Tema: Økonomi

De seneste par måneder har vist, at det er dyrt for samfundet at have private banker. Skandale på skandale i banksektoren har vist, at bankerne er en klods om benet på samfundet økonomisk og demokratisk.


3.
juli
2016
Læst: 467 gange.

Europæiske kommuner er gået ind i kampen mod TTIP for at forsvare deres selvstændighed og offentlige service og viser, hvordan man kan tage politiske initiativer og opbygge en alternativ økonomi.


17.
juni
2016
Læst: 489 gange.

Panama-papirernes afsløringer af, hvordan de rige og mægtige skjuler astronomiske milliardbeløb i skattely i udlandet, kan måske virke chokerende, men de kan næppe komme bag på nogen, der ved bare en lille smule om den måde, som storkapitalen fungerer på. Vi lever midt i en kaskade af beskyldninger og stridigheder om korruption.


18.
april
2016
Læst: 560 gange.

Allerede kort inde i bankunionens levetid ser den ud til at skabe problemer for dens medlemmer. Erfaringer bekræfter, at Enhedslisten i den næste tid fortsat skal kæmpe for en folkeafstemning og sætte en pind i hjulet på de EU-positive partiers ønske om at tilslutte sig bankunionen.


10.
april
2016
Læst: 1261 gange.

Den internationale Transform-konference i København foregår lørdag den 12. marts og bliver en opfølgning fra 2015 med henblik på at diskutere og fremme venstrefløjens alternativer på det økonomiske og økologiske område.


25.
februar
2016
Læst: 399 gange.

Den danske krone er udsat for spekulation fra den internationale finanskapital. Spekulanterne satser på, at den danske krone, som er bundet til euroen, vil stige i værdi, og at de kan score en kursgevinst. Nationalbanken er i brechen for at forsvare fastkurspolitikken godt bakket op af regeringen og de borgerlige partier.


15.
februar
2015
Læst: 514 gange.

Den 14.-16. februar 2014 inviterede Fjerde Internationale (FI) for tredje gang siden 2009 til debat blandt marxistiske økonomer på den internationale venstrefløj.


20.
februar
2014
Læst: 527 gange.

Finanskrisen er det vigtigste træk ved den politiske situation i EU. Den bliver brugt af kapitalistklassen til en nyliberal forandring af samfundet i stor skala.


30.
august
2013
Læst: 504 gange.

I oktober 2012 leverede den Internationale Valutafond (IMF) en basisforklaring på, hvorfor krisen forværres i Europa. Fondens forskningsafdeling skrev, at for hver euro, der blev skåret ned i offentlige udgifter, ville BNP falde med mellem 0,9 og 1,7 euro.


5.
april
2013
Læst: 344 gange.

De store erhvervs-virksomheder og finans-institutionerne sparer op i en grad, som ikke er set siden 1944. Det ikke bare skader beskæftigelsen, men fastholder økonomien i en langvarig stagnation. Opsparingsmanien virker ulogisk set fra et kapitalistisk synspunkt, hvor motivet for at eje penge er at avle penge. Så hvorfor sparer kapitalistklassen dog sådan op?


26.
oktober
2012
Læst: 401 gange.
category.php