Tema: SAP’s ugekommentar

I denne weekend holder SUF Aktivitetsmøde. Her fastlægges blandt andet arbejdsplanen for det kommende år, og det tegner til at blive et travlt år.
I takt med at den finansielle krise vil bevægelsesarbejdet ændre grundlæggende karakter for mange af SUF’s medlemmer. De fleste SUF’ere har ikke prøvet at skulle opbygge bevægelser i krisesituationer, og der er også kun begrænsede erfaringer at hente på resten af venstrefløjen.


24.
oktober
2008
Læst: 166 gange.

Søndag d. 5. oktober erkendte Birthe Rønn Hornbech, at hun havde fejlinformeret borgerne om retten til familiesammenføring. I lyset af denne sag er det kun blevet vigtigere at opbygge en modstand mod den danske stats racisme, et første skridt kunne meget vel være ’LukLejren’-aktionen, der d. 25. oktober vil forsøge at ’lukke’
Sandholmlejren for at gøre opmærksom på forholdene.


19.
oktober
2008
Læst: 83 gange.

Nu forsøger regeringer og parlamenter intenst at redde de investorer, forsikringsselskaber og banker, som i årevis har tjent milliarder på spekulation. Med lidt forskellige teknikker overtager statskasser eller nationalbanker de lån, man frygter ikke vil blive tilbagebetalt, dvs. de redder bankerne fra store tab.


13.
oktober
2008
Læst: 140 gange.

Ritt Bjerregård har valgt at indgå et forlig med de borgerlige om Københavns budget for 2009. Det betyder et budget, der indebærer nedskæringer, forringelser og takststigninger på børn og unge. Ritt skal ikke have lov at gennemføre Fogh-regeringens politik i Københavns
kommune. Der skal kæmpes imod både det konkrete budget og den undergravning af den
offentlige velfærd, som det symboliserer.


4.
oktober
2008
Læst: 88 gange.

Helt uden for konkurrence står Dansk Folkeparti som det mest hykleriske parti overhovedet. På én og samme dag kunne vi i aviserne læse helsides annoncer, hvor DF bralrede op med, at de ikke vil lade EU bestemme – og artikler om den EU-lydige udlændingeaftale, partiet netop havde indgået med regeringen. DF’s EU-modstand har aldrig stukket særlig dybt. Eller rettere sagt: DF har
altid kun været mod EU, når EU stod i vejen for partiets fremmedhad og gammelnationalistiske flæskestegs-og-bindingsværks-romantik.


28.
september
2008
Læst: 98 gange.

I løbet af ugen har mellem 7.000 og 10.000 aktivister fra hele Europa
mødtes til debat, erfaringsudveksling og koordinering af de sociale kampe i
Europa på ESF i Malmø. I en periode med finanskriser og stigende internationale spændinger præsenterer en international begivenhed så tæt på Danmark en unik mulighed for at de danske aktivister og ikke mindst Enhedslisten for at få sat perspektiv på kampene.


21.
september
2008
Læst: 105 gange.

Den borgerlige regering har nu taget fat på endnu et hjørne af den sociale velfærd – dagpengeperiodens længde. I ly af den aktuelt meget lave
arbejdsløshed, og især de meget få langtidsarbejdsløse, vil regeringen forkorte dagpengeperioden til 2 eller 3 år til gengæld for en ikke nærmere defineret forhøjelse af dagpengesatsen. Det er ikke så underligt, at den borgerlige regering endnu engang viser
liberalistisk handlekraft. Langt mere bemærkelsesværdigt – men desværre ikke overraskende – er det, at fagbevægelsens top har vist sin bedrøvelige forhandlingsvilje over for regeringens forslag.


13.
september
2008
Læst: 107 gange.

Enhedslistens partidebat om FN blev sidste weekend skudt i gang, bl.a. med udsendelse af et udkast til resolution i medlemsbladet. Der kan være god grund til diskussion om detaljer i resolutionsudkastet – f.eks.om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt aktuelt at støtte en selvstændig FN-indsatsstyrke. Men nok så væsentlig er den grundlæggende tilgang til FN, der gennemsyrer dokumentet. Her slås det fast, at FN i bund og grund
afspejler styrkeforholdene på globalt plan. Dvs. at uanset hvilke udmærkede reformer af FN-institutionen, Enhedslisten og andre kan udtænke, så får vi ikke en mere fredelig og retfærdig verden via de internationale
institutioner, men ved at styrke de bevægelser, der kan flytte de faktiske
styrkeforhold.


6.
september
2008
Læst: 124 gange.

Grådigheden blandt direktører, bestyrelsesmedlemmer og storaktionærer er
noget af det, der er sprunget i øjnene i beretningerne om Roskilde Banks
storhed og fald. Engangs-overførsler til private pensionsopsparinger på tocifrede millionbeløb og aktieoptioner i samme størrelsesorden har
suppleret tårnhøje lønninger og aktie-udbytter.


30.
august
2008
Læst: 158 gange.

For nogle SF’ere har de sidste ugers signaler fra Villy Søvndal og partiledelsen været ubærlige. Halvdelen af partiets asylpolitiske netværk har meldt sig ud. Formanden for den stærke Roskilde-afdeling har efter 22 års medlemskab meldt sig ud og har fået følgeskab af kassereren, og formanden for SF-byrådsgruppen i byen giver formanden ret – bortset lige fra det med udmeldelsen. Samme toner er kommet fra enkelte
folketingsmedlemmer


23.
august
2008
Læst: 112 gange.
category.php