Tema: SAP’s ugekommentar

20. januar vil Barack Obama formelt blive indsat som USA’s 44. præsident.
Der vil være følelsesladede taler omkring den historiske valgsejr og om det folkelige engagement, som hans kampagne i høj grad byggede på. Netop derfor er der også al grund til at pege på gabet mellem hans håbefulde støtter på
den ene side og realiteternes verden på den anden.


16.
januar
2009
Læst: 225 gange.

Israels angreb på Gaza er en forbrydelse mod menneskeheden. Et af verdens tættest befolkede områder er udsat for blokade, bliver bombet, og nu har Israel også invaderet. Selv hvis man antog forklaringen om, at det var en reaktion på de raketter Hamas har sendt ind i Israel, er Israels
forbrydelser i en helt anden klasse end Hamas’, hvilket tabstallene på de
to sider også viser. De kampe, der nu foregår i Gaza, er vores fulde sympati hos palæstinenserne, der gør modstand mod en invasionsstyrke.


9.
januar
2009
Læst: 174 gange.

For anden gang inden for få måneder diskuterer Folketingets partier en redningsplan for bankerne. Socialdemokraterne gik – ligesom SF – uforbeholdent med i den første redningsplan for bankerne, og de står på spring for at komme med i den næste. Men denne gang har de dog fået lidt kolde fødder. En ren gavepakke vil de ikke længere være med til, og det er et fremskridt – selvom det lader en del tilbage at ønske.


19.
december
2008
Læst: 236 gange.

Der var mange, der ikke troede deres egne øjne, da de læste, at Pernille
Rosenkrantz-Theil nu vil stille op som socialdemokratisk politiker. Og mindre forvirrede blev de næppe af hendes erklæring om, at hun skam ikke havde ændret sine politiske holdninger, og blot havde indset, at et stærkt Socialdemokrati er nødvendigt for at vinde over Fogh – men at hendes grundholdninger for øvrigt heldigvis var at finde i Socialdemokratiets
kerneværdier, som de er præsenteret på partiets hjemmeside…


12.
december
2008
Læst: 272 gange.

I Poznan forhandler regeringschefer fra hele verden i disse dage om en klimaaftale. Lørdag den 6. december er i anledning af Poznan-mødet gjort til international klimaaktionsdag for en international klimaaftale med mål, der følger videnskaben i stedet for rådne kompromiser, og med en retfærdig byrdefordeling, hvor de rige lande ikke længere kan købe aflad gennem kvoter og kreditter. Også i Danmark er der demonstrationer og aktioner i flere byer.


5.
december
2008
Læst: 186 gange.

En tv-udsendelse dokumenterede i sidste uge den ekstreme udbytning, som arbejderne i te-plantager og te-fabrikker udsættes for i lande som Sri Lanka, Indien og Kenya. Selv om udsendelsen ikke var en analyse af økonomiske bevægelser, profitrate og magtforhold, gav den et meget klart billede af, at lidt
tilskud til et bliktag eller et par gasblus ikke gør hverken fra eller
til for plantagearbejderne. Her er tale om en systematisk undertrykkelse og udbytning, der er solidt funderet i økonomiske og politiske magtforhold.


3.
december
2008
Læst: 214 gange.

En række virksomheder har allerede varslet de første fyringer. Flere og flere sender de ansatte på arbejdsfordeling, dvs. at de er arbejdsløse hver
anden uge. Arbejdsfordeling er ofte første varsel om fyringer. Samtidig modtager den ansvarlige direktør for Roskilde Banks sammenbrud hver måned en pensionscheck på 300.000 kr. oven i det afkast, han får fra de værdipapirer, han gennem årene har kunnet købe for sin endnu højere månedsløn. Krisen har sine vindere og tabere.


23.
november
2008
Læst: 174 gange.

Vedtaget af SAPs Landsmøde 22.-23. november 2008


23.
november
2008
Læst: 173 gange.

Information er der nok af – socialistisk information er
der til gengæld alt for lidt af! Nyheder, baggrundsviden, analyser og kommentarer, der ikke passer ind i de borgerligt dominerede, kommercielle mediers nyhedsstrøm. Information, der er samlet med henblik på at give dem, der vil forandre verden, de bedst mulige redskaber i kampen.


17.
november
2008
Læst: 233 gange.

9. november var 70-årsdagen for nazisternes
rudeknusninger, hærværk og vold mod jøder i 1938.
Traditionen tro samledes en meget bred kreds af antinazister og antiracister
til mindehøjtideligheder landet over – under paroler som: ”Aldrig mere en
Krystalnat!” Det er en vigtig opgave – ud over de sædvanlige og
velbegrundede protester mod den racisme, der ligger i den behandling,
asylansøgere og andre etniske minoriteter udsættes for – i år at sætte
særligt fokus på væksten i den højreekstremistiske vold.


10.
november
2008
Læst: 165 gange.
category.php