Tema: SAP’s ugekommentar

Med udsigten til et kommunal- og regionsvalg i november havde nogle i baglandet hos S og SF nok håbet på en kommuneaftale, der ville give en smule råderum til valgløfter om mere og bedre velfærd. Men håbet blev torsdag aften gjort til skamme, da regeringen og Kommunernes Landsforening præsenterede en økonomiaftale, som medfører nulvækst i den samlede kommunale økonomi.

Læs mere
16.
juni
2013

Den igangværende krig mellem de praktiserende læger og regionerne/sundhedsministeren aktualiserer igen spørgsmålet om, hvordan sundhedssystemet skal styres og ejes. Hvis og når lægerne vælger den 1. september at ”aflevere deres ydernumre” og altså som protest trækker sig helt ud af det nuværende system – så er det en god anledning til at rejse kravet om en radikal forbedring af systemet!

Læs mere
7.
juni
2013

Endelig så det ud til, at regeringens selvmordskurs var afløst af et øjebliks fremgang. Efter aftalen med Enhedslisten var dampen gået af kritikken fra venstrefløjen, og Thorning, Corydon og Vestager kunne få lidt mere ro på bagsmækken – troede de.

Læs mere
1.
juni
2013

Sagerne om de tre medicinforårsagede dødsfald på Glostrup og Hillerød lukkede psykiatriske afdelinger i begyndelsen af 2013, har skabt fornyet debat om dødsfald og overmedicinering i psykiatrien. Fælles for disse sager er, at de afdøde faktisk blev obduceret og man konstaterede at kombinationen af forskellig psykiatrisk medicin var årsagen til dødsfaldene.

Læs mere
27.
maj
2013

Hvis du køber ”Hus Forbi” af en hjemløs hver måned, så har du været med til at sikre, at han kan overleve og måske lidt mere. Men du har ikke løst hans problem. Regeringens forslag til en midlertidig forsørgelse af arbejdsløse uden dagpenge kan også redde nogle af dem fra økonomisk ruin. Men det løser bestemt ikke de arbejdsløses dagpengeproblemer.

Læs mere
18.
maj
2013

I den forgangne uge har ikke blot de faglige organisationer meldt sig ind i kampen for en løsning på problemet med de op til 30.000 dagpengemodtagere, som står til at falde ud af systemet i 2013. Det samme har ledende socialdemokrater, som åbent har udfordret regeringstoppen med krav til lempelser i dagpengesystemet. Endda er det radikale bagland begyndt at røre på sig. Man plejer ellers at hævde, at det er lettere at få en sten til at græde…

Læs mere
12.
maj
2013

Enhedslisten har, på det netop overståede årsmøde, strammet ikke blot retorikken over for regeringen, men også mulighederne for at indgå i Finansloven til efteråret. Det blev således besluttet, at Enhedslisten KUN kan stemme for en finanslov, der markerer et samlet brud på helårsbasis med den hidtil førte, borgerlige politik. I vedtagelsen fra 2010 stod der bare, at vi ”kan” stemme for en sådan finanslov – og der blev faktisk henvist til en blød fortolkning af dette i forbindelse med at EL stemte for finanslov 2013.

Læs mere
5.
maj
2013

Regeringen og KL gennemtrumfede deres overenskomst med et regeringsindgreb. Der var ingen slinger i valsen. Det var ikke De Radikale, der lokkede S og SF ud i noget skidt. De var kun uenige om, hvorvidt overgrebet skulle komme en uge før eller senere.
Men, som Danmarks Lærerforenings næstformand, Dorte Lange, meget tydeligt sagde det i sin hilsen til Enhedslistens årsmøde: Lærerne blev ikke knægtet.

Læs mere
30.
april
2013

Enhedslistens principprogram-diskussion er først i sin spæde begyndelse. Den kan og skal intensiveres voldsomt i det kommende år, så årsmødet i 2014 kan ”behandle (et) udkast til nyt program”, som det hedder i forslaget til videre procedure på dette års årsmøde.

Læs mere
19.
april
2013

Snart går lærerkonflikten ind i sin tredje uge. Mange forventer et snarligt regeringsindgreb og frygter, at det vil have et indhold, der i det væsentlige gennemfører arbejdsgivernes krav. Nogle har antydet, at der planlægges et indgreb, som læner sig op ad den overenskomst, som Gymnasielærernes formand har underskrevet. Det er en overenskomstaftale, der mod en kortsigtet og tvivlsom lønstigning er et totalt knæfald for Corydons planer om helt at afskaffe fagforeningens aftaleret vedrørende arbejdstiden.

Læs mere
13.
april
2013
category.php