Tema: SAP’s ugekommentar

Fagforeninger har en vigtig funktion: de skal forsvare medlemmernes interesser. Man kunne godt udvide det lidt og sige, at de skal forsvare arbejderbefolkningens interesser.
Fagforeningspolitik handler ikke kun om løn og arbejdsforhold, spørgsmål der direkte angår arbejdspladsen. Det er derfor at valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd er af så afgørende betydning for fagbevægelsen.


9.
november
2009
Læst: 365 gange.

I begyndelsen var skraldemændene fra de københavnske omegnskommuner ikke superskarpe til at forklare, hvorfor de strejkede. Men det skal ikke komme dem til last. Lige nu kæmper de en utrolig vigtig kamp for deres arbejde og for deres arbejdsforhold, men også for andre skraldemænd, andre privatiseringstruede offentligt ansatte, ja for hele fagbevægelsen.


2.
november
2009
Læst: 362 gange.

Debatmøde. Torsdag d. 26. november kl. 17-19 i Studiestræde, mødelokalet i stuen


28.
oktober
2009
Læst: 451 gange.

Regeringens nye ”lømmelpakke” er et anslag mod de sørgelige rester af demokratiet i ordets egentlige forstand. Det er et anslag mod et samfund, hvor mennesker aktivt kan deltage og vise deres holdninger uden frygt for repressioner fra statsmagten.


23.
oktober
2009
Læst: 360 gange.

FORDI det er fedt at opdage, at der også i USA er mennesker og bevægelser, der godt ved, at Obama faktisk er borgerlig; FORDI du er dødtræt af ”politiske analytikere”, der enten har været eller om et lille øjeblik bliver spindoktorer for – eller endda medlemmer af!- de regeringer, der sidder på magten i samfundet; FORDI…


12.
oktober
2009
Læst: 384 gange.

Uge efter uge kommer nye meldinger om danske soldater, der er døde i Afghanistan. Endnu flere soldater fra andre af de invaderende lande bliver dræbt. Og langt flere afghanere -civile som bevæbnede – dør. Det er regeringer, parlamenter og officerer, som sender dem i døden. Skal man tro disse magthavere, så dør soldaterne og de civile for demokratiet


3.
oktober
2009
Læst: 393 gange.

Lørdag den 26. september kl. 14.00 starter demonstrationen ‘Shut It Down’ fra Christianshavns Torv. Demonstrationens mål er at komme frem til Amagerværket, hvor der er planlagt en stor civil ulydigheds aktion med det formål at stoppe det kulfyrede værk. Vi opfordrer til at gå med i denne demonstration og til, at den får maksimal støtte.


25.
september
2009
Læst: 386 gange.

Elev- og studenterbevægelsen har indkaldt til massive landsdækkende demonstrationer. Igen, igen. Og reelt er det efterhånden det samme, der er sket hvert efterår i en hel del år. Så nej, det er faktisk ingen nyhed. Det bemærkelsesværdige ved elev- og studenterbevægelsen er netop dette.


21.
september
2009
Læst: 346 gange.

I de sidste 20 år er der sket et langsomt og skift i det danske politis rolle. På den ene side har politikerene vedtaget flere og flere restriktive love og på den anden side har politiet fået stadigt flere offentlige midler. Startende med den direkte erklæring om at Christiania skulle ‘normaliseres’ i 2001 er det danske politis beføjelser og finansiering bare vokset og vokset til det punkt hvor det for tre uger siden var muligt for politiet at anholde 64 mennesker i København for noget de måske ville gøre i Odense.


14.
september
2009
Læst: 333 gange.

Vi vil skære fem mia. kr. på udgifterne til efterløn og folkepension. Vi vil forkorte perioden, hvor arbejdsløse kan få dagpenge, og scorer dermed 3 mia. kr. til statskassen. Og så skal færre kunne komme på fleksjob og få førtidspension, så vi kan spare 1 mia kr. Derfor skal vi have en ny regering efter næste valg. – Nej, vel. Den holder ikke rigtig. Men de tre besparelsesforslag er centrale elementer i den økonomiske politik, som De Radikale vil gå til valg på, og som partiet – som deltagere eller støtteparti i en ny regering – vil forsøge at få Socialdemokraterne og SF til at acceptere.


4.
september
2009
Læst: 352 gange.
category.php