Tema: Teori

Stadigt oftere støder vi på begrebet økosocialisme, men hvordan forholder økosocialismen sig til den klassiske socialistiske teori?


1.
marts
2015
Læst: 149 gange.

Trods århundreders forsøg på at forske i emnet er man næppe kommet videre eller har kunnet bekræfte teorierne om, at der findes racer med særlige egenskaber eller manglende egenskaber sammenlignet med andre, altså muligheden for ”en race for sig”.


20.
oktober
2014
Læst: 133 gange.

Når arbejderbevægelsen vokser, er den nødt til at danne et apparat af professionelle og uddannede. Men der er en stor risiko for, at dette apparat vil frigøre sig fra sin basis og begynde at føre politik ud fra sine egne interesser, og ud fra hvordan verden ser ud der, hvor apparatet er placeret. Det er en risiko, også Enhedslisten løber, nu hvor partiet er blevet stort og er godt i gang med at etablere et lag af professionelle politikere og ansatte.


8.
juli
2014
Læst: 188 gange.

Den gammelkendte frase om, at religion er ‘folkets opium’, udtrykker et stærkt forsimplet billede af marxismens syn på religion. Michael Löwy udfordrer her denne misforståelse og præsenterer et langt mere nuanceret syn på marxisme og religion.


1.
juli
2014
Læst: 308 gange.

Noter til “Ernest Mandel og den marxistiske teori om bureaukratiet”, af Charlie Post.


12.
maj
2014
Læst: 145 gange.

Fremkomsten og væksten af bureaukrati gennem de sidste par hundrede år, defineret som ikke-besiddende funktionærer i forskellige organisationer, har været emnet for omfattende diskussioner blandt sociologer og politologer.


12.
maj
2014
Læst: 146 gange.

Enhedslistens debat om et nyt principprogram kommer også til at handle om forholdet mellem rådsdemokrati og parlamentarisme. Står det repræsentative parlamentariske demokrati i modsætning til et samfund med folkelige magtorganer, hvor man udøver en direkte magt over sin arbejdsplads eller lokalområde – og måske hele samfundet, eller kan de to forenes?


6.
oktober
2013
Læst: 240 gange.

Helt generelt rejser den dybtgående økonomiske krise spørgsmålet om magten – at bryde med sparepolitikken kræver en radikal politisk forandring og en anden regering. Men i tilfældet Grækenland, hvor vi oplever en kombination af økonomisk kollaps, politisk krise og folkelig modstand, kommer spørgsmålet om magten allerøverst på den politiske dagsorden.


11.
maj
2013
Læst: 186 gange.

Fyraftensmøde med Petter Næss, professor fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.
Mandag d. 12. november klokken 17-19.
Sted: Enhedslistens lokaler, Studiestræde 24, stuen (indgang fra gården), København K.
Arrangør: TransformDanmark.
I samarbejde med Enhedslisten, Oplysningsforbundet Grobund, Tidsskriftet Solidaritet, Socialistisk Information.


7.
november
2012
Læst: 117 gange.

Ernest Mandels teori om de lange bølger står i efterkrigstidens marxisme som et af de mest gennemtænkte forsøg på at forklare den historiske opblomstring og nedgang af kapitalismen i Vesten efter Anden Verdenskrig.


2.
september
2012
Læst: 124 gange.
category.php