Tema: Rusland

Mange af overvejelserne omkring erfaringerne med Oktoberrevolutionen og Sovjetunionen har og vil fokusere på økonomi, demokrati og i en vis udstrækning udenrigspolitik. Men der er et ofte overset kapitel i denne historie, som var af stor betydning for størstedelen af det, vi i dag omtaler som det “globale Syd”, nemlig det national-koloniale spørgsmål.

Læs mere
19.
november
2017

Har vi – nutidens venstrefløj, Enhedslisten, noget til fælles med dem, der ledte revolutionen? Kan nutidens revolutionære lære noget af Lenin? Oplæg om den russiske revolution i Enhedslistens Internationale Udvalg.

Læs mere
5.
november
2017

Hundredåret for den socialistiske revolution i Rusland er ikke dét gode afsæt for socialistisk agitation, man kunne ønske sig. For det, der startede som et succesfuldt og visionært folkeligt oprør mod krig, sult og undertrykkelse, endte ret hurtigt i en gennembureaukratiseret diktaturstat. En diktaturstat, der endnu i dag, hundrede år efter revolutionen og snart 30 år efter statens endelige sammenbrud, bliver brugt som desværre slagkraftigt skyts mod al snak om socialisme: ”Er det dét, I vil ha’?”.

Læs mere
31.
oktober
2017

Verdenshistoriens største mytteri – som en historiker skrev. Oprør fra neden, en social revolution. Eller statskup gennemført af diktatoriske mænd? Mange bemærkninger er faldet om den russiske revolution gennem de 100 år, der er gået siden da. “Den Russiske Revolution og Borgerkrig – da arbejderne tog magten” tilhører den første kategori, altså at det var en ægte social revolution.

Læs mere
17.
oktober
2017

Paul le Blanc præsenterede den 13. maj sit bidrag til en ny antologi om den russiske revolution fra forlaget Solidaritet.

Læs mere
13.
maj
2017

Medens mange socialister var til Enhedslistens årsmøde, samledes en mindre skare – heriblandt et par af årsmødets internationale gæster, 400 meter derfra til en bogreception i Solidaritetshuset. Her talte Paul le Blanc, en af bidragyderne til bogen “1917 – revolution og kontrarevolution i Rusland”.

Læs mere
13.
maj
2017

Forlaget Solidaritet holder reception med Paul le Blanc, en af bidragsyderne til ny antologi om den russiske revolution.

Læs mere
30.
april
2017

I disse dage, for præcis 100 år siden, formåede kun ganske få personer at gennemskue, forstå og gribe ind i de vigtigste politiske mekanismer i den revolutionære proces i Rusland og dermed bidrage til at dreje historiens hjul i en bestemt retning. Dette nødvendige indgreb skulle vise sig at få enorm betydning i Rusland, for hele Europas og dermed for hele verdens udvikling.

Læs mere
1.
april
2017

Den polske revolutionære Rosa Luxemburg skrev, at menneskeheden står over for et valg – enten kapitalismens fortsatte barbari eller den revolutionære omdannelse af samfundet, så der kan skabes en verden, som er til at leve i. Dette valg falder skarpt i øjnene i årene mellem 1914 og 1917 – i skikkelse af Første Verdenskrigs massemyrderier.

Læs mere
4.
februar
2017

Enhed i handling – frihed til diskussion og kritik. Sådan lyder den korte sammenfatning af begrebet demokratisk centralisme. Men stalinismen har misbrugt begrebet i en sådan grad, at det ikke giver nogen mening at bruge det i dag.

Læs mere
4.
februar
2017
category.php