Tema: Anmeldelse

Forældre er i klemme, når deres videbegærlige børn spørger om, hvad forældrene gør for at modvirke de igangværende klimaforandringer. Det har to forskere skrevet en bog om: Hvad skal vi svare?

Læs mere
11.
december
2017

Valget af Jeremy Corbyn til Labour Party i Storbritannien til ny formand har skabt og er ved at skabe noget andet. Noget nyt er på vej.

Læs mere
4.
december
2017

Ikke bare en kunstudstilling i gængs forstand, men en totalinstallation er, hvad kunstneren Michael Kvium gør på ARKEN i disse måneder. Et cirkus, som er et gammelt europæisk begreb – en forestilling, noget spektakulært. Alle sanser tvinges i et spil, der forener det groteske med noget smukt.

Læs mere
11.
november
2017

Verdenshistoriens største mytteri – som en historiker skrev. Oprør fra neden, en social revolution. Eller statskup gennemført af diktatoriske mænd? Mange bemærkninger er faldet om den russiske revolution gennem de 100 år, der er gået siden da. “Den Russiske Revolution og Borgerkrig – da arbejderne tog magten” tilhører den første kategori, altså at det var en ægte social revolution.

Læs mere
17.
oktober
2017

Ind imellem sker det, trods kapitalistiske og racistiske forvrængninger, så kan vores kultur komme op med noget, som på en ganske veltalende og unik måde fortæller noget om den tid, vi lever i. I dette tilfælde tænker jeg på en fantastisk dokumentarfilm, som for nylig er udsendt – ”I AM NOT YOUR NEGRO”, af Raoul Peck, en anerkendt haitiansk instruktør med flere store film bag sig. Dette sidste værk er afgjort værd at se.

Læs mere
8.
oktober
2017

Et rids over Europas nyere historie fra 1890 og frem til i dag med omdrejningspunkt i, hvad forfatteren kalder deltagelse og massepolitikkens fremkomst, er nu kommet i et kæmpeværk. Og når det sker i samspil med stormagternes ageren i det internationale system, så opstår der krise – deltagelseskrise.

Læs mere
16.
september
2017

Samspillet mellem natur og menneskehed er ikke så ofte til udstilling på de danske museer. Men Arkens sommerudstilling “Natur/Retur” foregår også i andre rammer. Man er gået udenfor – ja, i naturen.

Læs mere
24.
juni
2017

Finder en flygtning et nyt hjem, når mennesker af forskellige grunde tvinges på flugt? Ser befolkningen i det nye land flygtningen som “kommende borger” eller som nuværende “fjendtlig fremmed”?

Læs mere
11.
juni
2017

Forlaget Solidaritet holder reception med Paul le Blanc, en af bidragsyderne til ny antologi om den russiske revolution.

Læs mere
30.
april
2017

Søren Kolstrup gennemgår i bogen ”De røde Flertal” de parlamentariske arbejderflertals historie i dansk politik.
Lad det være sagt straks: Den største indvending mod denne bog er, at den ikke udkom i 2011, for den burde være obligatorisk læsning for enhver wannabe-parlamentariker i Enhedslisten.

Læs mere
30.
april
2017
category.php