Tema: SAP’s ugekommentar

“Kærlighed er en ret – men mange unge må ikke selv bestemme, hvem de vil gifte sig med”. Sådan står der på annoncer og store plakater i en kampagne, som Københavns Kommune har iværksat. Teksten er illustreret af en tørklædeklædt kvinde, der kysser en blond mand. Og det er jo al ære værd, at Kbh. Kommune kaster kræfterne ind i en kampagne mod 24-årsregel og tilknytningskravet, der forhindrer mange unge i at gifte sig med den, de ønsker… Men hov, det er bare ikke det, kampagnen handler om.


16.
oktober
2017
Læst: 278 gange.

Tirsdag i denne uge var de reformramte samlet til “De fattige åbner Tinget”, onsdag var 3.400 tillidsfolk samlet mod velfærdsforringelser i Odense, og torsdag var 10.000 uddannelsessøgende på gaden i protest mod nedskæringer på uddannelsesområdet.


8.
oktober
2017
Læst: 660 gange.

Uanset om Venstre eller Socialdemokratiet har haft regeringsmagten, er nedskæringer haglet ned over de sårbare gruppe: flygtninge, syge, handicappede, arbejdsløse, børn og ældre.


30.
september
2017
Læst: 318 gange.

SAP’s Forretningsudvalg har i anledning af den spanske stats aktuelle overgreb i Catalonien valgt at bringe nedenstående udtalelse fra Fjerde Internationales Eksekutiv-bureau (forretningsudvalg) som ugens kommentar.


23.
september
2017
Læst: 388 gange.

Karl Marx’ værk om Kapitalen, der nu fejrer 150 års fødselsdag, er relevant, når man skal forstå kapitalismen og dens paradokser. – Og når man vil rette op på uretfærdighederne.


17.
september
2017
Læst: 369 gange.

De kommende måneder har Enhedslistens medlemmer travlt. Der er valg til kommuner og regioner, og Enhedslisten stiller op i næsten alle kommuner og alle 5 regioner. Mange af os vil sidde klistret til skærmen om aftenen den 21. november. Måske er champagneglassene klar. Men er det overhovedet en god måde at bruge partiets kræfter på, når mere end hundrede dygtige og flittige medlemmer skal prioritere det meste af deres sparsomme fritid de næste 4 år? Svaret er Ja – når vi gør det rigtigt!


10.
september
2017
Læst: 427 gange.

Tilbage i 90’erne afholdte SAP kvindeskoler med det formål at skabe et forum, hvor kvinder på venstrefløjen kunne mødes og diskutere politik. Små 20 år er gået og nu er behovet for en kvindeskole opstået igen.


30.
august
2017
Læst: 456 gange.

Vi hærges i disse måneder af bandekrig på flere fronter. Dels de kriminelle banders krig mod hinanden, dels regeringens krig mod banderne, der gør mere skade end gavn. Der er ingen lette løsninger – men der er brug for en helt, helt anden slags bandepakker.

Lad det være sagt klart: Banderne, uanset etnisk sammensætning, er forbryderiske, asociale og reaktionære organisationer, der med deres kriminalitet og vold gør masser af skade, der i høj grad rammer arbejderklassen – både de etnisk danske og ikke mindst de etniske minoriteter.


20.
august
2017
Læst: 511 gange.

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav.


12.
august
2017
Læst: 371 gange.

Denne uges store politiske begivenhed var regeringens udspil til en skattereform – en såkaldt Jobreform II. Under dække af at give flere penge til lavtlønnede HK’ere er reformen en slet skjult gave til de velbjergede. Gennemføres reformen i sin nuværende form, vil den være historisk skæv og give massive skatterabatter til direktørerne, mens pensionister og arbejdsløse intet får. Reformen – og det finanslovsudspil, den er vævet sammen med – kalder på modstand!


4.
august
2017
Læst: 134 gange.
category.php