Tema: SAP’s ugekommentar

I den sidste uges tid har Enhedslisten sat en velfærdsdagsorden, som har presset regeringen og udfordret de borgerlige. Med krav om et markant løft af den kommunale velfærd og et målrettet løft af ældreområdet er Enhedslisten kommet godt i gang med finanslovsforhandlingerne. Det er nemlig lykkedes at sætte fokus på gode eksempler på, hvad det helt konkret handler om, når partiet kræver et brud med S-R-SF-regeringens hidtidige borgerlige politik.


12.
oktober
2013
Læst: 86 gange.

Helle Thorning-Schmidts tale ved folketingets åbning var et idéforladt og virkelighedsfjernt forsvar for den hidtidige krisepolitik. Talen viser, at regeringens nyliberale krisepolitik er løbet for handlemuligheder. Så mens regeringen venter på opsvinget, der skal redde stumperne af en krisepolitik, der pantsætter handlemulighederne hos kapitalistklassen, er det nødvendigt at kæmpe for at regeringen ændrer sin kurs.


6.
oktober
2013
Læst: 135 gange.

Det første rigtige kapitel i regeringens udspil til næste års finanslov handler om uddannelse. ”Regeringen tager hånd om Danmarks fremtid” er overskriften.

Herefter kan man blandt andet læse:

”Samtidig har regeringen i foråret 2013 stået i spidsen for ambitiøse reformer på uddannelses-området. Det gælder både det faglige løft af folkeskolen … og det gælder reformen af SU-systemet … Næste skridt for regeringen er en reform af erhvervs-uddannelserne … Med nye investeringer i og reformer af uddannelsessystemet fortsætter regeringen linjen med at tage hånd om Danmarks fremtid.”

Med denne opregning af regeringens uddannelsespolitiske CV fra året 2013 i baghovedet, ville en mere korrekt overskrift have været: ”Regeringen lægger sine klamme, nyliberale hænder på uddannelses-systemet”. En sådan beskrivelse ville også være ganske rammende for uddannelsesafsnittet i det forslag til finanslov, som regeringen har fremlagt.


14.
september
2013
Læst: 136 gange.

Denne uges kommentar er en fælles udtalelse fra Revolutionary Left Current (Syrien), Revolutionary Socialists (Egypten), Union of Communists (Irak), Al-Mounadil-a (Marokko), Socialist Forum (Libanon) og League of the Workers’ Left (Tunesien).

Over 150.000 dræbt, hundredtusinder såret og invalideret, millioner drevet på flugt indenfor og udenfor Syrien. Byer, landområder og kvarterer helt eller delvist ødelagt, med alle mulige former for våben, inklusiv krigsfly, missiler, bomber og tanks. Alt sammen betalt af det syriske folks eget blod og sved. Det skete under dække af at forsvare hjemlandet og sikre militær balance med Israel (selvom det syriske regime beskytter den israelske besættelse af syrisk land og har undladt at reagere på Israels kontinuerlige angreb).
Trods de enorme tab som det syriske folk har lidt, har ingen international organisation og intet større land (eller mindre land) følt sig forpligtet til at give praktisk solidaritet eller støtte til det syriske folks kamp for basale rettigheder, menneskelig værdighed og social retfærdighed.


7.
september
2013
Læst: 71 gange.

Regeringens forslag til finanslov er sørgeligt renset for overraskelser. Nogle af medierne kalder det en neutral finanslov. Med det mener de, at forslaget opsummerer de asociale og usolidariske forlig, regeringen har lavet med højrefløjen i de forløbne to år – og ikke meget mere.
I den knap 50 sider lange præsentationspjece, ”Vækst og balance”, står der da også mere
– om vækstplanen, hvis formål var ”…at gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder”,
– om kontanthjælpsreformen, som vil ”styrke de offentlige finanser med 1,2 mia. kr.”,
– og om SU-reformen, som vil styrke samme offentlige finanser med 2,2 mia. kr.
… end der står om nye initiativer.
Oven i købet har den regering, som gennemførte dagpengereformen og bagefter begrænsede skaden en lille smule, den frækhed at skrive, at de ”… har arbejdet for bedre forhold for de mange ledige”.


30.
august
2013
Læst: 137 gange.

Interne politiske uenigheder er uundgåelige og nødvendige, når et parti skal have en levende og demokratisk debat, der hele tiden udvikler partiets positioner i takt med den politiske udvikling og de erfaringer, der gøres. Det er kun godt, når politiske strømninger bliver formuleret åbent, og det kan være en fordel, at medlemmer, der føler sig nogenlunde enige, sætter sig sammen for at præcisere og udvikle deres synspunkter. Det er heller ikke spor farligt eller forfærdeligt, at medlemmer organiserer sig i tendenser for at fremme bestemte synspunkter. Tværtimod kan det udvikle de politiske diskussioner, gøre uenighederne overskuelige og sikre medlemsdemokratiet.


23.
august
2013
Læst: 150 gange.

Den længe ventede regeringsrokade blev annonceret i den forgangne uge. Det er tid til forandring, lyder det. Ifølge flere interviews og analyser skal regeringsrokaden ikke blot bruges til at skaffe regeringen af med upopulære ansigter. Den skal angiveligt også bruges til at indvarsle en ny kurs for regeringen. Det må man da håbe! For et hurtigt blik på Thornings ”track record” viser, at hvis regeringsrokaden virkelig skal blive til et kursskifte – og ikke blot et hamskifte – så kræver det en helt anden politik.


18.
august
2013
Læst: 88 gange.

Aftalen mellem de offentligt ansattes hovedorganisationer (Offentligt Ansattes Organisation, OAO) og regeringen ligner ved første øjekast en ligegyldighed: 7 ”principper for samarbejde om modernisering”, der er stort set indholdsløse. I medievirkeligheden bliver ”Moderniseringsaftalen” da også kaldt for ”varm luft” uden reel betydning. Især de borgerlige partier har opfattelsen af, at aftalen ikke er forpligtende nok. Men aftalen er langt fra betydningsløs.


29.
juni
2013
Læst: 120 gange.

Den 27.-28. juni samles EU’s stats- og regeringsledere til topmøde i Det Europæiske Råd. Allerede nu er det klart, at resultaterne af dette topmøde vil blive forsøgt solgt som store fremskridt med hensyn til at skabe vækst, hjælpe de kriseramte euro-lande samt ikke mindst gøre noget ved ungdomsarbejdsløsheden.

Men det er intet andet end bullshit! Virkeligheden er, at topmødet vil blive brugt til at bekræfte den overordnede nedskærings- og sparepolitik, som har ført til at over 26 millioner er arbejdsløse, og at over 100 millioner mennesker lever under fattigdomsgrænsen i EU.


22.
juni
2013
Læst: 111 gange.

Med udsigten til et kommunal- og regionsvalg i november havde nogle i baglandet hos S og SF nok håbet på en kommuneaftale, der ville give en smule råderum til valgløfter om mere og bedre velfærd. Men håbet blev torsdag aften gjort til skamme, da regeringen og Kommunernes Landsforening præsenterede en økonomiaftale, som medfører nulvækst i den samlede kommunale økonomi.


16.
juni
2013
Læst: 98 gange.
category.php