Tema: SAP’s ugekommentar

Der var mange, der ikke troede deres egne øjne, da de læste, at Pernille
Rosenkrantz-Theil nu vil stille op som socialdemokratisk politiker. Og mindre forvirrede blev de næppe af hendes erklæring om, at hun skam ikke havde ændret sine politiske holdninger, og blot havde indset, at et stærkt Socialdemokrati er nødvendigt for at vinde over Fogh – men at hendes grundholdninger for øvrigt heldigvis var at finde i Socialdemokratiets
kerneværdier, som de er præsenteret på partiets hjemmeside…

Læs mere
12.
december
2008

I Poznan forhandler regeringschefer fra hele verden i disse dage om en klimaaftale. Lørdag den 6. december er i anledning af Poznan-mødet gjort til international klimaaktionsdag for en international klimaaftale med mål, der følger videnskaben i stedet for rådne kompromiser, og med en retfærdig byrdefordeling, hvor de rige lande ikke længere kan købe aflad gennem kvoter og kreditter. Også i Danmark er der demonstrationer og aktioner i flere byer.

Læs mere
5.
december
2008

En tv-udsendelse dokumenterede i sidste uge den ekstreme udbytning, som arbejderne i te-plantager og te-fabrikker udsættes for i lande som Sri Lanka, Indien og Kenya. Selv om udsendelsen ikke var en analyse af økonomiske bevægelser, profitrate og magtforhold, gav den et meget klart billede af, at lidt
tilskud til et bliktag eller et par gasblus ikke gør hverken fra eller
til for plantagearbejderne. Her er tale om en systematisk undertrykkelse og udbytning, der er solidt funderet i økonomiske og politiske magtforhold.

Læs mere
3.
december
2008

En række virksomheder har allerede varslet de første fyringer. Flere og flere sender de ansatte på arbejdsfordeling, dvs. at de er arbejdsløse hver
anden uge. Arbejdsfordeling er ofte første varsel om fyringer. Samtidig modtager den ansvarlige direktør for Roskilde Banks sammenbrud hver måned en pensionscheck på 300.000 kr. oven i det afkast, han får fra de værdipapirer, han gennem årene har kunnet købe for sin endnu højere månedsløn. Krisen har sine vindere og tabere.

Læs mere
23.
november
2008

Vedtaget af SAPs Landsmøde 22.-23. november 2008

Læs mere
23.
november
2008

Information er der nok af – socialistisk information er
der til gengæld alt for lidt af! Nyheder, baggrundsviden, analyser og kommentarer, der ikke passer ind i de borgerligt dominerede, kommercielle mediers nyhedsstrøm. Information, der er samlet med henblik på at give dem, der vil forandre verden, de bedst mulige redskaber i kampen.

Læs mere
17.
november
2008

9. november var 70-årsdagen for nazisternes
rudeknusninger, hærværk og vold mod jøder i 1938.
Traditionen tro samledes en meget bred kreds af antinazister og antiracister
til mindehøjtideligheder landet over – under paroler som: ”Aldrig mere en
Krystalnat!” Det er en vigtig opgave – ud over de sædvanlige og
velbegrundede protester mod den racisme, der ligger i den behandling,
asylansøgere og andre etniske minoriteter udsættes for – i år at sætte
særligt fokus på væksten i den højreekstremistiske vold.

Læs mere
10.
november
2008

Situationen i Afghanistan skaber grobund for et forståeligt had til de udenlandske besættelsesmagter. Dybt reaktionære kræfter, som Taliban og al-Qaeda, opnår
løbende øget støtte og tilslutning ved at stå i spidsen for den væbnede kamp mod disse. Enhedslisten er den eneste konsekvente parlamentariske stemme mod krigen, og hvis noget skal påvirke tilstedeværelsen af danske tropper i Afghanistan, kræver det en bred udenomsparlamentarisk mobilisering.

Læs mere
2.
november
2008

I denne weekend holder SUF Aktivitetsmøde. Her fastlægges blandt andet arbejdsplanen for det kommende år, og det tegner til at blive et travlt år.
I takt med at den finansielle krise vil bevægelsesarbejdet ændre grundlæggende karakter for mange af SUF’s medlemmer. De fleste SUF’ere har ikke prøvet at skulle opbygge bevægelser i krisesituationer, og der er også kun begrænsede erfaringer at hente på resten af venstrefløjen.

Læs mere
24.
oktober
2008

Søndag d. 5. oktober erkendte Birthe Rønn Hornbech, at hun havde fejlinformeret borgerne om retten til familiesammenføring. I lyset af denne sag er det kun blevet vigtigere at opbygge en modstand mod den danske stats racisme, et første skridt kunne meget vel være ’LukLejren’-aktionen, der d. 25. oktober vil forsøge at ’lukke’
Sandholmlejren for at gøre opmærksom på forholdene.

Læs mere
19.
oktober
2008
category.php