Tema: Socialt og Bolig

Den 8. februar var der landsdækkende aktionsdag mod sociale nedskæringer. I Randers begravede man velfærden i Randers med taler og sørgemarch gennem byen. Ugen efter dannede en lang række foreninger, borgergrupper og enkeltpersoner et aktivistnetværk for alle, der vil være med til at bekæmpe nedskæringerne.

Læs mere
14.
marts
2014

Ballade, kriminalitet og ødelæggelse af diverse materielle værdier er udbredt i de udsatte boligområder, de såkaldte ghettoer. Her er mulighederne for at rekruttere til bander blandt de unge, der viser en adfærd, hvis omdrejningspunkt er organiseret kriminalitet. Men er det bare sådan, eller kan det forandres til noget andet? Især de unge af anden etnisk herkomst end dansk er i risikozonen.

Læs mere
26.
januar
2014

Når kontanthjælpen udbetales til unge under 30 år med januar måneds udgang, får mange et chok, med mindre de har hørt om og forberedt sig på den nye tilstand. Fra 1. januar afskaffes kontanthjælpen og erstattes blandt andet af uddannelseshjælp for unge uden uddannelse og på et niveau med SU.

Læs mere
11.
januar
2014

I juni vedtog regeringen sammen med de borgerlige kontanthjælpsreformen, der træder i kraft 1. januar 2014. Der er tale om endnu et massivt angreb på en række gruppers rettigheder, samtidigt med at individualisering og dermed angreb på klassebevidstheden fortsætter.

Læs mere
29.
september
2013

Den almene boligbebyggelse Galgebakken i Albertslund på Københavns Vestegn fejrer sit 40 års jubilæum i denne måned. I den anledning udsendte beboerbladet Galgebakkeposten et jubilæumsnummer med en række historier fra de 40 år. Denne artikel fra bladet beskriver en interessant epoke i bebyggelsens liv i 70’erne.

Læs mere
8.
august
2013

Regeringen foreslår nye ekstra kriterier for, hvordan man definerer belastede boligområder, men der er ingen kritik af selve eksistensen af ghetto-listerne eller af begrebet ”ghetto”.

Læs mere
25.
maj
2013

Regeringens udspil til en kontanthjælpsreform er et led i omfordelingen fra fattige til rige. Den nye ”uddannelseshjælp” til unge, der tvinges i uddannelse, ligner en ny fattigdomsydelse.

Læs mere
24.
marts
2013

Nye tal viser, at der er kommet flere ”ghettoer” i Danmark. Det stigmatiserende ghetto-stempel blev lovbestemt af VK-regeringen og er ukritisk ført videre af den nye regering.

Læs mere
14.
oktober
2012

Forslag om halvering af kontanthjælp til folk under 30 år kom i denne omgang ikke fra den borgerlige blok, men fra uventet kant, fra formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post. Hun fik hurtigt opbakning fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fra socialdemokraterne.

Læs mere
28.
april
2012

Et af temaerne i regeringsgrundlaget er afbureaukratisering. Et lunt løfte, der ikke må blive til endnu et løftebrud.

Læs mere
6.
november
2011
category.php