Tema: Teori

De mest konsekvent revolutionære er nødt til at organisere sig for at kunne udgøre en ledelse, som kan kæmpe for, at perspektivet om en magtovertagelse bliver sat på dagsordenen.


17.
maj
2015
Læst: 662 gange.

Dette foredrag er en fortsættelse af Einar Baldursons foredrag på påskeseminaret i 2013; om den lange politiske vinter, vi er på vej ind i, og om forudsætningerne for et socialismens forår.


1.
marts
2015
Læst: 353 gange.

Stadigt oftere støder vi på begrebet økosocialisme, men hvordan forholder økosocialismen sig til den klassiske socialistiske teori?


1.
marts
2015
Læst: 390 gange.

Trods århundreders forsøg på at forske i emnet er man næppe kommet videre eller har kunnet bekræfte teorierne om, at der findes racer med særlige egenskaber eller manglende egenskaber sammenlignet med andre, altså muligheden for ”en race for sig”.


20.
oktober
2014
Læst: 464 gange.

Når arbejderbevægelsen vokser, er den nødt til at danne et apparat af professionelle og uddannede. Men der er en stor risiko for, at dette apparat vil frigøre sig fra sin basis og begynde at føre politik ud fra sine egne interesser, og ud fra hvordan verden ser ud der, hvor apparatet er placeret. Det er en risiko, også Enhedslisten løber, nu hvor partiet er blevet stort og er godt i gang med at etablere et lag af professionelle politikere og ansatte.


8.
juli
2014
Læst: 676 gange.

Den gammelkendte frase om, at religion er ‘folkets opium’, udtrykker et stærkt forsimplet billede af marxismens syn på religion. Michael Löwy udfordrer her denne misforståelse og præsenterer et langt mere nuanceret syn på marxisme og religion.


1.
juli
2014
Læst: 754 gange.

Noter til “Ernest Mandel og den marxistiske teori om bureaukratiet”, af Charlie Post.


12.
maj
2014
Læst: 452 gange.

Fremkomsten og væksten af bureaukrati gennem de sidste par hundrede år, defineret som ikke-besiddende funktionærer i forskellige organisationer, har været emnet for omfattende diskussioner blandt sociologer og politologer.


12.
maj
2014
Læst: 634 gange.

Enhedslistens debat om et nyt principprogram kommer også til at handle om forholdet mellem rådsdemokrati og parlamentarisme. Står det repræsentative parlamentariske demokrati i modsætning til et samfund med folkelige magtorganer, hvor man udøver en direkte magt over sin arbejdsplads eller lokalområde – og måske hele samfundet, eller kan de to forenes?


6.
oktober
2013
Læst: 588 gange.

Helt generelt rejser den dybtgående økonomiske krise spørgsmålet om magten – at bryde med sparepolitikken kræver en radikal politisk forandring og en anden regering. Men i tilfældet Grækenland, hvor vi oplever en kombination af økonomisk kollaps, politisk krise og folkelig modstand, kommer spørgsmålet om magten allerøverst på den politiske dagsorden.


11.
maj
2013
Læst: 462 gange.
category.php