Tema: SAP’s ugekommentar

De faldende oliepriser har betydet store ændringer af fremtidsplanerne for olieudvinding i Nordsøen. Og de lavere forventninger til statens skatteindtægter fra olien har fået Venstre-regeringen til at indkalde til nye forhandlinger om den såkaldte togfond. Regeringen vil fjerne planlagte investeringer i jernbaner og stedet bruge flere penge på motorveje.


24.
april
2016
Læst: 453 gange.

Skandalerne står nærmest i kø, og skeletterne vælter ud af skabet når det handler om skat. Den seneste skandale blev afsløret i forbindelse med lækken af ”Panamapapirerne”. Og DR1 kunne i dokumentaren ”Skeletterne i SKAT” fortælle om hvordan velhavende danskere fik hjælp af et par danske storbanker til – med kreative og til dels kriminelle metoder – at undgå beskatning af deres formuer.


16.
april
2016
Læst: 1268 gange.

Det kommunale oprør ulmer, og presset på regeringen og Dansk Folkeparti vokser, for at de skal droppe milliard-besparelserne på den kommunale velfærd. Den 16. marts kom det første resultat, da DF og regeringen lovede hinanden, at indtægterne fra det såkaldte omprioriterings-bidrag på 1 pct. af kommunernes budget kun kunne bruges på kommunal velfærd. Dermed er muligheden for at finansiere skattelettelser med omprioriterings-bidraget væk. Men det er kun et første skridt i kampen mod de forringelser, der truer velfærds-systemet i kommunerne.


9.
april
2016
Læst: 488 gange.

Da Enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted i dagbladet Politiken opfordrede til at genopfinde Anker Jørgensens drøm om Økonomisk Demokrati (ØD), blev han ikke mødt af megen opbakning i Enhedslisten. Men, bedre sent end aldrig: Det er højaktuelt netop i dag at rejse krav om, at lønarbejderne skal have et medejerskab både til deres virksomhed og til en pengestærk investeringsfond styret af fagbevægelsen.


1.
april
2016
Læst: 446 gange.

Enhedslistens hovedbestyrelse skal på sit møde den 12. marts diskutere og tage stilling til et delprogram, ”Produktions- og Erhvervspolitisk Program”. Udkastet er skrevet af det politisk-økonomiske udvalg og har været diskuteret i et par måneder på afdelingsmøder og seminarer, på Modkraft og i Facebook-grupper.


28.
februar
2016
Læst: 422 gange.

Fra første fløjt har Venstre-regeringen og dens borgerlige støttepartier i vækstens hellige navn ført an i et omfordelingsangreb på alle områder af vores samfund. Således også indenfor landbrugspolitikken og beskyttelsen af de Danske kyster. Landbrugsminister Eva Kjær Hansen har helt forventeligt fremlagt en bred vifte af liberaliseringer, der alle har det til fælles, at de vil øge produktionen af billige discountvarer på bekostning af naturgrundlaget.


13.
februar
2016
Læst: 450 gange.

Det er ikke venstrefløjens berøringsangst over for etniske minoriteters sexistiske overgreb, men samfundets berøringsangst over for sexistiske overgreb generelt, der er hovedproblemet.


6.
februar
2016
Læst: 452 gange.

Fredag den 29. januar strejkede de offentligt ansatte i Portugal. Ifølge fagforeningerne havde strejken bred tilslutning, mellem 70 og 80 procent, og især var hospitaler og skoler lammet af arbejdsnedlæggelser. Det var den første strejke mod den socialdemokratiske regering, og kravet var en umiddelbar genindførelse af 35 timers arbejdsuge for de offentligt ansatte, fra de nuværende 40 timer.


31.
januar
2016
Læst: 461 gange.

Det er bestemt ikke blevet lettere at være kommunalpolitiker, siden den borgerlige regering overtog styringen. Som noget af det første har den gennemtvunget en voldsom beskæring i den kommunale økonomi i form af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som barberer 500 mio. kr. af kommunernes budgetter i 2016. Det kommer oven i de store sparerunder, kommunerne de sidste mange år er blevet tvunget til at lave af vekslende finansministre, der har set det som deres vigtigste opgave at gennemføre reduktionerne af velfærden primært ved sænkning af den kommunale service.


24.
januar
2016
Læst: 472 gange.

Venstre-regeringen gør nu sit bedste for at puste til de racistiske gløder ude i alle de kommuner, der er i gang med at modtage et noget større antal flygtninge end forudset. Kommunernes Landsforening har beregnet, at de vil komme til at mangle mellem 2 og 3 mia. kr., som de bliver nødt til at finde på kernevelfærden for ældre, børn og udsatte grupper. Regeringen vil ikke love andet end ”en snak” senere på året.


17.
januar
2016
Læst: 467 gange.
category.php