Tema: Teori

Verdenshistoriens største mytteri – som en historiker skrev. Oprør fra neden, en social revolution. Eller statskup gennemført af diktatoriske mænd? Mange bemærkninger er faldet om den russiske revolution gennem de 100 år, der er gået siden da. “Den Russiske Revolution og Borgerkrig – da arbejderne tog magten” tilhører den første kategori, altså at det var en ægte social revolution.

Læs mere
17.
oktober
2017

Vi bringer i vores serie om 100-året for den russiske revolution denne tekst af Michel Löwy. Den er skrevet som forord til en genudgivelse af essayet “Resultater og perspektiver” af Lev Trotskij, som oprindeligt udkom året efter den russiske revolution i 1905, der ofte omtales som ”generalprøven” for begivenhederne i 1917.

Læs mere
7.
oktober
2017

I disse dage, for præcis 100 år siden, formåede kun ganske få personer at gennemskue, forstå og gribe ind i de vigtigste politiske mekanismer i den revolutionære proces i Rusland og dermed bidrage til at dreje historiens hjul i en bestemt retning. Dette nødvendige indgreb skulle vise sig at få enorm betydning i Rusland, for hele Europas og dermed for hele verdens udvikling.

Læs mere
1.
april
2017

Racebegrebet i human taxonomi – videnskaben om klassificering af mennesker – har en lang og skændig historie.

Læs mere
4.
marts
2017

Enhed i handling – frihed til diskussion og kritik. Sådan lyder den korte sammenfatning af begrebet demokratisk centralisme. Men stalinismen har misbrugt begrebet i en sådan grad, at det ikke giver nogen mening at bruge det i dag.

Læs mere
4.
februar
2017

Enhedslisten har genopfundet det gamle, lidt forkætrede, begreb ”skoling”, som godt nok kaldes ”Ideologisk Grundkursus”, og forskellige grupper, som Cafe Marx, har startet initiativer ved siden af. I nogle af de store facebook-grupper, har der allerede været ophedede diskussioner om indholdet.

Læs mere
29.
november
2015

De mest konsekvent revolutionære er nødt til at organisere sig for at kunne udgøre en ledelse, som kan kæmpe for, at perspektivet om en magtovertagelse bliver sat på dagsordenen.

Læs mere
17.
maj
2015

Dette foredrag er en fortsættelse af Einar Baldursons foredrag på påskeseminaret i 2013; om den lange politiske vinter, vi er på vej ind i, og om forudsætningerne for et socialismens forår.

Læs mere
1.
marts
2015

Stadigt oftere støder vi på begrebet økosocialisme, men hvordan forholder økosocialismen sig til den klassiske socialistiske teori?

Læs mere
1.
marts
2015

Trods århundreders forsøg på at forske i emnet er man næppe kommet videre eller har kunnet bekræfte teorierne om, at der findes racer med særlige egenskaber eller manglende egenskaber sammenlignet med andre, altså muligheden for ”en race for sig”.

Læs mere
20.
oktober
2014
category.php