Tema: SAP’s ugekommentar

Når flere hundrede delegerede fra hele landet samles til Enhedslistens årsmøde, er der grund til optimisme. Meningsmålinger har gennem længere tid vist, at et valg nu ville betyde:
• at VK vil miste regeringsmagten
• at Enhedslisten vil få fremgang – til 5-7 mandater
• at en S-ledet regering ikke kan dannes uden Enhedslisten
Sådan ser det ud lige nu, og det må være et mål for EL, at det også ser sådan ud, når valget er afholdt, og stemmerne er talt op. Årsmødets opgave bliver at lægge en linje, der sigter mod, at disse tre mål kan nås.

Læs mere
7.
maj
2010

Vores parti vil repræsentere arbejdere, håndværkere og funktionærer – ikke kun ”middelklassen” og ”eliten”, siger de. Derfor må vi tage ”almindelige menneskers” bekymringer alvorligt. Sådan lyder det gang på gang fra den unge generation af SF’ere.
Men som SF-folketingsmedlem, Özlem Sara Cekic, påpegede op til årsmødet, så handler SF’s nye linje generelt ikke om at løse arbejderklassens sociale problemer, men om at overtage VKO’s reaktionære indvandrer-, asyl- og retspolitik.

Læs mere
1.
maj
2010

”Rødskjorterne”, der mest består af arbejdere, bønder og Thailands fattige, har nu i en måned demonstreret i Bangkok, med krav om regeringens afgang og et snarligt valg. Den nuværende krise har rod i statskuppet i 2006, der væltede den demokratisk valgte Thaksin Shinawatras regering. Den nuværende Abhisit Vejjajivas regering er illegitim. Den blev indsat af hæren, efter et skift af alliancer i parlamentet. Den er udtryk for de traditionelle eliter i Thailand: hæren, den bureaukratiske elite og monarkiet.

Læs mere
23.
april
2010

SUF’s ordinære landsmøde 2010 er netop overstået. Det var et landsmøde, der for alvor skulle diskutere og tage stilling til, hvordan fremtidens revolutionære ungdomsorganisation skulle være struktureret, og hvordan organisationen bedst kunne være skruet sammen for at afspejle de udfordringer og arbejdsopgaver, den kommende tid vil bringe for en socialistisk ungdomsorganisation.

Læs mere
16.
april
2010

Netop i år har Fjerde Internationale afholdt sin 16. verdenskongres. En af de væsentligste politiske vedtagelser på kongressen havde titlen ”Kapitalistiske klimaforandringer og vore opgaver”. Teksten udtrykker en grundig analyse af, hvad klimaforandringer er, og hvordan det kapitalistiske system strukturelt og aktuelt står i vejen for effektive tiltag, der kan forhindre katastrofen i at udvikle sig. I forlængelse af dette peges der konkret på, hvilke løsninger, der er brug for, og hvordan vi som socialister kan kæmpe for dem. Det er centralt for os, at kampen for de løsninger, der er nødvendige og socialt retfærdige, kun kan ske gennem en klimabevægelse, der er socialt baseret.

Læs mere
10.
april
2010

For et år siden blev firmaet Figthers+Lovers dømt. For nylig blev talsmanden for Foreningen Oprør dømt. Efter straffelovens bestemmelser om, at støtte til terrorister ikke er tilladt.
Imens deltager Danmark i en krig i Afghanistan, under ledelse af amerikanerne, som blandt andet indebærer, at de udenlandske styrker samarbejder med grupper blandt afghanerne, der i andre sammenhænge ville blive betegnet som terrorister!
Er De forvirret? Ikke underligt, for der arbejdes her med to standarder: én for folk, som vil afprøve grænserne for demokratiet og friheden, og en anden for, hvad en stat må gøre, når den udråber sig som repræsentant for demokratiet og friheden.

Læs mere
31.
marts
2010

I denne uge fixer Dansk Folkeparti og VKO de sidste detaljer i deres seneste stramning af indvandringspolitikken. De var kommet til at love ”integrationspoint” til Islamisk Fællesråd – og det var jo ikke så godt, når enhver god borgerlig ved, at demokratisk medborgerskab kun opstår, når der også er etnisk hvide danskere med.

Læs mere
26.
marts
2010

Stillet over for truslen om en amerikansk imperialistisk offensiv, imod FN-sanktioner og en strøm af krigeriske deklarationer fra Israel erklærer Fjerde Internationale, at befrielsen af de iranske folkeslag fra den islamiske republiks diktatoriske regime kun kan ske i kraft af en folkelig mobilisering. Vi fordømmer imperialismens trusler om krig, besættelse og intervention, og vælger side til fordel for de mennesker, der kæmper for deres frihed og selvstændighed.

Læs mere
19.
marts
2010

Krisen kradser og vi forventer at S og SF vil danne regering efter næste valg. Hvilke opgaver stiller det os over for? Og hvad kan vi forvente os af Socialdemokraterne, som leder af en ny regering? Det er tre af emnerne på årets påskeseminar, som vi holder i Helsinge i Nordsjælland.

Læs mere
12.
marts
2010

Enhedslisten er ved at forberede sig på situationen efter næste valg, hvor der er stor chance for, at vi slipper af med VKO-regeringen, og hvor S-SF går efter at danne regering. En lille, men vigtig del af denne diskussion handler om, hvorvidt Enhedslisten skal stemme for den første S-SF-finanslov.

Læs mere
7.
marts
2010
category.php