RELATEREDE ARTIKLER

Sejre og udfordringer for venstrefløjen I Portugal Macron som præsident: Den kapitalistiske offensiv vil skærpes Storm og kompas Iglesias genvalgt på Podemos-kongres Kommuner afviser uretmæssig gæld Venstrefløjen styrket i Podemos Efter 14. juni, kampen fortsætter Aftale mellem Podemos og Izquierda Unida "Krisen" i Podemos Frankrig rejser sig – om natten 1-år med Syriza ved magten Frem mod et demokratisk brud og et stop for nedskæringer Uventet aftale på venstrefløjen skaber sejre og afslører modsætninger Socialdemokratisk regering med støtte fra venstrefløjen Nationalisme og krigsmageri vandt valget Græske soldater nægter at gøre front mod flygtninge Venstrefløjspartiet vandt – men venstrefløjen tabte Højrefløjen mister flertal, Venstre-Blokken går frem SYRIZA fik klar sejr - i skyggen af lav valgdeltagelse og nye nedskæringer Venstrefløjen bryder med Tsipras Demokrati mod finans-kolonialisme Solidaritet med de fængslede demonstranter fra 15. juli Konsekvenserne af kapitulationen Udtalelse om aftalen og Syrizas fremtid Flertal i Syrizas Centralkomite siger nej til aftalen med EU Det græske Nej er et signal om afgørende kampe mod Trojkaen Kan Ciudadanos redde højrefløjen? Kommission skal revidere den græske gæld Vejen til folkemagt? ”At gå denne vej kan kun betyde nederlag” “En sandkorn i maskineriet” Podemos stormer frem En eksemplarisk kamp, som kan smitte ”Forandringen kommer ikke fra EU-parlamentet” Efter kommunalvalget og demonstrationerne 12. april ”Podemos!” (Vi kan!) Vælgerlussing til franske socialdemokrater “Hvid tidevandsbølge” skyller privatiseringsplan i sundhedsvæsenet væk Protestbølgen 2012-13 Højrefløjen kriminaliserer abort Aktionen mod Gyldent Daggry Modstanden på Taksim Optøjer og politivold i Tyrkiet Krisen på den radikale venstrefløj og debatten i Sinistra Critica Vend siden og skriv en ny bog Nogle få bemærkninger om regeringsspørgsmålet Politisk dødvande, mens nedskæringer fortsætter – og dræber Venstrefløjens historiske ansvar i Grækenland Jorden til dem, der dyrker den Nyt baskisk venstrefløjsparti efter strategisk kursændring Ingen stemmeopfordring fra Sinistra Critica Syrizas ledelse udfordret fra venstre Kan SYRIZA blive et nyt PASOK? Udsigten til en venstre-regering i Portugal Afvis trojkaens tyveri og vælt regeringen Retten til selvstændighed og venstrefløjens forslag En million i oprør i gaderne Farvel Spanien? Brev fra Alexis Tsipras til EU-Kommissionens formand Vi skal genskabe troen på at mobilisere ”Vi har præsenteret et antikapitalistisk svar” Venstrefrontens Jean-Luc Melenchon er præsidentvalgets overraskelse Græsk hospital nu under arbejderkontrol! Omstrukturering, revision eller sletning af gælden? Absolut flertal til højre Farvel til Berlusconi - nu skal vi kæmpe imod bankdirektørernes regering EU-topmødets aftale er uacceptabel Grækenland på randen undtagelsestilstand – et spørgsmål om dage Vi vil ikke betale jeres ejendomsskat! Vi vil vælte jer! Kæmpe sejr for de indignerede 15. Maj bevægelsen i Spanien Stop betalingerne- slet gælden – nationaliser bankerne under arbejderkontrol – ud af eurozonen og EU nu! En fabriksarbejders livshistorie ”Et nederlag, som skal kaldes, hvad det er” Oppe og nede Arabisk forår og spansk sommer Den yderste venstrefløj i en blindgyde Social modstand er løsningen – ikke et farvel til euroen Succes for den anti-kapitalistiske venstrefløj i lokalvalgene Berlusconismen i krise – og venstrefløjen på et sidespor Mobiliseringerne fortsætter Modstand mod Sarkozys pensionsreform skaber en eksplosiv situation Meningen med den græske krise "Eliten er i gang med at hævne sig på befolkningen" Tørklædesag i fransk valgkamp Stor fremgang til venstrefløjen 'Vi vil have selvstændigheden til at materialisere sig' Oprør og antikapitalistisk samling Grækenland i oprør Billeder fra historiske protester i Grækenland På vej mod et nyt antikapitalistisk parti Antikapitalisme i EU-valget ”Det røde postbud” blev udspioneret 11 teser om hvordan den italienske venstrefløjs krise kan imødegås Neo-fascister opruster under Berlusconi Splittet venstrefløj tabte alt Fremgang for venstrefløjen Alliancen mellem arbejdere og studerende er afgørende

