Tema: Uncategorized

Vedtaget på SAP’s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001


20.
april
2010
Læst: 263 gange.

Vedtaget på SAP’s 17. ordinære kongres, 26.-27. august 2000.


22.
marts
2010
Læst: 280 gange.

Vedtaget på SAPs 17. kongres den 26-27. august 2000


22.
marts
2010
Læst: 242 gange.

OK-forhandlingerne er stort set overstået på de ‘tunge’ områder: industri, transport, byggeri, el og rør/blik. Men en af hovedkravene – kædeansvar – mangler. Hvad mener venstrefløjen i fagbevægelsen? Den er splittet.


13.
marts
2010
Læst: 287 gange.

Under sloganet ’En anden verden er muligt’ samledes 100.000’er af aktivister til ’Verden Sociale Forum’ (WSF) i løbet af årtusindets første årti. Men kan WSF overleve ind i et nyt årti?


12.
marts
2010
Læst: 321 gange.

Trods udskiftninger på næsten alle poster står den nye VK-regering tilbage med lige så mange og lige så store problemer som den gamle. Den kapitalistiske verdensøkonomi er i krise, og Danmark går ikke fri. Tværtimod er situationen på nogle punkter værre i Danmark end i andre lande.


26.
februar
2010
Læst: 236 gange.

De seneste uger er de fleste blevet godt bekendt med et begreb, der, med undtagelse af nationaløkonomer, finansministeren og de mest hardcore EU-nørder, ellers har været nærmest ukendt. Det drejer sig selvfølgelig om EU’s konvergens-kriterier.


26.
februar
2010
Læst: 282 gange.

Venezuelas socialistiske præsident har opfordret til dannelsen af en 5. Internationale for venstrefløjspartier og –bevægelser. Vi støtter ideen om en ny Internationale, men den må bl.a. bygge på de tragiske erfaringer med socialdemokratismen og stalinismen, skriver Francois Sabado fra 4. Internationales ledelse.


1.
december
2009
Læst: 220 gange.

SAP blev dannet i 1980, i form af en navneforandring fra Revolutionære Socialisters Forbund (RSF). Men SAP har rødder længere tilbage i trotskistiske smågrupper, der har eksisteret i Danmark siden midten af 1930’erne.


27.
november
2009
Læst: 264 gange.

Her finder du en samlet liste over programtekster og andre vedtagelser fra SAPs landsmøder de senere år.


27.
november
2009
Læst: 252 gange.
category.php