Tema: Sundhed

Tre unge Afghanistan-veteraner tog denne sommer deres eget liv. Et stigende antal danske soldater med PTSD – posttraumatisk stressforstyrrelse, samt andre psykiske problemer, er et af resultater af Danmarks “aktivistiske udenrigspolitik”.

Læs mere
16.
oktober
2016

For knap et år siden udgav en dansk professor et 450 sider langt anklageskrift om bedrageri, korruption og udbredelse af dødsensfarlig medicin. Kritikken er blevet fortiet af de anklagede, afsløringerne ignoreret eller glemt af medierne, og politikerne har ladet forfatterens forslag til indgreb ligge.

Læs mere
22.
august
2014

Det er sjældent, at kampen mod udsalget af den offentlige sektor i Sydeuropa ender med en sejr. Så det bør nydes til fulde, når det sker, som det gjorde for nylig i Madrid.

Læs mere
24.
februar
2014

Velfærdsteknologien er under hastig udvikling. Det betyder nye muligheder, men også store udfordringer – og faldgruber – for kvaliteten i servicetilbuddet på især social- og sundhedsområdet.

Læs mere
14.
december
2013

Enhedslisten i Region Hovedstaden støtter en bred budgetaftale. Muligheden for 500 nyansættelser og løfte om midlertidigt stop for hospitalsnedlæggelser/sammenlægninger i 2013 har været afgørende for Enhedslisten. Der er dog stor betænkelighed ved en 2 procent grønthøster-besparelse, som trækker i den modsatte retning.

Læs mere
30.
september
2012

Det offentlige sundhedsvæsen i Danmark skal sikre lige ret og adgang til behandling, hvis man bliver syg. Det skal sikre, at vi undgår social ulighed i sundhed, hvor en kontanthjælpsmodtager, ifølge statistikker, er mere syg og har et kortere liv end en direktør. Men sundhedsvæsenet er under pres.

Læs mere
2.
september
2012

Et overvældende flertal på 84 procent stemte den 29. januar imod privatisering og for at bevare det kommunale ejerskab af hospitaler i Dresden i den tyske delstat Saxen.

Læs mere
13.
februar
2012

Sundhedspersonale i Kilkis, Grækenland, har besat deres lokale hospital og siger, at det nu er helt under arbejderkontrol.

Læs mere
11.
februar
2012

Robert Refby har på tidligere årsmøder og som tovholder i Enhedslistens psykiatriudvalg efterlyst et psykiatripolitisk program. Alligevel er han ikke helt tilfreds med det fremlagte forslag.

Læs mere
2.
april
2011

Der går en lige linje fra fyringer på hospitalerne til milliardprofitterne i medicinalindustrien. Firmaerne nasser på den offentlige forskning og hemmeligholder resultaterne. Den statslige medicinproduktion må udvides drastisk, og vi må have fuld offentlighed om forskning og regnskaber i den private sektor.

Læs mere
9.
september
2010
category.php