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Sydeuropa

01.02.15 | DEA

Tip en ven      |    Print  

Grækenland: Venstrefløjens opgaver efter SYRIZAs sejr

Denne erklæring blev udsendt den 27. januar 2015 af DEA (Internationalistisk Arbejder Venstre), som er en af drivkæfterne i Venstrefløjplatformen i Syriza.

1. Valgnederlaget d. 25. januar til Antonis Samaras’ og Evangelos Venizelos’ koalitionsregering er en histo-risk politisk sejr for de kræfter, der er gået til social modstand.

Arbejderklassen og folkemasserne i Grækenland har kæmpet konstant siden krisens udbrud og indførel-sen af Memorandaene [spareprogrammerne, red]; de har udfordret de herskende klassers aftaler med Trojkaen og de internationale långivere, som har indført en brutal sparepolitik. Valgsejren er resultatet af generalstrejker, massedemonstrationer, "bevægelserne på de store pladser" samt afgørende kampe på særlige områder og lokale kampe, der er fortsat på trods af nedgangen i den store bølge af modstand mellem 2010 og 2012.

I al den tid græsrodskampene har stået på, har deltagerne udtrykt en række behov, håb og forventninger, som de stadig har i behold. Centralt står kravet om at tilbagerulle og fjerne de store besparelser. Og trods mainstream-mediernes tilsvining har vælgerne insisteret på at fæste lid til venstrefløjen for at få opfyldt disse ønsker. Det er grundlaget for SYRIZAs valgsejr, der blev større end mange forventede, lige-som det græske kommunistparti fastholdt sin opbakning.

2. Valgresultatet 25. januar udtrykker et massivt skift til venstre, som umiddelbart giver SYRIZA mere poli-tisk momentum end de 149 mandater i sig selv, selvom et parlamentarisk flertal reelt kræver 151 pladser.

På trods af lokale og internationale konservative kræfters skandaløse støtte til Antonis Samaras Nyt De-mokrati, faldt partiets stemmer til 27,8 procent, hvilket markerer et nyt lavpunkt for partiets indflydelse. Nyt Demokrati kom både politisk og strategisk dybt såret ud af valgkampen. Forskellene mellem højreori-enteret populisme, hvor der lægges vægt på racisme og nationalisme, og det traditionelle centrum-højres "sociale radikalisme", vil uundgåeligt opstå igen i Nyt Demokrati. Indtil videre er det uvist, om der er en fælles fremtid for konservative parti på højrefløjen, som partiet hidtil har domineret.

3. Beslutningen om at danne en koalitionsregering med partiet Uafhængige Grækere [ledet af Panos Kammenos og kendt med initialerne ANEL, et populistisk højreorienteret parti med nationalistiske hold-ninger, men også modstander af Memorandaene], blev truffet af SYRIZAs ledelse, og beslutningen un-dervurderer denne dynamik.

