RELATEREDE ARTIKLER

Hvad Oktober 1917 kom til at betyde Fra Oktober til i dag Revolution på familiefronten Brød, sex og verdenskrig Seksuelle relationer og klassekamp Revolution i børnehøjde Opstanden, der bragte tre århundreders zar-styre til fald Sådan blev scenen sat for en revolution Ernst Thälmann og den tyske kommunismes tragedie Trotskij på banen Marshallhjælpen – hvad gik den ud på? I Ukraine hyldes jødemordere Påskeoprøret i Irland 1916 Rosa Luxemburg i vores tid Michael Löwy diskuterer Pave Frans´ hyrdebrev, økosocialismen og enheden på venstrefløjen i Europa Det kommunistiske Partis Manifest Clara Zetkins kamp for enhedsfronten Hvorfor er Putin bange for Trotskij? Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig ”Vort blod har samme farve!” Kapitalismens verdenskrig og kampen imod den Ernest Mandel og den marxistiske teori om bureaukratiet Arbejderenhed og feminisme på Kominterns kongres Da verden gik amok The Spirit of '45 Rådsdemokrati vs. parlamentarisme Dannelsen af Fjerde Internationale Ingen fredelig vej til socialisme Da Galgebakken sagde nej til huslejestigninger Den spanske borgerkrig sat i rammer Historien om en revolutionær Nogle få bemærkninger om regeringsspørgsmålet Danske jøder evakueret Rosa Luxemburg – en ørn Den »svenske revolution« i 1917 ”Man må aldrig give op” De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted En snak over en kasse efterladte papirer Hvad er Socialdemokratiet? Jagten på den historiske Lenin Karl Marx og Første Internationale Er marxismen ansvarlig for stalinismen? Islam og demokrati Fascismens Italien En fabriksarbejders livshistorie Revolutionen i Tønder 1918-19 Revolutionær, reformistisk og stalinistisk politik Perspektiver for Palæstina Internationalens nødvendighed Var PET-oplysninger årsag til attentat? SAP og det politiske politi Kommission med skyklapper Kommissionen der brugte 10 år Reaktion eller revolution Revolution i Tyskland Der er slået en revne. Lad os gøre den bredere »Mere plads i dag til en anti-kapitalistisk venstrefløj end dengang« Alliancen mellem arbejdere og studerende er afgørende Intelligent slubbert på visit Den røde terror Den hvide terror Borgerkrigens tunge arv Stalinismen, nazismen og det daglige folkemord Den rensende revisionismes diskrete charme

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Historie

09.12.12 | Tue Magnussen

Tip en ven      |    Print  

Solidaritet: Aktivisten Poul Møller – nu hædret med både medalje og orden

I anledning af 50-året for Algeriets selvstændighed havde den algeriske ambassadør Abdelhamid Boubazine 26. november inviteret til et mindre arrangement, hvor man kunne overvære overrækkelse af en algerisk orden til tre danskere.

Der var tale om personer, som Algeriet ville belønne for deres støtte til det algeriske folks frihedskamp.

Det drejede sig om forfatter og Gyldendal-direktør Ole Wivel og DKP-eren Johannes Glavind, der regnes som den intellektuelle og organisatoriske kraft bag Den Danske Algeir-komité. Begge fik tildelt ordenen posthumt, mens den alders- og hæderkronede aktivist og mangeårige trotskist Poul Møller (f. 1929) selv mødte op.

Selvom Poul Møller ellers ikke er meget for medaljer og ordner, er det faktisk anden gang, at han bliver hædret for sin indsats i arbejdet i forhold til befrielsen af Algeriet fra den franske kolonialisme. Arbejdet omfattede dels et bredere solidaritetsarbejde, med bladet Algier Frit og underskriftsindsamlinger, og dels arbejdede trotskisterne med at levere enkeltdele til våbenproduktion til FNL - Den Nationale Befrielsesbevægelse. Disse enkeltdele blev sendt til en samlefabrik i Marokko.

"Mange år efter fik jeg faktisk en medalje sammen med andre for dette solidaritetsarbejde. Det har jeg ellers aldrig prøvet, hverken før eller siden. Det var som en officiel tak for vores indsats i kampen for Algeriets befrielse”, fortalte Poul Møller til Socialistisk Information.

