Tema: Den sorte bog om “kommunismen”

Forsøgene på at give Lenin og Trotskij skylden for Stalins millioner af dødsofre, for slet ikke at tale om Hitlers, må tilbagevises, men ikke ved at undlade en kritisk granskning af den russiske revolution, for også dens negative erfaringer må fastslås af hensyn til kampen for socialistisk demokrati. Vi stiller derfor skarpt på »den røde terror«, som for bolsjevikkerne blev et af midlerne til at vinde borgerkrigen, men som fik alvorlige konsekvenser for den belejrede revolution.

Læs mere
1.
januar
1999

De kontrarevolutionæres myrderier og jødeforfølgelser hører med til
billedet af borgerkrigens rædsler.

Læs mere
1.
januar
1999

Bragt i Socialistisk Information nr. 121 – August 1998

Læs mere
1.
august
1998

Makaber talmagi og falske sammenligninger leverer sensationsværdien i Stéphane Courtois’ sorte bog om »kommunismens« forbrydelser.

Læs mere
1.
august
1998

Bragt i Socialistisk Information nr. 121 – August 1998

Læs mere
1.
august
1998
category.php