Tema: Socialistisk Arbejderpolitik

Migration har tilbagevendende fra midten af det 20. århundrede været et afgørende politisk spørgsmål. Internationale organisationer vurderer, at antallet af mennesker, der bevæger sig inden for og på tværs af nationale grænser i dag foregår i et omfang, som ikke er set siden Anden Verdenskrig.

Læs mere
31.
oktober
2017

Som du måske allerede har opdaget, så har SI’s hjemmeside skiftet udseende. Det gamle look har ellers tjent os trofast i mange år, men en bedaget teknologi og nye krav om læsbarhed på mobiler og smartphones har gjort det nødvendigt at skifte.

Læs mere
27.
august
2017

På Enhedslistens seneste årsmøde var feminisme på dagsorden, og der blev vedtaget et feministisk delprogram. Men programmer alene gør ingen forskel. De skal følges op med politisk handling og debatter om, hvordan vi bedst agerer som feminister i hverdagen.

Derfor indbyder SAP til Kvindeskole i weekenden 29.9-1.10.2017.

Kvindeskolen er et arrangement kun for kvinder, hvor vi under hyggelige former sammen kan blive klogere og mere rustede til det daglige politiske arbejde.

Læs mere
13.
august
2017

Konspirationsteorier, meta-narrativer, tidsånd, hemmeligholdelsens lov, professionel angstprovokation, informationskrig, efterretningstjenester, politisk magi og alkymi ….

Læs mere
1.
april
2017

Workshop v. Ibrahim Benli, EL-folketingskandidat og medredaktør af den dansk-kurdiske avis Nudem.dk.

Læs mere
25.
marts
2017

Workshop v. Mai Villadsen, Enhedslistens uddannelsespolitiske sekretær om, hvor elev- og studenterbevægelsens kampe er i dag – både nationalt og internationalt. Vi kommer til at diskutere alt fra, hvilke uddannelsespolitiske tendenser vi ser, til bevægelsens midler og den politiske analyse, der ligger bag.

Læs mere
25.
marts
2017

Workshop v. Anne Hegelund, socialrådgiver/uddannelseskonsulent i Jobcenter Aarhus og folketingskandidat for Enhedslisten og Bodil Olsen, folkeskolelærer: Hvordan agerer offentligt ansatte socialisters i en verden defineret af New Public Management, konkurrencestatsteori og individualisme?

Læs mere
25.
marts
2017

Workshop v. Lone Degn & Steffen &Oslashstergård: Enhedslisten har altid forsøgt at markerer sig som arbejdernes parti. Budskabet er simpelt: Arbejderen skal have mulighed for at arbejde, råd til leverpostejen og tid til familie og fritid.

Læs mere
25.
marts
2017

Peter Saxtrup holder workshop om resultater og perspektiver 6 år efter det Arabiske Forår. I slutningen af 2010 og starten af 2011 begyndte en udvikling i Mellemøsten og Nordafrika, som kun de færreste af de sædvanlige eksperter havde forudset. Det arabiske forår, der spredte sig fra Nordafrika over Egypten til den Arabiske Halvø og det centrale Mellemøsten, kom til at påvirke den politiske virkelighed og aktivitet over hele verden. Det blev begyndelsen på en meget langvarig proces, ender denne proces på Syriens slagmarker?

Læs mere
25.
marts
2017

Følsom Front er et queer-feministisk, anti-nationalistisk, anti-kapitalistisk, anti-kernefamilie-protestband, som siden 2014 har skrevet, spillet, råbt og følt sig igennem en mængde livekoncerter i København.

Læs mere
18.
marts
2017
category.php