Tema: Feminisme

Silvia Federici kommer i dette interview ind på de særlige belastninger, som væksten i det ubetalte arbejde og reproduktionskrisen i det hele taget indebærer for kvinders arbejds- og livssituation, og i forlængelse heraf undertrykkelsessystemer og -mekanismer som fængselssamfundet i USA, den økonomisk-politisk betingede vold mod kvinder i Latinamerika, militariseringen af hverdagslivet mm, samt til slut eksempler på generobring af reproduktionen til fælles formål i Grækenland og Argentina.

Læs mere
16.
oktober
2017

Der blev debatteret, lyttet og sunget, da SAP afholdt kvindeskole den sidste weekend i september.

Læs mere
7.
oktober
2017

Den rolle, der ligger i at stå for reproduktionen (i bredeste forstand), sætter os i en strategisk position. En strategi, der underminerer grundlaget for undertrykkelsen af halvdelen af befolkningen, skal ikke bare ‘integrere’, men må gentænke den sociale og økonomiske politik.

Læs mere
22.
september
2017

Nadia De Mond, feministisk aktivist fra Communia i Milano giver et overblik over de nyeste internationale initiativer inden for kvindebevægelsen, hvad der er sket for nylig i Italien, og fremtidsudsigterne for den nye feminisme.

Læs mere
19.
september
2017

På Enhedslistens seneste årsmøde var feminisme på dagsorden, og der blev vedtaget et feministisk delprogram. Men programmer alene gør ingen forskel. De skal følges op med politisk handling og debatter om, hvordan vi bedst agerer som feminister i hverdagen.

Derfor indbyder SAP til Kvindeskole i weekenden 29.9-1.10.2017.

Kvindeskolen er et arrangement kun for kvinder, hvor vi under hyggelige former sammen kan blive klogere og mere rustede til det daglige politiske arbejde.

Læs mere
13.
august
2017

”Det er ikke sandsynligt, at De nogensinde har set mit navn, eftersom det er aldeles nyt i verden. Det er nemlig kun bekendt fra to foredrag, som jeg for nyligt har holdt om ”kvindesagen, socialistisk betragtet”. Trods al den modstand, jeg ved, jeg vil møde, og med fare for at ødelægge min private stilling, har jeg dog besluttet at danne en forening til emancipationens og på samme tid socialismens fremme.”

Læs mere
21.
maj
2017

Pædagoger undervises meget lidt i børns seksualitet. Seksualundervisning i skolerne er mangelfuld – det er op til den enkelte klasselærer. Selv på medicinstudiet, hvor de kommende læger jo er dem, man kan snakke om “det”, er undervisningen i sexologi meget begrænset.

Læs mere
18.
maj
2017

Info og program

Læs mere
4.
marts
2017

Blandt de mange problemer som kræver menneskehedens opmærksomhed i vor tid, er problemerne i de seksuelle relationer uden tvivl et af de mest afgørende. Der findes intet land hvor spørgsmålet om seksuelle relationer ikke er ved at blive et påtrængende og brændende emne. Menneskeheden gennemlever i dag en akut krise i sexlivet, som vil blive endnu mere usund og skadelig hvis den bliver langvarig og trækkes ud.

Læs mere
18.
februar
2017

Trumps skamløst grove misogyni var det, der udløste demonstrationsbølgen den 21. januar, men angreb på kvinder (og den arbejdende befolkning i det hele taget) rækker meget længere tilbage end hans overtagelse af præsidentembedet.

Læs mere
17.
februar
2017
category.php