Tema: SAP’s ugekommentar

I de sidste 20 år er der sket et langsomt og skift i det danske politis rolle. På den ene side har politikerene vedtaget flere og flere restriktive love og på den anden side har politiet fået stadigt flere offentlige midler. Startende med den direkte erklæring om at Christiania skulle ‘normaliseres’ i 2001 er det danske politis beføjelser og finansiering bare vokset og vokset til det punkt hvor det for tre uger siden var muligt for politiet at anholde 64 mennesker i København for noget de måske ville gøre i Odense.


14.
september
2009
Læst: 408 gange.

Vi vil skære fem mia. kr. på udgifterne til efterløn og folkepension. Vi vil forkorte perioden, hvor arbejdsløse kan få dagpenge, og scorer dermed 3 mia. kr. til statskassen. Og så skal færre kunne komme på fleksjob og få førtidspension, så vi kan spare 1 mia kr. Derfor skal vi have en ny regering efter næste valg. – Nej, vel. Den holder ikke rigtig. Men de tre besparelsesforslag er centrale elementer i den økonomiske politik, som De Radikale vil gå til valg på, og som partiet – som deltagere eller støtteparti i en ny regering – vil forsøge at få Socialdemokraterne og SF til at acceptere.


4.
september
2009
Læst: 452 gange.

SUF’s og Enhedslistens aktivistbus er nu blevet parkeret igen efter en tur rundt i landet. Skolestartskampagnen havde ikke kun et politisk budskab om bæredygtig udvikling og klimavenlige jobs med rundt på landets gymnasier og tekniske skoler. Også det handlingsorienterede element var centralt i år. De to primære formål var dels at kickstarte mobiliseringen til december måneds klimatopmøde i København, dels at opstarte lokale, brede klimanetværk – et initiativ til handling, som udvider den sædvanlige forståelse af en kampagne i Enhedslisten.


28.
august
2009
Læst: 453 gange.

For nylig udtalte Helle Thorning-Schmidt, at Socialdemokraterne og SF skal være kernen i en ny regering, og satte igen spørgsmålet om, hvad der skal ske, når vi slipper af med VK-regeringen, på dagsordenen. Det er vigtigt, fordi et regeringsskifte er forudsætningen for en mere solidarisk, social og bæredygtig politik. Men også kun forudsætningen. En bedre politik kommer ikke af sig selv fra Thorning og Søvndal.


24.
august
2009
Læst: 480 gange.

Mens bankøkonomer og aviskommentatorer fylder spalterne med historier om, at krisen snart er slut, så lukker eller skærer den ene virksomhed efter
den anden: MAN Diesel, SAS og Lindø-værftet er tre aktuelle eksempler.


14.
august
2009
Læst: 430 gange.

Med sin praktiske hjælp til de irakiske asylansøgere i Brorsons kirke og med deres oplysnings- og mobiliseringsarbejde i den danske offentlighed gør Borgergruppen Kirkeasyl en stor og betydningsfuld indsats. Kirkeasyl arbejder på et bredt grundlag, der kan samle alle, der vil vise solidaritet
med de udvisningstruede, og som kræver opholdstilladelse til dem.


29.
juni
2009
Læst: 461 gange.

Så blev der lidt til kommunerne. Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået en aftale om økonomien i 2010. Men hvorfor lod regeringen overhovedet kommunerne bruge flere penge?


21.
juni
2009
Læst: 458 gange.

For Enhedslisten var Folkebevægelsens fremgang fra 5,2 % til 7,2 % en god nyhed. Men der må ikke opstå en arbejdsdeling, hvor EU overlades til Folkebevægelsen, mens Enhedslisten koncentrerer sig om resten. Mere end nogensinde er der behov for at EU afdækkes som et af
kapitalens helt centrale redskaber til at gennemtvinge sin kriseløsning, hvor opnåede sociale og demokratiske rettigheder angribes og undermineres.


14.
juni
2009
Læst: 440 gange.

Der ulmer et oprør i Europa. Man mærker det ikke til daglig, vanerne og de faste opgaver overdøver det. Men når der er meget stille kan man hører at noget nyt er på vej – og ind i mellem er det her allerede. I december i Grækenland, hvor politiets mord på en ung aktivist førte til protester, der slog over i et oprør mod den græske regering og dens nyliberale politik. På få dage udviklede en venstrefløjsprotest sig: Unge med usikre fremtidsudsigter, immigranter, der betragtes som andenrangsborgere og studerende, der modsætter sig privatisering af uddannelsessystemet stod pludselig sammen i det største sociale oprør i Europa i nyere tid.


6.
juni
2009
Læst: 430 gange.

Tirsdag den 27. maj nedlagde socialrådgiverne i Aalborg arbejdet i protest mod planerne om at skære syv millioner kroner på kontanthjælpsområdet. Ikke alene viste socialrådgiverne, at man ikke behøver at finde sig i nedskæringer. De forstod også at etablere den helt nødvendige alliance med brugerne af de kommunale ydelser.


29.
maj
2009
Læst: 451 gange.
category.php