Tema: Feminisme

Efter min opfattelse er oktoberrevolutionen den vigtigste begivenhed i historien. Det er det første forsøg på at starte en international revolutionær proces, der begynder med flertallets samfundsmagt under arbejderklassens ledelse, og som afsluttes med afskaffelse af al udbytning og undertrykkelse internationalt – og med slut på al statsmagt og ender med kommunisme.

Læs mere
6.
december
2017

65 procent af alle kvinder på verdensplan kan se frem til et liv uden seksuel eller fysisk vold. De resterende 35 procent kan ikke. I et land som Danmark udsættes op mod 10.000 unge kvinder mellem 16 og 24 år hvert år for vold fra en partner. Ca. hvert andet kvindemord er begået af kvindens partner.

Læs mere
21.
november
2017

Tilhængere af fri abort i Irland mobiliserer til en folkeafstemning næste år om afskaffelse af den forhadte “ottende tilføjelse”i grundloven, som sidestiller fosterets liv med den gravide kvindes.

Læs mere
5.
november
2017

I april 2017 så den Sydafrikanske Føderation af Fagforeninger (Saftu) dagens lys. Det blev fra oprettelsen af den næststørste faglige landsorganisation i Sydafrika, med 24 medlemsforbund og 700.000 medlemmer.

Læs mere
20.
oktober
2017

Silvia Federici kommer i dette interview ind på de særlige belastninger, som væksten i det ubetalte arbejde og reproduktionskrisen i det hele taget indebærer for kvinders arbejds- og livssituation, og i forlængelse heraf undertrykkelsessystemer og -mekanismer som fængselssamfundet i USA, den økonomisk-politisk betingede vold mod kvinder i Latinamerika, militariseringen af hverdagslivet mm, samt til slut eksempler på generobring af reproduktionen til fælles formål i Grækenland og Argentina.

Læs mere
16.
oktober
2017

Der blev debatteret, lyttet og sunget, da SAP afholdt kvindeskole den sidste weekend i september.

Læs mere
7.
oktober
2017

Den rolle, der ligger i at stå for reproduktionen (i bredeste forstand), sætter os i en strategisk position. En strategi, der underminerer grundlaget for undertrykkelsen af halvdelen af befolkningen, skal ikke bare ‘integrere’, men må gentænke den sociale og økonomiske politik.

Læs mere
22.
september
2017

Nadia De Mond, feministisk aktivist fra Communia i Milano giver et overblik over de nyeste internationale initiativer inden for kvindebevægelsen, hvad der er sket for nylig i Italien, og fremtidsudsigterne for den nye feminisme.

Læs mere
19.
september
2017

På Enhedslistens seneste årsmøde var feminisme på dagsorden, og der blev vedtaget et feministisk delprogram. Men programmer alene gør ingen forskel. De skal følges op med politisk handling og debatter om, hvordan vi bedst agerer som feminister i hverdagen.

Derfor indbyder SAP til Kvindeskole i weekenden 29.9-1.10.2017.

Kvindeskolen er et arrangement kun for kvinder, hvor vi under hyggelige former sammen kan blive klogere og mere rustede til det daglige politiske arbejde.

Læs mere
13.
august
2017

”Det er ikke sandsynligt, at De nogensinde har set mit navn, eftersom det er aldeles nyt i verden. Det er nemlig kun bekendt fra to foredrag, som jeg for nyligt har holdt om ”kvindesagen, socialistisk betragtet”. Trods al den modstand, jeg ved, jeg vil møde, og med fare for at ødelægge min private stilling, har jeg dog besluttet at danne en forening til emancipationens og på samme tid socialismens fremme.”

Læs mere
21.
maj
2017
category.php