mest handler om ikke at betale skat af det, der tjenes. Ubers exit er sikkert blevet fejret rundt om. Også små sejre skal fejres.

For Uber må det være blodig ironi, at den mest liberalistiske transportminister nogensinde ikke kunne sikre overlevelsen. For Liberal Alliance er prestigetabet tårnhøjt.

En teknisk "bagatel" kunne have sikret Ubers fortsatte virke. Havde man installeret sædefølere og taxametre i bilerne, og givet chaufførerne de lovbefalede sikkerhedskurser, så havde Uber også kunnet leve op til taxalovens krav. Det afviste Ubers ledelse - og så var det ud af klappen.

Dog kun for en stund. Uber bliver her i landet (med 40 arbejdspladser), og forventer, at om nogle år bøjer politikerne sig for, at Ubers teknologi ikke kan bremses af regler og fagforeninger.

Mens Uber får al opmærksomheden, så florerer de deleøkonomiske fiduser fortsat. Den private udlejningsservice, Airbnb udlejer i højsæsonen flere senge til turister end hoteller og kroer. Hotelbranchen klager da også over den unfair konkurrence, der gør det svært for dem at lønne de ansatte. Airbnb er et ureguleret område, hvor der ofte snydes med skatten, og hvor centralt beliggende ejendomme kun bruges til Airbnb-udlejning, hvilket er med til at presse priserne på det almindelige boligmarked kunstigt i vejret.

Af denne grund har populære byer som Berlin, Amsterdam og Barcelona grebet ind med restriktioner mod Airbnb, og forbyder nu at lejeboliger bruges til kortidsovernatninger.

På transportområdet sker der – trods skærpet fokus i perioden 2011-15 – øget social dumping*. Eksempler er der nok af: Fagforeningerne har ikke kunnet hindre Ryan Air i at operere fra danske lufthavne. Ej heller, at SAS, hvor den danske stat ejer 14 procent af aktierne – hårdt presset af Ryanair og Norwegian – nu opretter baser i England og Spanien. Det sker via et datterselskab i Irland (og Irland er som bekendt lig med skattetænkning), hvor flyene indregistreres. Formålet er at sænke lønudgifterne og andre afgifter, som SAS påstår er for høje i Skandinavien.
Allerværst er den sociale dumping indenfor lastbiltransporten. Siden 2011 er ca. 8.000 danske lastbilchauffører blevet erstattet af rumænske, baltiske eller filippinske chauffører. Under Thorning-tiden skete der begyndende forbedringer af forholdene. Der blev afsat 65 mio. kr. på finansloven til et "tungtvognspoliti", der skulle rydde op i de mange ulovligheder. Den bevilling røg, da Løkke kom til i 2015 – med støtte fra DF.

Når de blå partier ikke muntrer sig med at kalde social dumping for sund konkurrence, så er det højeste, de kan svinge sig op til, at tale om "velfærdsturisme" – dvs. hvor den vandrende arbejdskraft sender sociale ydelser, fx børnecheck, til hjemlandet. Et ret lille problem, sammenlignet med de grove forhold, der råder i store dele at transportsektoren. Her aflønnes en rumænsk chauffør af miljøvenlige IKEA med 3.500 kr. om måneden, og han har ikke mulighed for at holde fri som alle andre, men tilbringer fritiden i førerhuset, og opholder sig ellers på rastepladser, indtil han via mobilen dirigeres til næste transportopgave.

Det er ikke kun på det private arbejdsmarked, der foregår social dumping. Fx blev Banedanmark taget i at bruge et hollandsk transportfirma, der underbetalte sine chauffører. Også i kommuner og regioner er det galt, og på https://tema.3f.dk/stop-social-dumping kan man se, hvilke kommuner, der snyder, og hvor få, der klarer frisag. En oplagt opgave frem til kommunalvalget i november.

End ikke Folketinget holder sig tilbage. For en halv snes år siden, blev der brugt sort polsk arbejdskraft til at renovere en ejendom i København, hvor folketingsmedlemmer fra provinsen overnattede. Både stat og kommuner bruger – om end i mindre omfang – Ryan Air, og har ikke tænkt sig at stoppe dermed.

Sådan er forholdene overalt i det meste af EU. Da EU ikke har vilje til at gribe regulerende ind med fælles-europæiske initiativer, tager Frankrig, Tyskland og Belgien nu selv fat på at rydde op. Opholder en chauffør sig i førerhuset på sin hviledag, idømmes både han og vognmanden store dagbøder. Holland har vedtaget en lov om, at udenlandske chauffører der udfører fragtkørsel i landet, er undergivet gældende løn- og arbejdsvilkår, herunder også arbejdstid mv.

En begyndelse, ja, men slet ikke nok til at tackle opgaven. Her er der brug for sociale protokoller for at sikre den vandrende arbejdskraft. Protokoller, der giver retslig sikkerhed for, at faglige og sociale rettigheder altid vejer tungere end det indre markeds regler om arbejdskraftens frie bevægelighed.


* Social dumping er, når udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver i Danmark til en (langt) lavere løn og ringere arbejdsforhold end deres danske kolleger. Ofte udføres arbejdet af udenlandske firmaer, som ikke betaler skat eller moms i Danmark, bryder arbejdsmiljøloven og blæser på de ansattes sociale rettigheder.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 25

Økonomiaftale 2018: Afviklingen af den kommunale velfærd fortsætter

Aftalen om kommunernes økonomi i 2018 er endnu et skridt i den langsomme afvikling af den borgernære velfærd. For aftalen løfter godt nok serviceudgifterne med 300 mio. kr., men alene næste år skønnes udgifterne fra flere ældre og børn at stige med 1,3 mia. kr. Altså vil det reale ressourceforbrug per bruger falde. Samtidig giver aftalen 300 mio. kr. til skattelettelser – noget der åbenlyst vil gavne de rigeste kommuner. Regeringen formår dermed at presse kommunerne i stadig mere borgerlig og asocial retning: Mindre velfærd, flere skattesænkninger. Behovet for et kommunalt oprør er stadig påtrængende. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.