Tema: SAP’s ugekommentar

Bevar mig vel! Så skulle man opleve det med: EU-kommissionen går i front for at sikre fagbevægelsen de redskaber til beskyttelse af overenskomsterne, som de danske arbejdsgivere netop har afvist ved ok-forhandlingerne.


23.
marts
2012
Læst: 105 gange.

På trods af finanskriser, krige, massive miljøproblemer, social ulighed, kønsdiskrimination, racisme og meget mere, kan det være mere end almindeligt svært at komme igennem med synspunktet om, at kapitalismen er ude af stand til at løse problemerne, og at der er behov for at tænke i alternativer.


9.
marts
2012
Læst: 94 gange.

I årtier har det syriske folk været undertrykt af et blodigt og korrupt oligarki. Magten er monopoliseret af Baath partiet under ledelse af Assad-familien, hvor den tidligere diktator Hafez el Assad er blevet efterfulgt af sønnen Bachar.


2.
marts
2012
Læst: 92 gange.

For et års tid siden blev der i Sorø arrangeret en konference for kommunalpolitikere og embedsmænd, som er medlemmer af beskæftigelsesudvalgene. Her holdt professor Per Kongshøj Madsen, der er ekspert i arbejdsmarkedspolitik fra Aalborg Universitet, et indlæg. Han startede lidt ironisk og provokerende med at spørge deltagerne:
”Tror I, at jeres vigtigste opgave er at skaffe folk i arbejde og at medvirke til at øge beskæftigelsen?”


24.
februar
2012
Læst: 123 gange.

Det er godt, at Enhedslisten i den kommende periode diskuterer program og strategi. For det første er det vigtigt med jævne mellemrum at udvikle programmet og tilpasse strategien til den faktiske klassekamp og politiske udvikling. For det andet kan sådan en diskussion være med til at sikre, at en større del af medlemmerne kender og kan bruge programmet og strategien, ikke mindst de mange nye medlemmer.


19.
februar
2012
Læst: 83 gange.

I januar for et år siden lød startskuddet for »det arabiske forår«, der sendte chokbølger gennem de mellemøstlige og nordafrikanske diktaturer. I løbet af januar dette år er grunden lagt for endnu et oprør – blot denne gang centreret om internettet som en global demokratisk arena og rettet imod lovkomplekser, der ikke har tilpasset sig den teknologiske udvikling og som krampagtigt prøver at opretholde fortidens produktionsforhold.


11.
februar
2012
Læst: 71 gange.

Op til valget i september sidste år gjorde den daværende opposition og nuværende regering en del ud af at nedtone forventningerne til regeringsskiftet. Men især på ét punkt fremstod der alligevel en klar forskel: Hvor den gamle regering ville spare sig ud af krisen, så ville den nye regering i stedet satse på, at vi skulle investere og arbejde os ud af krisen.


4.
februar
2012
Læst: 115 gange.

At De Radikale ser det som deres vigtigste opgave at forsvare kapitalens frie ret til udbytning og profit, er åbenlyst. Ikke desto mindre er det lykkedes store dele af befolkningen at overse det.


27.
januar
2012
Læst: 81 gange.

En klog mand med humor, nemlig arkitekten og forfatteren Poul Henningsen, skrev for mere end et halvt århundrede siden:
“Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved, at netop borgerskabet hylder fattigdommen som flidens forudsætning. Rigdom er øjensynligt kun skadelig for fattigfolk. De rige kan sagtens tåle at være rige uden at tabe initiativet og arbejdsomheden.”


21.
januar
2012
Læst: 72 gange.

Tirsdag blev det kurdiske ROJ-tv i Københavns Byret dømt for at have overtrådt en af den danske antiterrorlovgivnings gummiparagraffer, nemlig 114e, der straffer den, som “i øvrigt fremmer virksomheden” for grupper, der vil begå terror.


13.
januar
2012
Læst: 106 gange.
category.php