Tema: Dansk politik

Det sidste store værft i Danmark, Lindø, skal lukke i 2012. Nordfyn er ved at afvikle 8000 arbejdspladser. En epoke rinder ud. Produktionen skal flyttes til Østen, hvor lønningerne er lavere, arbejdsmiljøet dårligere og hvor der kan opnås en større fortjeneste. Hvad er arbejderbevægelsens svar?


18.
december
2010
Læst: 392 gange.

Lad det være sagt med det samme. Denne kommentar har ikke været uden fødselsvanskeligheder. Dels bliver borgerlige ministre afsløret i nye løgne og halve sandheder i et tempo og et omfang, der kan give selv en nyhedsjunkie overdosis.


7.
oktober
2010
Læst: 371 gange.

Nye stramninger sorterer de svageste fra, krav til permanent ophold spænder ben for integration.


29.
august
2010
Læst: 333 gange.

Hvis klimakatastrofen skal afværges, kræver det en dramatisk ændring af energipolitikken. En sådan ændring nødvendiggør indgreb i den markedsstyring af energiforsyningen, som regeringen og EU har etableret.


13.
august
2010
Læst: 396 gange.

Når arbejderklassen slås for forbedringer, reagerer kapitalismen og magthaverne med modtræk og sammenbrud. Derfor må vi også pege på løsninger, som angriber kapitalens magt og kapitalismens funktionsmåde.


13.
august
2010
Læst: 328 gange.

Den økonomiske krise har nu nået et nyt stadie: kampen om hvem der skal betale for krisen. Regeringen på den ene side, og Socialdemokratiet og SF på den anden, har i foråret præsenteret deres forslag til hvem, der skal bære omkostningerne for kapitalismens krise. Interessant er det, at hverken regeringen eller S-SF peger på kapitalisterne…


8.
juni
2010
Læst: 392 gange.

Regeringens “genopretningsplan” sammen med Dansk Folkeparti er ikke blot et voldsomt angreb på arbejderbefolkningens rygrad, fagforeningerne. Den er tillige – og endnu engang – et massivt angreb på etniske mindretal – her forstået som folk af ikke-vestlig herkomst.


8.
juni
2010
Læst: 354 gange.

Nu skal man passe på med at bruge ordet historisk, men 3500 tillidsrepræsentanter fra 11 forskellige fagforbund samlet for at kæmpe imod fyringer, nedskæringer og ødelæggelsen af den offentlige velfærd, det må være tæt på at kunne leve op til betegnelsen.


26.
maj
2010
Læst: 361 gange.

Socialdemokraterne og SF lægger op til en grønnere kurs end VKO, men hvor langt vil de gå?


25.
maj
2010
Læst: 414 gange.

Lindø værftet skal lukke i 2012. Nordfyn står over for at miste 8000 arbejdspladser. Afskedigelserne er begyndt.


24.
maj
2010
Læst: 367 gange.
category.php