Tema: SAP’s ugekommentar

Statsminister Lars Løkkes nytårstale havde det hele. Alt, hvad der hører til en borgerlig- liberalistisk nytårstale: hyldest til individets frie muligheder; tilbedelse af den uafvendelige udvikling; påstanden om, at den økonomiske krise er forbi eller næsten forbi. Alt sammen opsummeret i konklusionen om, at de, det går godt for, er dem, der selv griber mulighederne.


7.
januar
2017
Læst: 466 gange.

Enhedslisten har netop igangsat sin kampagne for 30 timers arbejdsuge. Det er der al mulig grund til at glæde sig over: Både arbejdende og arbejdsløse har i den grad brug for lige netop kortere arbejdstid. Derfor er arbejdstidskrav det, der virkelig kan samle og motivere til de kommende overenskomstkampe.


18.
december
2016
Læst: 526 gange.

Selvom den nye regering præsenterer sine visioner for uddannelsessystemet med flotte ord og flosker, nye investeringer og puljer, så venter der en kulsort fremtid for kommende generationer af elever, studerende og lærlinge…

Alligevel spirer der også et håb om et oprør fra de unge…


11.
december
2016
Læst: 408 gange.

Da trekløverregeringen i denne uge præsenterede sig selv og sit regeringsgrundlag, forsøgte man at omgive det med en aura af nytænkning og fremtid. Med omhyggelig brug af moderne buzz-words fik vi en ”innovationsminister”, der skal forny den offentlige sektor, og et ”disruptionråd”, der skal beskæftige sig med de teknologiske nybruds betydning for arbejdsmarkedets udvikling. Nu er ord jo taknemmelige. Og bag den verbale fornyelse skjuler sig blot nye (og endnu større) mængder af det samme nyliberale snavs, som de tidligere regeringer har disket op med.


4.
december
2016
Læst: 437 gange.

Sidste lørdag (19. november) sluttede COP22 mødet i Marrakech med en larmende tavshed. Kun et enkelt år fra politikernes skåltaler ovenpå Paris-aftalen blev det første af de møder, der skulle lægge en plan for udførelsen nærmest ikke nævnt i den politiske debat. Der var da heller ikke meget at tale om. Bortset fra den sædvanlige selvros og den liberale panik over valget af Trump bidrog de vestlige ledere – og de store udledere – ikke med et eneste håndgribeligt løfte.


27.
november
2016
Læst: 417 gange.

De stigende medicinpriser er et større og større problem for den offentlige sundhedssektor. Det handler ikke kun om, at den teknologiske udvikling giver flere og flere behandlingsmuligheder, samtidig med at den offentlige sektor presses af krav om effektiviseringer og besparelser. Det handler også om, at medicinal-industrien er en økonomisk spiller med stor magt og mulighed for at diktere priser. De målretter forskning og produktion efter snævre økonomiske interesser og ikke efter samfundets og individers behov.


20.
november
2016
Læst: 412 gange.

Planen om at reformere EU til et samarbejde om en progressiv klima- og miljøpolitik på tværs af grænserne, om bekæmpelse af social dumping, om fælles krav til socialt sikkerhedsnet og borgerrettigheder, om koordineret modtagelse og fordeling af flygtninge, om bekæmpelse af skatteunddragelse osv. osv. – er en smuk drøm, som lever i store dele af den danske og europæiske venstrefløj. Men denne ”plan A” har, med den græske tragedie som det hidtil tydeligste eksempel, ingen troværdighed i konfrontationen med virkeligheden. Plan A er en and, et fantasifoster uden hold i realiteternes verden.


13.
november
2016
Læst: 416 gange.

Forsøget på et militærkup orkestreret af de tidligere allierede af regimet, Gülen Broderskabet, om natten den15. juli 2016, gav Erdogan muligheden for at lave et ”civilt kup-forsøg” for at smadre mulighederne for en opposition imod det diktatoriske regime. Arrestationerne sidste fredag d. 4. november 2016 af talspersoner, ledere og medlemmer af Peoples Democratic Party (HDP), et venstreorienteret parti fra den kurdiske bevægelse, er et afgørende skridt mod konstruktionen af dette islamistisk-nationalistiske diktatur.


6.
november
2016
Læst: 408 gange.

Det stærkt opreklamerede ”historiske valg” i USA står nu mellem en reaktionær, racistisk og sexistisk plattenslager på den ene side og systemets/finanskapitalens neoliberale, imperialistiske høg på den anden. Det opmuntrende folkelige gennembrud for klassepolitik og reelle venstrefløjskrav, som viste sig i forbindelse med Sanders’ kampagne i primærvalgene, ligger lige nu i ruiner – men står tilbage som et potentiale for opbygningen af et venstrefløjsparti i USA.


30.
oktober
2016
Læst: 403 gange.

Polens konservative regeringsparti, Lov og Retfærdighed – PiS, har efter enorme protester trukket et forslag til en endnu strammere abortlov tilbage. Situationen i Polen er ikke enestående, men er endnu en begivenhed i Europa hvor retten til selvbestemmelse over egen krop er under angreb. Derfor er den fortsatte internationale kamp for retten til fri abort så vigtig som nogensinde.


23.
oktober
2016
Læst: 405 gange.
category.php