Tema: SAP’s ugekommentar

Mens EU-lederne træder vande mht. fremtiden, forsøger de desperat at bevare opbakningen til EU-projektet som sådan. Det så vi flere eksempler på i den forløbne uge, hvor EU-parlamentet lod milliarderne rulle til EU-propaganda. F.eks. besluttede de at bruge 500 millioner euro (ca. 3.750 millioner kroner) til opkøb af fødevarer, som skal uddeles til de fattige i EU. Dog med den betingelse at EU fremstår som den glade giver. Formålet er at forhindre EU-modstanden i at brede sig.


3.
april
2009
Læst: 238 gange.

Selv om vi ikke kan forudsige udviklingen i detaljer, tyder alt på, at den globale kapitalisme er på vej ind i fundamental og meget dybtgående kombination af økonomisk og økologisk krise. At ingen lande alene kan undslippe klimakrisen, er gået op for de fleste. Men heller ikke den
økonomiske krise vil noget land gå fri af.


27.
marts
2009
Læst: 197 gange.

Sidste weekend mødtes 2.500 klimaforskere fra hele verden i København, for at samle den nyeste viden på klimaområdet. Deres konklusioner blev overrakt til statsminister Anders Fogh Rasmussen og vil blive offentliggjort til juli. Blandt konklusionerne er, at IPCC’s (FN’s klimapanel) worst-case fremskrivning er ved at blive en realitet og at der er brug for handling nu! Samtidig mødtes over hundrede aktivister, ligeledes fra hele verden under mere ydmyge forhold for at diskutere dette svar. Hvor udfordringerne for begge møder tegner sig, som et stadigt klarere og mere skræmmende billede, så er perspektiverne stadig forskellige.


23.
marts
2009
Læst: 197 gange.

Sådan set er der ikke noget nyt i VKO’s skattereform. Den indeholder alle de kendetegn, der har præget regeringsblokkens politik, siden de kom til magten. For det første skaber den mere ulighed, ikke bare mellem rige og fattige, men også mellem mænd og kvinder. For det andet rammer den de arbejdsløse særlig hårdt, og den indeholder intet, der kan bremse den eksplosivt stigende arbejdsløshed. For det tredje skaber den et nyt hul i statskassen, som lynhurtigt vil blive omsat til nye nedskæringer på offentlige investeringer, service og velfærd.


14.
marts
2009
Læst: 193 gange.

Hårdere straffe, udvidede beføjelser til politiet, dundertaler om indvandrere og negligering af kriminalitetens sociale aspekt. Hvis dette skulle lyde bekendt, så er det nok fordi det er den korte måde at forklare regeringens retspolitik på. Hvis nogen skulle have glemt om det er sådan det forholder sig, så har man i den sidste uge kunnet opleve alt rigeligt
bekræftelse i regeringens bandepakke.


9.
marts
2009
Læst: 255 gange.

Virksomheder lukker, folk mister deres arbejde og flere må gå fra hus og hjem. Ingen – måske lige ud over statsministerfruen – kan vist være i tvivl om, at der er krise. Men er det selve det kapitalistiske system, der er i krise? Hvorfor opstår disse kriser og hvordan kan vi som socialister bruge den aktuelle krise til at få sat en anden dagsorden?


1.
marts
2009
Læst: 249 gange.

Skattekommissionens forslag om reducering af SU’en til 4 år – vel at mærke til 5 års uddannelse – har endnu engang sat gang i en ad landets stærkeste og mest aktivistiske bevægelser. Elev- og studenterorganisationerne
reagerer hurtigere og stærkere i de seneste år, end tilfældet har været i de fleste af de aktives levetid. De har stået forrest i mobiliseringen af de massive velfærdsdemonstrationer og har skabt en generation af elever og studerende, som stiller krav og intet ser i vejen for at gå på gaden for at få dem opfyldt.


21.
februar
2009
Læst: 209 gange.

Venstres Ungdom (VU) i Århus holder mandag d. 16. februar debatmøde med DNSB – for at blive klogere på hvad nazisterne mener, som VU’erne selv formulerer det. Det sker i en tid, hvor politisk aktive i Århus er i reel fare for at blive overfaldet i nattelivet, og hvor selv borgerlige borgmester erkender at byen har et voksende naziproblem. Til trods for dette, så har en nærmest larmende stilhed omkranset sagen.


16.
februar
2009
Læst: 206 gange.

’Det her forslag har en helt skæv social fordeling! De rigeste får de fleste skattelettelser, mens de typiske LO-lønmodtagere
ikke får noget, der står mål med det, som de skal finansiere med!’ Så skarp lød kritikken af skattekommissionens udspil fra to fremtrædende faglige ledere, nemlig 3F-formanden Poul Erik Skov Christensen og LO-formanden Harald Børsting. Også FOA’s Dennis Kristensen, HK’s Kim Simonsen og FTF’s Bente Sorgenfrey har kritiseret udspillet. Det er positivt, at fagforeningstoppen tager bladet fra munden, når deres medlemmer står over for at skulle sidde tilbage med sorteper i en storstilet politisk omfordelingsplan.


6.
februar
2009
Læst: 210 gange.

For nylig satte Enhedslisten gang i en debat om kønspolitik og kvindekamp. Det rejser meget naturligt spørgsmålet om, hvor kvindekampen står i dag. Med de store sejre, som kvindebevægelsen vandt i sidste århundrede i baghovedet, er det oplagt at konstatere, at kvindekampen tilsyneladende har mistet pusten i samme takt som arbejderbevægelsen har, gennem de sidste ti til tyve år. Ikke desto mindre har også denne kvindekampen oplevet fornyet
energi i starten af det nye årtusinde.


1.
februar
2009
Læst: 250 gange.
category.php