Tema: SAP’s ugekommentar

Regeringen lægger op til en betydelig forringelse af SU’en for alle grupper. Men forslaget kan og vil møde modstand – ikke bare fra ungdommen. En SU på 4300 skattepligtige kroner pr. måned for en udeboende – et beløb svarende til huslejen på adskillige storbykollegier. Det er, hvad nye studerende fra 2019 kan se frem til, når regeringen skærer 20 procent af SU´en og sparer i alt 3,3 mia. på SU´en. Men også igangværende studerende rammes, idet regeringen samtidig fjerner muligheden for et ekstra SU-år, hvis man er blevet forsinket i studierne.


4.
september
2016
Læst: 251 gange.

Men der skal andre boller på suppen end dem, Alternativet stiller op med. En af denne sommers store ”agurketids-historier” var historien om Alternativets udspil om nedsættelse af arbejdstiden til 30 timer/uge – og ikke mindst historien om, hvor “fuldstændig latterlig og urealistisk” den idé var. Men ideen er hverken latterlig eller urealistisk. Når den kan fremstå sådan, skyldes det ikke kun de politiske journalisters borgerlige snæversyn på det økonomiske felt, men også de alvorlige mangler i Alternativets politiske horisont.


28.
august
2016
Læst: 291 gange.

Kameraerne ruller, og blikket er vendt mod guldmedaljer, flotte parader og glorværdige stadioner. Hvis du kører fra lufthavnen ind til byen Rio, er udsigten fra vejen en lang stribe flotte OL-reklameplader. Men bag reklamepladerne finder du den “grimme” side af Rio: faldefærdige huse, bliktage og soldater.


21.
august
2016
Læst: 290 gange.

Flertallet for Storbritanniens udmeldelse var et udtryk for underklassens oprør mod overklassens EU. Det giver et godt afsæt for, at venstrefløjen sætter sig i spidsen for et opgør med det EU, der har været krumtappen i social dumping, underminering af skattefinansierede velfærdsordninger og demokratisk indflydelse, effektiv undertrykkelse af alle forsøg på at afvige fra en nyliberalistisk politik og totalt svigt ift. reaktion på klimakrisen. Hvis ikke venstrefløjen formår at gå forrest i denne kamp – på et antiracistisk og internationalistisk grundlag – vil det være hel- og halvracistiske kræfter på den yderste højrefløj, der løber med den.


2.
juli
2016
Læst: 282 gange.

Der var engang et lille land, der var berømt for sine vindmøller. Det havde to fabrikker, der byggede vindmøller til hele verden. Alle klappede i deres små hænder i begejstring over dette fantastiske eksporteventyr. Der var bare et lille problem. Mange af møllerne forliste, vingerne knækkede og anrettede store skader. Der var noget ved produktionen, der ikke var i orden – ja, faktisk var det ulovligt. Men pyt, sagde man. Forsikringsselskaberne betalte bare millioner i erstatning. Ingen stillede spørgsmålstegn ved den måde, møllerne blev bygget på. Og fabrikkerne fortsatte som hidtil, udbetalte udbytte til aktionærerne og løn og bonus til direktørerne.


27.
juni
2016
Læst: 208 gange.

”Det betaler sig at kæmpe” er vel det bedste, der kan siges om resultatet af de forhandlinger, som regeringen har haft med kommunerne og regionerne om økonomien i 2017. Det kunne være gået meget værre, hvis ikke modstanden mod regeringens økonomiske stramninger havde været så bred og massiv. Men aftalerne vil føre til forringelser af den lokale velfærd og sundhedsvæsenet. Og aftalerne betyder, at “nulvæksten” i kommuner og regioner skal fastholdes fremover.


19.
juni
2016
Læst: 209 gange.

Mens midsommerbålene tændes i Danmark torsdag den 23. juni om aftenen, påbegyndes optællingen af stemmerne fra dagens britiske folkeafstemning om EU. På papiret er valget klart: Hvis man stemmer REMAIN, så forbliver Storbritannien medlem af EU, således som landet har været siden 1972. Hvis man omvendt stemmer LEAVE, så forlader Storbritannien EU-samarbejdet senest efter en traktatfastsat separationsperiode på to år, hvor boet skal fordeles.


12.
juni
2016
Læst: 261 gange.

Sidste fredag kunne Ritzau afsløre, at de danske bankpakker er en underskudsforretning. Det skyldes, at den første bankpakke medførte optagelse af et milliardstort statslån, som løber frem til 2039 og koster milliarder af kroner i renter. Med denne afsløring er myten om, at de danske bankpakker samlet set er en overskudsforretning for staten, gennemhullet. Politisk betyder det, at diskussionen om, hvad samfundet har fået til gengæld for at redde bankerne og hvordan bankerne skal styres fremadrettet, er åben igen. Svaret er enkelt: Bankerne skal demokratiseres.


5.
juni
2016
Læst: 285 gange.

Selv de, der afviste det, da DONG-salget foregik, må nu erkende, at den danske stat ved denne lejlighed ”kom til” at forære en pæn slat penge – 8-11 milliarder kroner – til Goldman Sachs’ aktionærer. Uanset at det ikke lige er noget, der aktuelt kan samle flertal i Folketinget, er det nødvendigt at benytte denne skandale til at rejse det indlysende krav: At privatiseringerne skal tilbageføres og hele energisektoren overtages af samfundet.


29.
maj
2016
Læst: 237 gange.

Tusinder af mennesker i mere end 70 byer, der i går demonstrerede mod regeringens udsultning af de kommunale budgetter, er et rigtig flot mellemresultat i det kommunale oprør! Nu er det afgørende, at kampen ikke stopper der, men at vi tvært imod bruger de mange lokale kræfter og samarbejder til en fortsat kamp. Både en kamp for at få fjernet omprioriterings-bidraget helt, også i de kommende år, og en kamp for at stoppe alle aktuelle trusler om velfærdsnedskæringer i de forestående kommunale budget-forhandlinger.


13.
maj
2016
Læst: 278 gange.
category.php