Poul Møller arbejdede sammen med en anden aktivist, Gunnar Jensen, under Algier-krigen med at få sendt våbendelene til FLN’s fabrik i Marokko - som skildret i den meget anbefalelsesværdige bog ”Kampen om Algeriet” (s.29-33), som udkom for et halvt år siden.

Oprindeligt var det generalsekretæren for Fjerde Internationale, Pablo, der havde tilbudt FLN at yde støtte til opførslen af en våbenfabrik i Marokko. Forslaget blev accepteret af FLN, som havde problemer med at skaffe de nødvendige våben, efter at flere våbenhandlere var blevet likvideret, og skibe, der sejlede med våben, var blevet angrebet.

Poul Møller skaffede rør, fjedre og værktøjsdele, der blev eksporteret til Marokko med speditionsfirmaer på officielt papir via Frihavnen i København. Poul Møller registrerede rørene som komponenter til vandingsanlæg og lignende. Ved siden af arbejdet med at eksportere våbendele tjente Poul Møller sine penge ved at arbejde i Frihavnen.

”Vi så vores indsats som en del af den koloniale frigørelse. Vi håbede på, at det kunne sætte gang i en proces i socialistisk retning.”

En anden opgave, som de danske trotskister gik i gang med, var at starte udgivelsen af det dansk-sprogede blad Algier Frit.

Journalist Åge Skovrind har på baggrund af samtaler med Poul Møller samt en anden aktivist – Preben Kinchs upublicerede erindringer skrevet en artikel (Socialistisk Information nr. 181, november 2003), hvor han beskriver, hvordan arbejdet begyndte.

Poul Møller har tidligere til Socialistisk Information argumenteret for, hvorfor det i dag – 50 år efter – er yderst aktuelt at huske indsatsen under den algeriske borgerkrig.

”Vi kan bruge den algeriske befrielseskrig til at rejse spørgsmål til justitsministeren om denne udveksling mellem efterretningsvæsenerne, der jo synes at fortsætte. Det hænger jo tæt sammen med den fortsatte praksis i Danmark om handel med tortur. Eksempelvis gennem de spørgsmål, som retspolitisk ordfører fra Enhedslisten, Pernille Skipper, stillede justitsminister Morten Bødskov og udenrigsminister Villy Søvndal i maj om handel med tortur”

Og – kunne man tilføje – det samarbejde som PET tilsyneladende fortsat har med udenlandske efterretningstjenester.

Morgenavisen Jyllandsposten offentliggjorde 9. december 2012 en lydfil, som angiveligt er en samtale mellem den tidligere civile agent Morten Storm og en PET-agent. Af lydfilen fremgår det, at PET – også i dag – samarbejder med fremmede efterretningstjenester. PET har deltaget en operation, der havde til hensigt at lokalisere en mistænkt terrorleder med henblik på, at CIA kunne slå denne ihjel ved et droneangreb. Dermed har man – endnu en gang – overtrådt både dansk ret og folkeretten i flere tilfælde.

Det fik Enhedslistens retspolitiske ordfører Pernille Skipper til at slå fast:

”PET skal ikke agere som hele verdens politibetjente, dommere og bødler sammen med CIA og - efter eget forgodtbefindende - forsøge at slå mistænkte terrorister ihjel. Der er behov for en afklaring af, hvilke regler PET arbejder under, og hvorvidt de selv er klar over, hvad det er for regler. Meget tyder på det modsatte.
Derfor kalder vi både justits- og forsvarsministeren i samråd, så de kan redegøre for, hvordan de danske myndigheder forstår folkeretten og de regler, man skal efterleve når man opererer i udlandet.”

---- Poul Møller er i dag eneste overlevende fra den trotskistiske gruppe, som udførte ovennævnte solidaritetsarbejde, Ved arrangementet den 26. november bad ambassaden ham om hjælp til at opspore efterladte til seks andre navngivne medlemmer af gruppen, for at de også kan modtage en anerkendelse.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 26

En ny parlamentarisk taktik for Enhedslisten?

Frem mod valget i 2011 var en af Enhedslistens paroler, at partiet ville ”trække socialdemokraterne til venstre”. På trods af at Enhedslisten fik det bedste valg for venstrefløjen i mange årtier, var det dog svært at se effekten af forsøget på at ”trække” i S. Tvært imod gennemførte Thorning-regeringerne en grundlæggende borgerlig politik, der øgede uligheden, videreførte de borgerlige regeringers økonomiske politik, solgte DONG, angreb lærerne og meget andet. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.