Tema: Økonomi

Kommunernes og regionernes pressede økonomi har også i år ført til nye udliciteringer af offentlige opgaver, i en forventning om at spare penge og – påstås det – samtidig få bedre kvalitet som følge af skærpet konkurrence. Private virksomheder jubler over udsigten til nye markeder, men en ny europæisk rapport konkluderer, at udliciteringsbølgen er på retur.


26.
september
2012
Læst: 225 gange.

Ernest Mandels teori om de lange bølger står i efterkrigstidens marxisme som et af de mest gennemtænkte forsøg på at forklare den historiske opblomstring og nedgang af kapitalismen i Vesten efter Anden Verdenskrig.


2.
september
2012
Læst: 206 gange.

Ligesom Argentina, må Grækenland bryde med Trojkaen og indstille betaling af gælden. Det er tvingende nødvendigt for de sociale bevægelser i Europa at udvise en aktiv, praktisk solidaritet med det græske folk og skabe en fælles europæisk platform for modstand mod nedskæringspolitikken, så den illegitime gæld kan afskrives.


26.
maj
2012
Læst: 243 gange.

Samir Amin, Susan George m.fl. kommer til Danmark 17-18. marts.


13.
februar
2012
Læst: 262 gange.

Fjerde Internationale afholdt et seminar om den økonomiske krise den 18-20. november. Seminaret samlede 35 deltagere, flest fra Europa, men der var også folk fra Nord- og Sydamerika, Sydøstasien, Japan og Mellemøsten. Fra Danmark deltog Anders Hadberg. Vi har snakket med Anders om, hvad der kom ud af seminaret.


5.
december
2011
Læst: 203 gange.

Aftalen tidligt om morgenen den 27. oktober vil ikke løse krisen i eurozonen, hverken bankkrisen, gældskrisen eller eurokrisen. Beslutningerne løser på ingen måde problemerne på en acceptabel måde, men er kun med til at udskyde dem. CADTM (Komiteen til Sletning af Den Tredje Verdens Gæld) mener, at denne aftale er uacceptabel.


6.
november
2011
Læst: 268 gange.

Socialistisk Information inviterer til offentligt møde den 27. oktober om et fælleseuropæisk svar på krisen.


9.
oktober
2011
Læst: 217 gange.

For hver dag bliver det stadig mere klart, at den kapitalistiske verdensøkonomi befinder sig i en dyb og langvarig krise. Det startede med bristede boligbobler og banker, der krakkede på stribe. Senere flyttede fokus til enorme offentlige underskud og i en række lande en statsgæld så stor, at risikoen for statsbankerot er overhængende – blandt andet fordi pengene er brugt til at redde de nødlidende banker. I august 2011 fulgte så panikken på aktiemarkederne verden over.


15.
august
2011
Læst: 201 gange.

Hvad skal være venstrefløjens svar på krisen i Europa, når gælden slår bunden ud af landenes budgetter, og EU kræver en benhård nedskæringspolitik til gengæld for nye lån?


24.
juni
2011
Læst: 264 gange.

S og SF’s seneste udspil, Fair Løsning 2020, bekræfter den bane som koalitionen slog ind på med En Fair Løsning fra 2009: fra venstre mod højre. Fair Løsning 2020 viser, at S og SF på ingen måde er villige til at gøre op de centrale dele af VK-regeringens borgerlige politik gennem 10 år. Tværtimod ser det ud til at linjen skal skærpes hvad angår den offentlige sektors tilpasning til de private virksomheders behov.


29.
maj
2011
Læst: 248 gange.
category.php