Tema: SAP’s ugekommentar

Information er der nok af – socialistisk information er
der til gengæld alt for lidt af! Nyheder, baggrundsviden, analyser og kommentarer, der ikke passer ind i de borgerligt dominerede, kommercielle mediers nyhedsstrøm. Information, der er samlet med henblik på at give dem, der vil forandre verden, de bedst mulige redskaber i kampen.


17.
november
2008
Læst: 50 gange.

9. november var 70-årsdagen for nazisternes
rudeknusninger, hærværk og vold mod jøder i 1938.
Traditionen tro samledes en meget bred kreds af antinazister og antiracister
til mindehøjtideligheder landet over – under paroler som: ”Aldrig mere en
Krystalnat!” Det er en vigtig opgave – ud over de sædvanlige og
velbegrundede protester mod den racisme, der ligger i den behandling,
asylansøgere og andre etniske minoriteter udsættes for – i år at sætte
særligt fokus på væksten i den højreekstremistiske vold.


10.
november
2008
Læst: 65 gange.

Situationen i Afghanistan skaber grobund for et forståeligt had til de udenlandske besættelsesmagter. Dybt reaktionære kræfter, som Taliban og al-Qaeda, opnår
løbende øget støtte og tilslutning ved at stå i spidsen for den væbnede kamp mod disse. Enhedslisten er den eneste konsekvente parlamentariske stemme mod krigen, og hvis noget skal påvirke tilstedeværelsen af danske tropper i Afghanistan, kræver det en bred udenomsparlamentarisk mobilisering.


2.
november
2008
Læst: 54 gange.

I denne weekend holder SUF Aktivitetsmøde. Her fastlægges blandt andet arbejdsplanen for det kommende år, og det tegner til at blive et travlt år.
I takt med at den finansielle krise vil bevægelsesarbejdet ændre grundlæggende karakter for mange af SUF’s medlemmer. De fleste SUF’ere har ikke prøvet at skulle opbygge bevægelser i krisesituationer, og der er også kun begrænsede erfaringer at hente på resten af venstrefløjen.


24.
oktober
2008
Læst: 107 gange.

Søndag d. 5. oktober erkendte Birthe Rønn Hornbech, at hun havde fejlinformeret borgerne om retten til familiesammenføring. I lyset af denne sag er det kun blevet vigtigere at opbygge en modstand mod den danske stats racisme, et første skridt kunne meget vel være ’LukLejren’-aktionen, der d. 25. oktober vil forsøge at ’lukke’
Sandholmlejren for at gøre opmærksom på forholdene.


19.
oktober
2008
Læst: 44 gange.

Nu forsøger regeringer og parlamenter intenst at redde de investorer, forsikringsselskaber og banker, som i årevis har tjent milliarder på spekulation. Med lidt forskellige teknikker overtager statskasser eller nationalbanker de lån, man frygter ikke vil blive tilbagebetalt, dvs. de redder bankerne fra store tab.


13.
oktober
2008
Læst: 83 gange.

Ritt Bjerregård har valgt at indgå et forlig med de borgerlige om Københavns budget for 2009. Det betyder et budget, der indebærer nedskæringer, forringelser og takststigninger på børn og unge. Ritt skal ikke have lov at gennemføre Fogh-regeringens politik i Københavns
kommune. Der skal kæmpes imod både det konkrete budget og den undergravning af den
offentlige velfærd, som det symboliserer.


4.
oktober
2008
Læst: 48 gange.

Helt uden for konkurrence står Dansk Folkeparti som det mest hykleriske parti overhovedet. På én og samme dag kunne vi i aviserne læse helsides annoncer, hvor DF bralrede op med, at de ikke vil lade EU bestemme – og artikler om den EU-lydige udlændingeaftale, partiet netop havde indgået med regeringen. DF’s EU-modstand har aldrig stukket særlig dybt. Eller rettere sagt: DF har
altid kun været mod EU, når EU stod i vejen for partiets fremmedhad og gammelnationalistiske flæskestegs-og-bindingsværks-romantik.


28.
september
2008
Læst: 59 gange.

I løbet af ugen har mellem 7.000 og 10.000 aktivister fra hele Europa
mødtes til debat, erfaringsudveksling og koordinering af de sociale kampe i
Europa på ESF i Malmø. I en periode med finanskriser og stigende internationale spændinger præsenterer en international begivenhed så tæt på Danmark en unik mulighed for at de danske aktivister og ikke mindst Enhedslisten for at få sat perspektiv på kampene.


21.
september
2008
Læst: 66 gange.

Den borgerlige regering har nu taget fat på endnu et hjørne af den sociale velfærd – dagpengeperiodens længde. I ly af den aktuelt meget lave
arbejdsløshed, og især de meget få langtidsarbejdsløse, vil regeringen forkorte dagpengeperioden til 2 eller 3 år til gengæld for en ikke nærmere defineret forhøjelse af dagpengesatsen. Det er ikke så underligt, at den borgerlige regering endnu engang viser
liberalistisk handlekraft. Langt mere bemærkelsesværdigt – men desværre ikke overraskende – er det, at fagbevægelsens top har vist sin bedrøvelige forhandlingsvilje over for regeringens forslag.


13.
september
2008
Læst: 61 gange.
category.php