Tema: Klima

Cape Town – hvor nogle af Afrika rigeste mennesker bor – er ved at løbe tør for vand. Befolkningstilvækst og en tørkerekord er blevet forstærket af klimaforandringer og har skabt en af verdens mest dramatiske urbane vandkriser.


25.
februar
2018
Læst: 164 gange.

Forældre er i klemme, når deres videbegærlige børn spørger om, hvad forældrene gør for at modvirke de igangværende klimaforandringer. Det har to forskere skrevet en bog om: Hvad skal vi svare?


11.
december
2017
Læst: 522 gange.

Hvis kløften mellem klimamål og klimapolitik skal overvindes, har verden kun et par år til at enes om en flerdobling af indsatsen. Udsigterne er sorte, så længe den kapitalistiske vækst er urørlig. I stedet begynder man at tale om desperate teknologiske satsninger for at trække CO2 ud af atmosfæren.


28.
november
2017
Læst: 624 gange.

Klimasikring er et komplekst emne, så det vil ikke være en sag, som højrefløjspopulisterne vil ofre tid på. Nuværende og kommende røde byråds- og regionsrådsmedlemmer vil stort set have banen for sig selv. Brug det!


17.
oktober
2017
Læst: 369 gange.

Den årlige kongres i det britiske Trade Union Congress (TUC – svarer til LO i Danmark), har vedtaget en historisk resolution om klimaforandringer, der støtter, at energisektoren skal tilbageføres til offentligt ejerskab under demokratisk kontrol.


7.
oktober
2017
Læst: 319 gange.

Land er nødvendig for at vi kan have et sted, hvor vi kan bo og dyrke det, vi skal leve af. Hvor vi kan udfolde os, og glædes over landets mangfoldighed og dets herligheder, uden hvilke tilværelsen er fattig.


25.
august
2017
Læst: 443 gange.

Lørdag den 12 maj bliver der lavet en civil ulydigheds-aktion, hvor vi lukker brunkulsminen i Lausitz i Tyskland.


10.
april
2016
Læst: 238 gange.

Først annoncerede DONG, at man opgav at udnytte Nordsøolien i Hejrefeltet, og et par dage senere meddelte Mærsk, at man nok ikke ville investere yderligere i Tyra-feltet, men i stedet opgive udvindingen, når det nuværende udstyr ikke kunne klare mere.


9.
april
2016
Læst: 303 gange.

Historisk aftale? Energirevolutionen ruller? Skelsættende øjeblik for verdens fremtid? Sådan blev Paris-aftalen præsenteret, da repræsentanter for 195 lande den 12. december havde accepteret den færdige tekst.
I Paris blev verdens regeringer enige om, at klimaet skal reddes – men ikke om at gøre noget, der kan redde klimaet. COP21 mundede ud i 31 sider fulde af varm luft, smuthuller og uretfærdigheder. Det giver ikke basis for fejring, men for en forstærket kamp.


20.
december
2015
Læst: 169 gange.

COP21 endte, som forventet, med en aftale. Den vil træde i kraft fra 2020, hvis den bliver ratificeret af 55 lande, og hvis disse 55 lande tegner sig for mindst 55 procent af den globale udledning af drivhusgasser. I betragtning af de holdninger, der kom til udtryk i Paris, bør denne dobbelte betingelse ikke volde vanskeligheder (men at USA ikke ratificerede Kyoto-aftalen viser, at overraskelser altid er mulige …).


13.
december
2015
Læst: 154 gange.
category.php