Tema: SAP’s ugekommentar

I starten af denne måned kunne British Petroleum (BP) annoncere, at de nu havde stoppet det olieudslip, der har stået på, siden boreplatformen Deepwater Horizon eksploderede den 20. april i år. Der er stadig ingen der ved, hvor meget olie, der præcist er sluppet ud, men den officielle vurdering fra d. 2. august taler om 62.000 tønder olie om dagen – eller måske mere håndgribeligt 9.857 kubikmeter olie om dagen i tre måneder. Det løber op i nærheden af 5 millioner tønder råolie, som er blevet lukket ud i Den Mexicanske Golf henover sommeren.


13.
august
2010
Læst: 67 gange.

I snart et halvt år har der været politisk fokus på det såkaldte ”udkants-Danmark”. Der er endog blevet dannet et nyt parti, Fælleslisten, som vil samle – borgerlige – vælgere, der vil gøre noget ved problemet.
Og der er sandelig al mulig grund til at sætte fokus på de arealmæssigt relativt store dele af Danmark, der er præget af lav gennemsnitsindkomst, lavt uddannelsesniveau, højt aldersgennemsnit, lavt offentligt serviceniveau, nedlæggelse af skoler og sygehuse, store afstande til alting og katastrofal mangel på kollektiv trafik, virksomhedslukninger, stigende arbejdsløshed osv. osv.


8.
august
2010
Læst: 103 gange.

I denne uge var det den britiske regering, som offentliggjorde sin sparepakke. Den indeholdt blandt andet lønstop for offentligt ansatte, selv om priserne stiger med fem procent om året. Samtidig skal britiske arbejdere betale mere i pensionsopsparing, men får mindre udbetalt. Den britiske ”børnecheck” fastfryses, boligstøtten begrænses, og momsen hæves fra 17,5 til 20 procent. Samtidig vil den Konservative-Liberale koalitionsregering sænke virksomhedsskatten fra 28 til 25 procent.


25.
juni
2010
Læst: 106 gange.

Så er de der igen. Over hele landet demonstrerer og protesterer vrede forældre mod nedskæringer på daginstitutionerne. Som det foreløbig eneste sted i landet strejkede og demonstrerede over 1000 pædagoger og pædagogmedhjælpere i Roskilde en dag i denne uge.


19.
juni
2010
Læst: 87 gange.

Det var et bagholdsangreb på fagbevægelsens 140-årige kamp for kortere arbejdstid, da LO gav sin fulde støtte til at hæve arbejdstiden til 38 timer om ugen, hvis bare det skete ved trepartsforhandlinger med S-SF for bordenden. Derfor var det befriende, at der dog var én af fagbevægelsens topledere, nemlig FOA-formanden Dennis Kristensen, der lagde afstand til det.


11.
juni
2010
Læst: 89 gange.

Rundt om i landet har der i denne uge været demonstrationer – i Århus kombineret med enkelte arbejdsnedlæggelser. I nogle byer har man fokuseret på de kommunale nedskæringer, i andre på regeringens genopretningspakke.
I virkeligheden går det ud på ét. Det er det borgerlige Danmarks forsøg på at redde kapitalismen ud af krisen. Det gør de på klassisk borgerlig vis: Arbejderklassen og folk på overførselsindkomst skal betale prisen, og kapitalejere skal have friere rammer og højere profit.
Det samme mønster ser vi gennem det meste af Europa.


4.
juni
2010
Læst: 80 gange.

Alt i alt må man glæde sig over de budskaber, der blev sendt fra Enhedslistens årsmøde forrige weekend:
Det er et vigtigt budskab, at Enhedslisten inviterer S-SF til at skrotte de borgerlige og føre rød politik sammen med os – og at vi ikke vil lade et eller andet ultimativt krav til finansloven blokere for dette. Det budskab kan nemlig bidrage til at skabe en forventning om – og dermed et pres for – at denne mulighed bliver brugt.
Med klassisk venstrefløjssprogbrug kan man sige, at Enhedslisten hermed spiller op til en enhedsfront med socialdemokrater og SF’ere, der kræver, at den nye regering bryder med de borgerlige partier og fører arbejderpolitik.


29.
maj
2010
Læst: 86 gange.

40 europæiske antikapitalistiske grupper planlægger aktiviteter i solidaritet med den græske arbejderbefolknings kamp og er gået sammen om denne udtalelse om den europæiske krise


22.
maj
2010
Læst: 87 gange.

År for år er VKO gået tilbage i meningsmålingerne. Samlet set vokser S, SF og Enhedslisten. Snart længe har oppositionen haft flertal. Med mellemrum er der meningsmålinger, der er tæt på at gøre De Radikale overflødige.
Tendensen siden forrige valg har været entydig.
Det afspejler, at en stor del af befolkningen vil have forandring, og at de ser S og SF som det bedste bud på den forandring. Det er alle de mennesker:
– som knokler på arbejde og for at få hverdagen til at hænge sammen
– som er arbejdsløse
– som er nedslidte og måske på efterløn
– som står i kø til hospitalet
– som har børn i underbemandede daginstitutioner og nedslidte skoler
– som venter på, at hjemmehjælpen kommer forbi og er nødt til at løbe igen
– osv, osv.


13.
maj
2010
Læst: 73 gange.

Når flere hundrede delegerede fra hele landet samles til Enhedslistens årsmøde, er der grund til optimisme. Meningsmålinger har gennem længere tid vist, at et valg nu ville betyde:
• at VK vil miste regeringsmagten
• at Enhedslisten vil få fremgang – til 5-7 mandater
• at en S-ledet regering ikke kan dannes uden Enhedslisten
Sådan ser det ud lige nu, og det må være et mål for EL, at det også ser sådan ud, når valget er afholdt, og stemmerne er talt op. Årsmødets opgave bliver at lægge en linje, der sigter mod, at disse tre mål kan nås.


7.
maj
2010
Læst: 71 gange.
category.php