Vedtaget på Fjerde Internationales Verdenskongres i februar 2003.
94 stemmer for, 1 imod og 1 undlod.

single.php