Tema: Dansk politik

Er det mon for at tækkes Dansk Folkeparti, at Socialdemokratiet i de senere år er slået ind på en mere EU-kritisk linje? At partiet i sin iver efter at være et alternativ til blå blok gradvis fjerner de knaster, der stiller sig hindrende i vejen et for tættere samarbejde, der skal bringe SD tilbage til magten?

Læs mere
23.
september
2017

Regeringens finanslovsforslag, der blev fremlagt i slutningen af august, bærer i høj grad præg af, at der er kommune- og regionsvalg sidst i november. Forslaget er så fyldt med ideologiske markeringer, at de, der sidder på bagerste række, nok skulle kunne forstå, hvad der er regeringen vil.

Læs mere
8.
september
2017

Land er nødvendig for at vi kan have et sted, hvor vi kan bo og dyrke det, vi skal leve af. Hvor vi kan udfolde os, og glædes over landets mangfoldighed og dets herligheder, uden hvilke tilværelsen er fattig.

Læs mere
25.
august
2017

Folketinget hastebehandlede før sommerferien en lov, som skærper strafferammen for tiggeri. Loven er primært rettet mod udenlandske tiggere, som nu kan få en bøde på 1000 kroner, 14 dages ubetinget fængsling og risikere udvisning.

Læs mere
12.
august
2017

Hvor ville det være velgørende, om Socialdemokratiet mente det samme, når partiet sad i regering, som når partiet er i opposition.

Læs mere
13.
maj
2017

At nogle politikere er “chokerede” over, at Post Danmark er ved at gå fallit, kan ikke tages alvorligt. Politikerne har selv fremmet udviklingen, og er de chokerede, er det, fordi de ikke kan eller vil forestille sig, hvilke konsekvenser deres afgørelser har.

Læs mere
25.
marts
2017

Fire unge aktivister blev den 11. oktober frifundet efter anklage om menneskesmugling. De var med til at sejle 17 flygtninge over Øresund til Sverige i september sidste år. Mange flygtninge ønskede ikke at lade sig registrere og dermed starte asylbehandlingen i Danmark.

Læs mere
14.
oktober
2016

Regeringen vil forsøge at privatisere vandforsyningen. Det fremgår af en bestilt rapport til Finansministeriet.

Læs mere
4.
september
2016

Først annoncerede DONG, at man opgav at udnytte Nordsøolien i Hejrefeltet, og et par dage senere meddelte Mærsk, at man nok ikke ville investere yderligere i Tyra-feltet, men i stedet opgive udvindingen, når det nuværende udstyr ikke kunne klare mere.

Læs mere
9.
april
2016

Neoliberalismen er ikke kun et sæt af dogmer om økonomi, det er også en ideologi og et menneskesyn. På det private område har vi mest set de økonomiske konsekvenser i fri udfoldelse. På det offentlige område oplever vi ideologien i en mere direkte form under navnet ”New Public Management” (NPM), der begyndte at blive en dominerende ideologi i sektoren i starten af 90’erne.

Læs mere
28.
februar
2016
category.php