Tema: Socialt og Bolig

En ny bevægelse har set i disse tider dagens lys. Boligbevægelse, social bevægelse – Almen Modstand rummer begge og mere til. Den 29. september var der demonstrationer i København, Aarhus og Odense mod konsekvenserne af regeringens såkaldte ghettoplaner. Fokus var ikke mindst på ideen om nedrivning af tusinder af boliger i den almene boligsektor.


6.
oktober
2018
Læst: 531 gange.

Regeringens ”ghettoplan” er et skadeligt angreb på beboerne i de almene boliger. Reglen om maks. 40 procent almene boliger i nogle områder skaber stor utryghed og usikkerhed og er et alvorligt angreb på beboernes rettigheder. Derfor er det opmuntrende, at der bliver gjort et arbejde med at organisere alle gode kræfter til modstand. En demonstration den 29. september fortjener al mulig støtte.


2.
september
2018
Læst: 569 gange.

Socialdemokraterne og SF bakker op om regeringens såkaldte ” ghettoplan ”. En aftale har gjort den lidt mindre uspiselig for boligbevægelsen. Men der er stadig trusler om ekspropriation af 11.000 boliger, der skal rives ned eller overgå til private spekulanter. Og de 1 million beboere i almene boliger skal tvinges til at betale udgifterne af deres opsparing.


26.
maj
2018
Læst: 421 gange.

En jævnlig og konstant strøm af tiltag vendt mod etniske mindretal sker i disse tider: Særlige straf til unge tilknyttet bander og det store “ghetto”udspil – rettet mod ikke mindst, hvad politikere af og til kommer til at sige og skrive – “det muslimske parallelsamfund”.


20.
maj
2018
Læst: 471 gange.

Regeringens konstante retorik og planer om at bekæmpe “parallelsamfund”, “ghettoer”, rive gode boliger ned, særlige bøder til “ghetto-drenge” er med til at stigmatisere. Kombineret med “folkestemningen” mod etniske mindretal – læs muslimer – giver det en særlig situation for tusinder af mennesker rundt om i landet.


25.
marts
2018
Læst: 676 gange.

Randers Kommune har ansat yderligere to personer i kontrolenheden, der skal opklare socialt bedrageri. Borgmester Torben Hansen udtaler, at man ikke vil acceptere socialt bedrageri, da det er ødelæggende for sammenhængskraften.


17.
februar
2018
Læst: 1071 gange.

Regeringen har gennem sin politik øget problemerne med ulighed, fattigdom og dårlig integration. Det er en enorm og påtrængende opgave at rette op på det. Men statsministeren siger, han har en lettere løsning: Nedriv de boliger, som de fattigste bor i! Det vil imidlertid kun gøre problemerne større.


23.
januar
2018
Læst: 989 gange.

Den 9. november 1938 for 79 år siden angreb nazisterne jøderne i Tyskland. Mange hundreder blev tævet ihjel, boliger og butikker raseret, så gaderne glimte af glasskår som krystaller. Det var krystalnatten. En grusom nat, der varslede forfølgelse af minoritetsgrupper. Først og fremmest jøderne, men også romaer, homoseksuelle og handicappede.


19.
november
2017
Læst: 687 gange.

Uligheden øges i verden, den øges i Danmark – og blandt ældre ser man den samme tendens. Regeringen vil have pensionsalderen sat op med henvisning til længere levealder – uden hensyn nedslidning og sygdomme, eller hvordan situationen i øvrigt er for den kommende pensionist.


16.
marts
2017
Læst: 422 gange.

Over 50.000 mennesker bliver ramt af nye voldsomme nedskæringer. Mange må gå fra hus og hjem på grund af kontanthjælpsloftet, kravet om 225 timers ustøttet arbejde og integrationsydelsen.


19.
september
2016
Læst: 393 gange.
category.php