Tema: PET-Kommissionen

Udtalelse vedtaget på SAP’s 15. kongres den 26.- 27. september 1998

Læs mere
29.
oktober
2013

Ukritisk viderebragte PET-Kommissionen nogle gevaldige røverhistorier om ulovlige SAP-aktiviteter fra PET’s arkiver. Nye oplysninger viser, at PET ikke selv tog dem alvorligt. Forfatterne til afsnittet i kommissionsrapporten nægter at forklare sig.

Læs mere
4.
januar
2011

Der er behov for en undersøgelse
– af PET og PET-Kommissionens latterlige anklager mod SAP, mener SAP’s forretningsudvalg.

Læs mere
26.
januar
2010

Tre af PET-kommissionens folk har begået en populærversion med ”de mest dramatiske og interessante sager”.

Læs mere
20.
december
2009

PET overvågede omkring 1960 de danske trotskisters solidaritetsarbejde med frihedskampen i den franske koloni Algier. Samtidig blev deres franske og belgiske kontakter udsat for attentater.

Læs mere
2.
september
2009

I en fyldt 3F-sal i det københavnske nordvestkvarter gav et bredt udvalg af de PET-overvågede deres kommentar til PET-kommissionens meget omtalte beretning i 16 bind.

Læs mere
29.
august
2009

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har rutinemæssigt overvåget fagforeninger, andre folkelige bevægelser og venstrefløjsorganisationer bl.a. ved at sende agenter ind i disse organisationer. Og de har lige så rutinemæssigt registreret deltagerne i bevægelser og organisationer. Det gælder også personer, der blot interesseret har meldt sig til en studiekreds, eller som ikke har foretaget sig andet end at skrive under på, at et venstrefløjsparti må stille op til folketingsvalg. Så meget er kommet frem gennem PET Kommissionens rapport, selv om den samlet set er endt med at blive en hvidvaskningsrapport.

Læs mere
6.
juli
2009

»De har tilsyneladende påtaget sig opgaven med alle midler at
legitimere PETs ulovlige overvågning og registrering af SAP,« siger
Michael Voss fra organisationens forretningsudvalg.

Læs mere
25.
juni
2009

Søndag den 1. marts 1998 trådte Anders Nørgaard frem på skærmen på TV2 og fortalte, hvordan han i en længere periode havde spioneret i SAP for PET. Senere fulgte en række lignende afsløringer. Efter et halvt års forsøg på bortforklaringer valgte regeringen og folketingsflertallet til sidst at nedsætte den PET-kommission, som den 24. juni i år offentliggør sin rapport.

Læs mere
23.
juni
2009
category.php