Tema: Dansk politik

Socialdemokratiet vil ikke stå tilbage for regeringen, og har just udsendt et klima- og energiudspil. Det er, som vi kender partiet: Alt godt fra havet, og ganske uforpligtende, som Socialdemokratiet jo er, når partiet er i opposition.


20.
maj
2018
Læst: 149 gange.

En jævnlig og konstant strøm af tiltag vendt mod etniske mindretal sker i disse tider: Særlige straf til unge tilknyttet bander og det store “ghetto”udspil – rettet mod ikke mindst, hvad politikere af og til kommer til at sige og skrive – “det muslimske parallelsamfund”.


20.
maj
2018
Læst: 341 gange.

Efter at være blevet stopfodret med IC4, DSB’ s nye signaler, forsinkelser på Kystbanen, Rejsekortets børnesygdomme, stigende takster og færre busser og tog – er der så flere skandaler tilbage, vi endnu ikke har hørt om? Svaret er ja: Her er en glemt skandale, der overgår dem alle – tilsammen: Femern Bælt-projektet.


13.
februar
2018
Læst: 784 gange.

Arrangørerne bag SAPs Påskeseminar er stolte over at kunne præsentere en aften sammen med skuespiller Peter Larsen.


3.
februar
2018
Læst: 533 gange.

Efter et efterår med adskillige skudepisoder, mange ramte og tre dræbte i den københavnske bandekonflikt er der nu våbenhvile. Men trods våbenhvilen fortsætter de kriminelle aktiviteter ufortrødent. Bandeaktiviteter og konflikter handler om at opdele landet i “zoner” med henblik på især salg af stoffer.


16.
december
2017
Læst: 931 gange.

Er det mon for at tækkes Dansk Folkeparti, at Socialdemokratiet i de senere år er slået ind på en mere EU-kritisk linje? At partiet i sin iver efter at være et alternativ til blå blok gradvis fjerner de knaster, der stiller sig hindrende i vejen et for tættere samarbejde, der skal bringe SD tilbage til magten?


23.
september
2017
Læst: 508 gange.

Regeringens finanslovsforslag, der blev fremlagt i slutningen af august, bærer i høj grad præg af, at der er kommune- og regionsvalg sidst i november. Forslaget er så fyldt med ideologiske markeringer, at de, der sidder på bagerste række, nok skulle kunne forstå, hvad der er regeringen vil.


8.
september
2017
Læst: 569 gange.

Land er nødvendig for at vi kan have et sted, hvor vi kan bo og dyrke det, vi skal leve af. Hvor vi kan udfolde os, og glædes over landets mangfoldighed og dets herligheder, uden hvilke tilværelsen er fattig.


25.
august
2017
Læst: 548 gange.

Folketinget hastebehandlede før sommerferien en lov, som skærper strafferammen for tiggeri. Loven er primært rettet mod udenlandske tiggere, som nu kan få en bøde på 1000 kroner, 14 dages ubetinget fængsling og risikere udvisning.


12.
august
2017
Læst: 545 gange.

Hvor ville det være velgørende, om Socialdemokratiet mente det samme, når partiet sad i regering, som når partiet er i opposition.


13.
maj
2017
Læst: 309 gange.
category.php