Tema: SAP’s ugekommentar

Da Enhedslisten besluttede at støtte den danske deltagelse i krigen i Libyen, blev mange medlemmer chokerede. For mange af os var det et dramatisk brud med det, vi mener Enhedslisten står for og bør stå for.


15.
april
2011
Læst: 385 gange.

Som en fast tradition samler SAP hvert år ind til fordel for Fjerde Internationale.
Årets indsamling finder sted i lyset og skyggen af det mest tydelige bevis på behovet for international organisering i mange år: I lyset af et socialt og demokratisk oprør mod diktatorerne i de nordafrikanske og arabiske lande, der har bredt sig som en steppebrand – og i skyggen af en NATO-intervention, der, på trods af alle erklæringer om det modsatte, udgør en åbenlys trussel mod dette oprørs videre udvikling


8.
april
2011
Læst: 335 gange.

Fukushima-ulykken er et hårdt slag for den globale atomkraft-offensiv, men der kræves folkelige mobiliseringer og et opgør med den kapitalistiske vækst for at lægge det radioaktive monster i graven.


1.
april
2011
Læst: 345 gange.

Det blev udråbt til en historisk begivenhed, da samtlige partier -inklusive Enhedslisten – i fredags stemte for at sende danske jagerfly til Libyen.
På grund af uhyrligt tidspres blev denne vidtrækkende beslutning ikke taget efter en grundig debat i Enhedslisten. Denne debat er til gengæld kommet efterfølgende, og som en naturlig følge af sagens alvor er der heftige følelser repræsenteret for alle synspunkter.


24.
marts
2011
Læst: 365 gange.

Oppositionen udråbte det til en stor sejr, da Lars Løkke i denne uge omsider tog sig sammen til at fyre integrationsministeren og iværksætte en uvildig undersøgelse. En sejr for folkestyret, blev det endda kaldt, fordi det herved blev fastslået, at en minister ikke ustraffet kan administrere på en måde, så befolkningen ulovligt frarøves de rettigheder, de i henhold til love og konventioner har.


12.
marts
2011
Læst: 352 gange.

Fjerde Internationale er (som mange af ugekommentarens læsere allerede ved) en sammenslutning af socialistiske partier og organisationer i en lang række lande – bl.a. SAP i Danmark.
Fjerde Internationales ”Internationale Komité” (en slags hovedbestyrelse for Fjerde Internationale) har på sit årlige møde enstemmigt vedtaget nedenstående udtalelse om de nordafrikanske revolutioner. Vi har valgt at oversætte og udsende den, selv om den overskrider ugekommentarens normale rammer.


4.
marts
2011
Læst: 347 gange.

30 procents nedgang i reallønnen kræver arbejdsgiverne, og vi befinder os hverken i Honduras, Fillippinerne eller Elfenbenskysten. Vi befinder os i Valby, København, og kravet kommer fra en arbejdsgiver, der beskriver sig selv således:
CSC i Danmark spiller en nøglerolle i det danske samfund. CSC i Danmark er den næststørste leverandør af it-services i Danmark, har 2.500 medarbejdere og en omsætning på 3,6 mia. kr. i året 2009/10. CSC er en international koncern, og den danske afdeling huser et af CSC’s 4 globale megadatacentre, der betjener kunder over hele verden.


25.
februar
2011
Læst: 349 gange.

Regeringerne i Tyskland og Frankrig foreslog i starten af februar en ny økonomiske pagt for euro-landene. Det er et frontalangreb på arbejderklassens kampmuligheder. Den vil forstærke EU’s magt over medlemslandenes økonomiske politik og kan blive første skridt mod en finanspolitisk union. Derfor skal Danmark ikke med i europagten.


18.
februar
2011
Læst: 437 gange.

Det kræver et godt helbred at bo i Region Midtjylland! Det må konklusionen være efter udmeldelserne om de varslede nedskæringer på hospitalsområdet.
Hele 455 mio. skal der spares i perioden 2011-12. I dette tal ligger bl.a. afskedigelse af ca. 1.500 medarbejdere. Resultatet er øget arbejdspres og ringere behandling af patienter, advarer de hospitalsansattes organisationer.


11.
februar
2011
Læst: 385 gange.

SF’s seneste erhvervspolitiske udspil ”Ny vækst – nye jobs” er ikonisk for den højredrejning, som partiet er undergået de seneste 5 år. Højredrejningen viser sig ikke ved at partiet forsøger at komme med svar på massearbejdsløsheden gennem forslag der ”muligvis” ville skabe 75.000 arbejdspladser i den private sektor. Det store problem i SF’s nye vækstplan er, at dens middel til at skabe beskæftigelse går gennem at indrette samfundet og i særdeleshed den offentlige sektor efter kapitalisternes behov for arbejdskraft, lovgivning og efterspørgsel.


4.
februar
2011
Læst: 346 gange.
category.php