Tema: Økonomi

De seneste par måneder har vist, at det er dyrt for samfundet at have private banker. Skandale på skandale i banksektoren har vist, at bankerne er en klods om benet på samfundet økonomisk og demokratisk.

Læs mere
3.
juli
2016

Europæiske kommuner er gået ind i kampen mod TTIP for at forsvare deres selvstændighed og offentlige service og viser, hvordan man kan tage politiske initiativer og opbygge en alternativ økonomi.

Læs mere
17.
juni
2016

Panama-papirernes afsløringer af, hvordan de rige og mægtige skjuler astronomiske milliardbeløb i skattely i udlandet, kan måske virke chokerende, men de kan næppe komme bag på nogen, der ved bare en lille smule om den måde, som storkapitalen fungerer på. Vi lever midt i en kaskade af beskyldninger og stridigheder om korruption.

Læs mere
18.
april
2016

Allerede kort inde i bankunionens levetid ser den ud til at skabe problemer for dens medlemmer. Erfaringer bekræfter, at Enhedslisten i den næste tid fortsat skal kæmpe for en folkeafstemning og sætte en pind i hjulet på de EU-positive partiers ønske om at tilslutte sig bankunionen.

Læs mere
10.
april
2016

Den internationale Transform-konference i København foregår lørdag den 12. marts og bliver en opfølgning fra 2015 med henblik på at diskutere og fremme venstrefløjens alternativer på det økonomiske og økologiske område.

Læs mere
25.
februar
2016

Den danske krone er udsat for spekulation fra den internationale finanskapital. Spekulanterne satser på, at den danske krone, som er bundet til euroen, vil stige i værdi, og at de kan score en kursgevinst. Nationalbanken er i brechen for at forsvare fastkurspolitikken godt bakket op af regeringen og de borgerlige partier.

Læs mere
15.
februar
2015

Den 14.-16. februar 2014 inviterede Fjerde Internationale (FI) for tredje gang siden 2009 til debat blandt marxistiske økonomer på den internationale venstrefløj.

Læs mere
20.
februar
2014

Finanskrisen er det vigtigste træk ved den politiske situation i EU. Den bliver brugt af kapitalistklassen til en nyliberal forandring af samfundet i stor skala.

Læs mere
30.
august
2013

I oktober 2012 leverede den Internationale Valutafond (IMF) en basisforklaring på, hvorfor krisen forværres i Europa. Fondens forskningsafdeling skrev, at for hver euro, der blev skåret ned i offentlige udgifter, ville BNP falde med mellem 0,9 og 1,7 euro.

Læs mere
5.
april
2013

De store erhvervs-virksomheder og finans-institutionerne sparer op i en grad, som ikke er set siden 1944. Det ikke bare skader beskæftigelsen, men fastholder økonomien i en langvarig stagnation. Opsparingsmanien virker ulogisk set fra et kapitalistisk synspunkt, hvor motivet for at eje penge er at avle penge. Så hvorfor sparer kapitalistklassen dog sådan op?

Læs mere
26.
oktober
2012
category.php