Vedtaget på Fjerde Internationales Verdenskongres i februar 2003.
94 stemmer for, 1 imod og 1 undlod.

 


Hele dokumentet kan hentes i pdf-format her!

Opslået i Uncategorized

single.php