Tema: Socialt og Bolig

En kombination af kontanthjælpsreformen og kommunale nedskæringer fik katastrofale følger for Irene Justenborg, en 39-årig kvinde i Skanderborg Kommune. Men sultestrejke og støtteaktioner pressede kommunen til indrømmelser.


15.
juli
2014
Læst: 172 gange.

Der bliver flere fattige, flere hjemløse i Danmark. Trods regeringens afskaffelse af starthjælpen betyder andre reformer og manglende indsatser mere ulighed og flere fattige.


17.
april
2014
Læst: 189 gange.

Den 8. februar var der landsdækkende aktionsdag mod sociale nedskæringer. I Randers begravede man velfærden i Randers med taler og sørgemarch gennem byen. Ugen efter dannede en lang række foreninger, borgergrupper og enkeltpersoner et aktivistnetværk for alle, der vil være med til at bekæmpe nedskæringerne.


14.
marts
2014
Læst: 211 gange.

Ballade, kriminalitet og ødelæggelse af diverse materielle værdier er udbredt i de udsatte boligområder, de såkaldte ghettoer. Her er mulighederne for at rekruttere til bander blandt de unge, der viser en adfærd, hvis omdrejningspunkt er organiseret kriminalitet. Men er det bare sådan, eller kan det forandres til noget andet? Især de unge af anden etnisk herkomst end dansk er i risikozonen.


26.
januar
2014
Læst: 190 gange.

Når kontanthjælpen udbetales til unge under 30 år med januar måneds udgang, får mange et chok, med mindre de har hørt om og forberedt sig på den nye tilstand. Fra 1. januar afskaffes kontanthjælpen og erstattes blandt andet af uddannelseshjælp for unge uden uddannelse og på et niveau med SU.


11.
januar
2014
Læst: 146 gange.

I juni vedtog regeringen sammen med de borgerlige kontanthjælpsreformen, der træder i kraft 1. januar 2014. Der er tale om endnu et massivt angreb på en række gruppers rettigheder, samtidigt med at individualisering og dermed angreb på klassebevidstheden fortsætter.


29.
september
2013
Læst: 144 gange.

Den almene boligbebyggelse Galgebakken i Albertslund på Københavns Vestegn fejrer sit 40 års jubilæum i denne måned. I den anledning udsendte beboerbladet Galgebakkeposten et jubilæumsnummer med en række historier fra de 40 år. Denne artikel fra bladet beskriver en interessant epoke i bebyggelsens liv i 70’erne.


8.
august
2013
Læst: 167 gange.

Regeringen foreslår nye ekstra kriterier for, hvordan man definerer belastede boligområder, men der er ingen kritik af selve eksistensen af ghetto-listerne eller af begrebet ”ghetto”.


25.
maj
2013
Læst: 178 gange.

Regeringens udspil til en kontanthjælpsreform er et led i omfordelingen fra fattige til rige. Den nye ”uddannelseshjælp” til unge, der tvinges i uddannelse, ligner en ny fattigdomsydelse.


24.
marts
2013
Læst: 138 gange.

Nye tal viser, at der er kommet flere ”ghettoer” i Danmark. Det stigmatiserende ghetto-stempel blev lovbestemt af VK-regeringen og er ukritisk ført videre af den nye regering.


14.
oktober
2012
Læst: 173 gange.
category.php