Det var ikke nødvendigt at danne en koalition efter valget for at vinde en tillidsafstemning i parlamentet [hvor medlemmer fra andre partier stemte for eller undlod] - hvis forpligtelserne fra Thessaloniki [hvor Alexis Tsipras afslørede en "rekonstruktionsplan”, der skulle være den ny venstrefløjsregerings første skridt, når den tiltrådte] og SYRIZAs program fra den stiftende konference skulle tages som en vejledning.

SYRIZA-konferencens beslutning, som bekræftede erklæringen fra stiftelsen, gentog den mangeårige afvisning af at søge efter politiske alliancer med centrum-venstre. Vi mener, at det i endnu højere grad gælder for alliancer med centrum-højre.

ANELs betingelser for at danne en koalitionsregering overskrider denne "røde linje" og er i modstrid med holdningen blandt en stor del af SYRIZA medlemmer. Disse betingelser kommer også til at fungere som den løftestang, systemet vil bruge til at lægge pres på venstreregeringen.

Under disse omstændigheder vil koalitionsaftalen med ANEL true det politiske projekt for en venstre-fløjsregering med en overgangspolitik og -strategi.

4. Medlemmer og tilhængere af SYRIZA, hele venstrefløjen og aktivister i de sociale bevægelser står nu i en helt ny situation.

Gennemførelsen af forpligtelserne fra Thessaloniki vil være det første skridt for den nye regering: Gen-indførelse af mindstelønnen til niveauet før krisen; genindførelse af supplerende pensionsudbetalinger for de fattige, som blev afskaffet under Memorandummet; genindførelse af kollektive overenskomster; og endelig at genindføre fritagelse på indkomstskatter for indkomster under 12.000 euro samt afskaffelse af ejendomsskat [en uretfærdig skat på al ejendom, også selvom den er ubeboet, der blev gennemført som en midlertidig foranstaltning under Samaras og senere gjort permanent] og en særlig afgift på fy-ringsolie - alt dette bør være det første stærke politisk budskab for at stoppe rutsjebanen forårsaget af de asociale angreb.

Med den sociale bevægelse i spidsen må vi bane vejen for at få fjernet nedskæringspolitikken - en gang for alle. At få alt det tilbage, som vi har mistet! Samtidig vil en genetablering af arbejdspladser - for arbej-derne på ERT [den offentlige radio- og tv-station lukket af regeringen i foråret 2013], for rengøringsassi-stenter ved Finansministeriet [som også har ført en lang kamp, efter at de blev fyret, da deres job blev udliciteret] med flere – det sende en lige så vigtig besked både til det arbejdende folk på vores side, og til dem på den anden fløj.

5. Under disse nye omstændigheder er SYRIZAs rolle som politisk parti uerstattelig. En forudsætning for SYRIZAs og resten af venstrefløjens endelige sejr er, at partiet opretholder sine egne strukturer, med medlemmernes kollektive deltagelse og demokrati i hele partiet.
 

Internationalistisk Arbejder Venstre 27. januar 2015.
Oversat fra Socialist Worker (USA) af Charlotte Valløe

 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 25

Økonomiaftale 2018: Afviklingen af den kommunale velfærd fortsætter

Aftalen om kommunernes økonomi i 2018 er endnu et skridt i den langsomme afvikling af den borgernære velfærd. For aftalen løfter godt nok serviceudgifterne med 300 mio. kr., men alene næste år skønnes udgifterne fra flere ældre og børn at stige med 1,3 mia. kr. Altså vil det reale ressourceforbrug per bruger falde. Samtidig giver aftalen 300 mio. kr. til skattelettelser – noget der åbenlyst vil gavne de rigeste kommuner. Regeringen formår dermed at presse kommunerne i stadig mere borgerlig og asocial retning: Mindre velfærd, flere skattesænkninger. Behovet for et kommunalt oprør er stadig påtrængende. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.