Tema: Arbejdsmarked

LOs efterlønsmøde den 2. februar var et stramt styret politisk show, som satte rammerne for kampen mod regeringen og det efterlønsforslag, som Lars Løkke fyrede af i nytårstalen. De 5.000 deltagere fik ordet i en række borddebatter, der i mødeafvikling bragte nye initiativer ind i konceptet for disse ellers traditionelle politiske møder.

Læs mere
4.
februar
2011

10 år! Så meget lever de 25 % bedst stillede mænd længere end de 25% dårligst mænd stillede. Det er en fordobling af denne ulighed i forventet middellevetid på bare 20 år.

Læs mere
21.
januar
2011

Onsdag den 19. januar var hundredvis af fagforeningsaktivister på gaden for at forsvare efterlønnen. Måske et tegn på at dele af fagbevægelsen er ved at finde nye – og mere dynamiske – måder at arbejde på.

Læs mere
21.
januar
2011

3F’s kommunalarbejdere vil ikke bare have en ny regering. Det skal være en regering, som gør op med ti års udsultning og privatisering af kommunerne.

Læs mere
9.
januar
2011

Så godt som hele den offentlige sektor hærges af “målen og vejen-regimer”. Uanset jobtyper er opskriften den samme effektmålinger, og der kræves endnu flere af slagsen. Når måling af “produktionsmål” medfører øget bureaukrati og tidsforbrug, må det nødvendigvis gå ud over andet.

Læs mere
4.
januar
2011

Det sidste store værft i Danmark, Lindø, skal lukke i 2012. Nordfyn er ved at afvikle 8000 arbejdspladser. En epoke rinder ud. Produktionen skal flyttes til Østen, hvor lønningerne er lavere, arbejdsmiljøet dårligere og hvor der kan opnås en større fortjeneste. Hvad er arbejderbevægelsens svar?

Læs mere
18.
december
2010

I disse dage er overenskomsterne midt i de afsluttende forhandlinger. Den oprindelige køreplan betyder, at den største og magtfulde forhandling mellem Dansk Industri og CO Industri skulle have været afsluttet fredag den 12. februar, og de afgørende forhandlinger i weekenden skal afgøre, om der kommer et forlig, eller om forhandlingerne skal indblandes af forligsmanden.

Læs mere
14.
februar
2010

Rasmus Willigs essay om de århusianske pædagoger giver offentligt ansatte en god forståelse af de processer, de er udsat for.

Læs mere
12.
februar
2010

Den 1. august fik kommunerne ansvaret for den statslige del af jobcentrene. Regeringen har indført ’incitamenter’, der skal holde kommunerne i kort snor. Men flere jobs bliver der ikke ud af det.

Læs mere
28.
august
2009
category.php