Tema: Socialt og Bolig

Den 9. november 1938 for 79 år siden angreb nazisterne jøderne i Tyskland. Mange hundreder blev tævet ihjel, boliger og butikker raseret, så gaderne glimte af glasskår som krystaller. Det var krystalnatten. En grusom nat, der varslede forfølgelse af minoritetsgrupper. Først og fremmest jøderne, men også romaer, homoseksuelle og handicappede.

Læs mere
19.
november
2017

Uligheden øges i verden, den øges i Danmark – og blandt ældre ser man den samme tendens. Regeringen vil have pensionsalderen sat op med henvisning til længere levealder – uden hensyn nedslidning og sygdomme, eller hvordan situationen i øvrigt er for den kommende pensionist.

Læs mere
16.
marts
2017

Over 50.000 mennesker bliver ramt af nye voldsomme nedskæringer. Mange må gå fra hus og hjem på grund af kontanthjælpsloftet, kravet om 225 timers ustøttet arbejde og integrationsydelsen.

Læs mere
19.
september
2016

Over 50.000 mennesker bliver ramt af nye voldsomme nedskæringer.
Mange må gå fra hus og hjem på grund af Kontanthjælpsloft – krav om 225 timers ustøttet arbejde – Integrationsydelse.

Læs mere
15.
september
2016

Nutidens terror, krige, flygtninge og forfølgelse af sårbare grupper vækker på mange måder minder om nazisternes rædselsregime.

Læs mere
7.
december
2015

Nu fjerner regeringen den officielle fattigdomsgrænse. Men at fjerne den officielle fattigdomsgrænse fjerner jo ikke fattigdommen. Regeringen håber, at det kan sløre de voldsomme angreb på de sårbare grupper.

Læs mere
1.
november
2015

21. september samledes omkring 100 mennesker i Svendborg for at sætte fokus på den øgede fattigdom i samfundet.

Læs mere
28.
september
2014

Hver fredag er aktivister på gaden eller rettere på broen ved Gudenåen i Randers, hvor der gerne må dyttes fra bilister, hvis de er imod nedskæringerne og for velfærden. Og det er der mange, der gør – ikke mindst chauffører i lastbiler og busser gør det i sympati.

Læs mere
24.
august
2014

En kombination af kontanthjælpsreformen og kommunale nedskæringer fik katastrofale følger for Irene Justenborg, en 39-årig kvinde i Skanderborg Kommune. Men sultestrejke og støtteaktioner pressede kommunen til indrømmelser.

Læs mere
15.
juli
2014

Der bliver flere fattige, flere hjemløse i Danmark. Trods regeringens afskaffelse af starthjælpen betyder andre reformer og manglende indsatser mere ulighed og flere fattige.

Læs mere
17.
april
2014
category.php