Tema: SAP’s ugekommentar

Regeringen og den borgerlige opposition har i forening med liberale tænketanke, ideologer og kommentatorer skabt den samme løgn om de studerende som de har skabt om de arbejdsløse: De er af natur dovne, og man nødvendigvis må straffe dem økonomisk, hvis de skal bidrage til ’fællesskabet’. Den naturlige følge er at skære i SUen. Så belaster de studerende statskassen mindre under deres uddannelse, og de bliver færdige, så de kan få et arbejde og bidrage gennem skatteindtægter.


11.
januar
2013
Læst: 109 gange.

De såkaldte arbejderister i SF mener at venstrefløjen svigter de hårdtarbejdende arbejdere ved at fokusere for meget på modtagere af overførselsindkomster.


4.
januar
2013
Læst: 161 gange.

S og SF gik til valg på at ville investere i arbejdspladser. For mindre end et halvt år siden forudsagde regeringen vækst og højere beskæftigelse.


14.
december
2012
Læst: 73 gange.

Et massivt angreb på landets skolelærere, hverken mere eller mindre. Det er indholdet af regeringens udspil til en skolereform.


7.
december
2012
Læst: 105 gange.

Torsdag d. 29. november afsagde Arbejdsretten dom i konflikten mellem Vejlegården og 3F. Kristelig Arbejdsgiverforening havde lagt sag an mod 3F, under påstand af at hovedkonflikten, og sympatikonflikterne mod Vejlegården var for hårde i forhold til konfliktens omdrejningspunkt. Herunder påstod KA at konflikten var ulovlig, da Vejlegården var omfattet af en overenskomst mellem Kristelig Fagbevægelse og KA.


1.
december
2012
Læst: 95 gange.

Finanslovsforliget indeholder forringelser, først og fremmest ændringer af bundskatten. Det indeholder ikke markante forbedringer, fordi den holder sig inden for den ramme, regeringen har låst sig fast i og dermed ikke giver mulighed for øget velfærd og mere beskæftigelse, men tværtimod strammer økonomien.


18.
november
2012
Læst: 109 gange.

Enhedslisten har indgået en aftale med regeringen om finansloven for 2013. Vi har valgt i denne ugekommentar at præsentere en relativt grundig kritisk gennemgang af aftalens indhold, der konkluderer, at finanslovsforliget ikke lever op til de forudsætninger, Enhedslistens Årsmøde i 2010 stillede for, at partiet kan stemme for en finanslov.


14.
november
2012
Læst: 107 gange.

I denne uge opgav Enhedslistens folketingsgruppe* det, der indtil da havde været et ultimativt krav til finansloven: At de arbejdsløse, som står for at falde ud af dagpengesystemet den 1. januar og i perioden efter, skulle tilbydes job, uddannelse eller fortsatte dagpenge.


2.
november
2012
Læst: 159 gange.

Hver gang, der diskuteres politiske forslag, som har en økonomisk
konsekvens, går regnedrengene i Finansministeriet i gang med at foretage
beregninger af disse økonomiske konsekvenser.


26.
oktober
2012
Læst: 80 gange.

Anette Vilhelmsen (AV) vandt med 66 % af de afgivne stemmer en klar sejr i SF’s formandsvalg. Det er en god nyhed for alle, der ønsker at presse regeringen til at føre en anden og mere solidarisk politik.


21.
oktober
2012
Læst: 133 gange.
category.php