læs mere om: Arbejdsmarked

12.01.13 | Åge Skovrind

Tip en ven      |    Print  

Solidaritet: Arbejdsløse danner aktionsnetværk

”Jeg er da begyndt at frygte, at der ikke er plads nok,” siger Jeppe Rohde fra initiativet Solidaritet eller Frit Fald. Den 26. januar har de indkaldt til landsdækkende stormøde for en solidarisk arbejdsløsheds-politik.

Lige før jul – den 7. december, blev jobcentre i flere byer invaderet af aktivister, der krævede jobs til de arbejdsløse. Jobcenteret i Københavns Nordvestkvarter blev fyldt op af 100 aktivister, i Aarhus kom der omkring 40, og der var mindre aktioner i Aalborg, Odense og Frederikshavn. Aktionerne fik god pressedækning og viste dermed en bredere offentlighed, at kampen mod arbejdsløshed og for de arbejdsløses vilkår ikke er død – trods det skuffende resultat af finanslovslovsaftalen.

Det var første gang, at Solidaritet eller frit Fald (SEFF) var i aktion. Men behovet for at opbygge et pres på regeringen for et løse et voksende problem er kun blevet større siden da. Nye tal fra regeringen vurderer, at mellem 17.000 og 23.000 falder ud af dagpengesystemet i dette halvår. Det er en fordobling i forhold til tidligere beregninger. Hidtil har regeringen holdt fast i, at et sted mellem 9000 og 16.000 mennesker ville risikere at ryge ud af dagpengesystemet i 2013, heraf 7000-12.000 i første halvår.

En af initiativtagerne til Solidaritet eller Frit Fald er Jeppe Rohde, arbejdsløs cand.com. og medlem af Enhedslisten.

”Det startede som et græsrodsinitiativ af folk, der var ærgerlige over, at der ikke var nogen modstand mod nedskærings-dagsordenen. Så indkaldte vi til en Facebook-event om at besætte Jobcentre, og efter den vellykkede aktion den 7. december blev vi inspireret til at fortsætte.”

Efter aktionen i Nordvest gik omkring 45 deltagere til møde og aftalte at indkalde til et landsdækkende møde den 26. januar.

Bred bevægelse
”Ideen er at få startet en bred bevægelse af folk, der er utilfredse med de arbejdsløses forhold. På tværs af fag og politiske ståsteder” siger Jeppe Rohde.

Han understreger, at der skal være plads til mange forskellige slags folk og krav, så foreløbig er den eneste fælles og meget brede overskrift ”For en solidarisk arbejdsløshedspolitik”. Det handler ikke kun om dem, der falder ud af dagpenge systemet lige nu, men for eksempel også om folk på kontanthjælp eller de vilkår, som de arbejdsløse bliver budt.

”Vi vil også gerne samle og komme ud til progressive kræfter i fagbevægelsen. Men hvad der videre skal ske, bliver op til stormødet den 26. januar,” siger Jeppe.
Stormødet arrangeres i samarbejde mellem Solidaritet eller frit fald i København, Aalborg og Odense samt Vestegnens Solidariske Stemme og Aarhus Arbejdsløshedsnetværk. Det foregår hos FOA SOSU på Frederiksberg, og der er rejserefusion for deltagere uden for København.

Nye aktioner
En del af programmet bliver workshops, hvor man diskuterer konkrete aktiviteter. Blandt ideerne er en demonstration foran Christianborg, en stor konference om arbejdsløsheden med op til 1000 deltagere, en landsdækkende aktionsdag og en cykelkaravane gennem Danmark.

”Men det er kun løse ideer,” understreger Jeppe. ”På mødet må vi se, hvad der er opbakning til, og hvor mange vi er.”

I de få dage, der har været muligt at tilmelde sig mødet, er de første 15 tilmeldinger modtaget. Initiativtagerne satte i første omgang en målsætning om 100 deltagere, men efterhånden tror Jeppe mere på, at det kan ende med, at der ikke er plads til alle.

Aarhus sender bus
”Vi har kun plads til 120 personer, så tanken er begyndt at spire. I Aarhus har de besluttet at sende en bus til mødet, og vi har også tilmeldinger fra Bornholm, så tanken om, at vi ikke får plads til alle, er da begyndt at spire,” siger Jeppe.

I Aarhus har en gruppe aktivister dannet Århus Arbejdsløshedsnetværk. Det startede med, at Enhedslisten indkaldte arbejdsløse medlemmer i efteråret, og her blev man enige om at danne et netværk på tværs af fag og politisk ståsted.

”De få fagforeninger, som havde gang i noget, var kun fokuserede på deres eget fags problemer, men havde ikke samlede politiske krav i forhold til arbejdsløsheden,” siger Lone Degn, som er med i netværket. Hun arbejder som børnehaveklasseleder og adskiller sig dermed fra de fleste andre aktive, som står uden job eller er i en eller anden form for aktivering.

I starten eksisterede netværket kun som en Facebookgruppe, men de sidste par måneder har man holdt fælles møder. Nu er der møde en gang om ugen og i princippet også en aktion hver uge for an Jobcenteret. 20-25 personer er aktivt med.

”Fagforeningerne er begyndt at interessere sig for initiativet. Kun få af dem har selv udvalg for arbejdsløse, men vi forsøger at få de faglige organisationer involveret,” fortæller Lone.

Arbejdsløshedsnetværket har allerede haft møde med Velfærdsinitiativet, som samler private og offentlige fagforeninger samt de studerendes organisation. Og senere i januar bliver der mulighed for at tage et skridt, når LO-Århus har møde med alle medlemsorganisationerne. Her er Århus Arbejdsløshedsnetværk inviteret til at fortælle, hvad de laver og diskutere, hvordan LO-medlemmerne kan bidrage til aktiviteterne.

Det landsdækkende stormøde foregår hos FOA SOSU, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg. Tid: Lørdag d. 26. januar kl. 13-19. Tilmelding: Skriv navn og by til solidaritet.2013@gmail.com

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 26

En ny parlamentarisk taktik for Enhedslisten?

Frem mod valget i 2011 var en af Enhedslistens paroler, at partiet ville ”trække socialdemokraterne til venstre”. På trods af at Enhedslisten fik det bedste valg for venstrefløjen i mange årtier, var det dog svært at se effekten af forsøget på at ”trække” i S. Tvært imod gennemførte Thorning-regeringerne en grundlæggende borgerlig politik, der øgede uligheden, videreførte de borgerlige regeringers økonomiske politik, solgte DONG, angreb lærerne og meget andet. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.