Tema: Uncategorized

Læs mere
20.
april
2010

Vedtaget på SAP’s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001

Læs mere
20.
april
2010

Vedtaget på SAP’s 17. ordinære kongres, 26.-27. august 2000.

Læs mere
22.
marts
2010

Vedtaget på SAPs 17. kongres den 26-27. august 2000

Læs mere
22.
marts
2010

OK-forhandlingerne er stort set overstået på de ‘tunge’ områder: industri, transport, byggeri, el og rør/blik. Men en af hovedkravene – kædeansvar – mangler. Hvad mener venstrefløjen i fagbevægelsen? Den er splittet.

Læs mere
13.
marts
2010

Under sloganet ’En anden verden er muligt’ samledes 100.000’er af aktivister til ’Verden Sociale Forum’ (WSF) i løbet af årtusindets første årti. Men kan WSF overleve ind i et nyt årti?

Læs mere
12.
marts
2010

Trods udskiftninger på næsten alle poster står den nye VK-regering tilbage med lige så mange og lige så store problemer som den gamle. Den kapitalistiske verdensøkonomi er i krise, og Danmark går ikke fri. Tværtimod er situationen på nogle punkter værre i Danmark end i andre lande.

Læs mere
26.
februar
2010

De seneste uger er de fleste blevet godt bekendt med et begreb, der, med undtagelse af nationaløkonomer, finansministeren og de mest hardcore EU-nørder, ellers har været nærmest ukendt. Det drejer sig selvfølgelig om EU’s konvergens-kriterier.

Læs mere
26.
februar
2010

Venezuelas socialistiske præsident har opfordret til dannelsen af en 5. Internationale for venstrefløjspartier og –bevægelser. Vi støtter ideen om en ny Internationale, men den må bl.a. bygge på de tragiske erfaringer med socialdemokratismen og stalinismen, skriver Francois Sabado fra 4. Internationales ledelse.

Læs mere
1.
december
2009

SAP blev dannet i 1980, i form af en navneforandring fra Revolutionære Socialisters Forbund (RSF). Men SAP har rødder længere tilbage i trotskistiske smågrupper, der har eksisteret i Danmark siden midten af 1930’erne.

Læs mere
27.
november
2009
category.php